SCP-5011
hodnocení: +3+x
blank.png

CITLIVÝ ARCHIVOVANÝ DOKUMENT: VYŽADOVÁNA ÚROVEŇ PROVĚŘENÍ 4

Následující dokumentace je sestavena vedoucím archivistou Bridgem. Stále se považuje za aktivní narušení bezpečnosti a jako takové získává trvalé osvobození od -ARC nebo -EX reklasifikace. Toto bude přezkoumáno v případě, že se kulturní význam SCP-5011 dostatečně sníží.


…Závoj mezi světlem a temnotou je velmi tenký, skoro průsvitný. Letmý pohled jediného páru očí na to, co je na druhé straně, může změnit běh historie.

— Bridge, D. (Archivář) Proslov, Nadační Konference Bezpečnosti Informací (FISC). Oblast-19: Série Konferencí FISC

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License