[CHYBA: NEPLATNÝ ODKAZ]
hodnocení: +15+x
blank.png

Moc inkoustu se svazuje s tímto textem, jehož účelem je sám sebe popisovat a zůstávat zachován, a to i jakožto jediný zaznamenaný zdroj informací o sobě.

Hugo plný očekávání sleduje text, který sám sebe od tohoto momentu bude označovat jako "Text".
Hugo upíjí ze svého půllitru a je fascinován, jak na papíře před ním Text popisuje dokonce i jeho pocity.
Hugo si uvědomuje, že na papíře není tolik místa a začíná přemýšlet, co se stane až místo zcela dojde.
Tato představa ho na jednu stranu velmi zajímá, ale zároveň děsí, a tak se spěchem bere papír s Textem a opouští Žižkovskou díru průchodem na Staroměstské náměstí.
Hugo papír s Textem lepí na Pražský orloj a utíká pryč s pocitem dobře odvedené práce.

Text je pročítán davem lidí před orlojem, kteří užasle sledují objevující se písmena.
Papír s Textem je stržen policistou Pavlem Kopeckým, který jej začíná číst.
Pavel je viditelně rozrušen jednak objevujícími se slovy a jednak výskytem svého jména v Textu.
Pavel si papír s Textem zmateně prohlíží ze všech stran a je čím dál nervóznější.
Pavel si papír s Textem strká do kapsy, načež nasedá do auta a vyráží na centrálu.

Pavel doráží na centrálu a předává papír s Textem svému nadřízenému Tomáši Víškovi.
Tomáš si Text pročítá a je z něj rozrušený stejně jako Pavel.
Tomáš papír s Textem zavírá do krabice.

Krabice je otevřena agentem Nadace SCP Kurníkem, který si Text pročítá.
Agent Kurník si papír s Textem pořádně prohlédne, zavře jej do svého kufříku a odváží jej do Oblasti-12CS.

Kufřík je otevřen a papír s Textem je umístěn do standardní zadržovací skříňky pro objekty třídy Safe.
Text je pročítán zaměstnancem Třídy-D s označením D-4536.
D-4536 odebírá vzorek papíru v místě, kde se text nenachází.
D-4536 se chystá odebrat vzorek papíru v místě, kde se Text nachází.

D-4536 se náhle zastavuje srdce a na místě umírá.
Tělo D-4536 je odklizeno spolu se vzorkem papíru bez Textu.
Skříňka je uzavřena.

Skříňka je otevřena zaměstnancem Třídy-D s označením D-7540.
D-7540 na prázdné místo na papír s Textem napíše slovo "jablko".

Slovo napsané D-7540 je smazáno.
D-7540 se chystá přepsat Text.
D-7540 se náhle zastavuje srdce a na místě umírá.
Tělo D-7540 je odklizeno.


Text na opačné straně dosáhl jejího konce a pokračuje proto zde.
Skříňka je uzavřena

Skříňka je otevřena.
Zaměstnanec Třídy-D s označením D-1564 bere papír s Textem do rukou a doprovázen dvěma agenty s ním odchází do zadržovací cely pro málo nebezpečné humanoidy.
D-1564 vstupuje do cely a je zde zamčen.
D-1564 si pročítá Text.
D-1564 je Textem zaujat a označí jej výrazem "docela cool".
D-1564 přestává sledovat Text a poslouchá příchozí instrukce.
D-1564 zvedá papír s Textem nad hlavu.
D-1564 dává papír s Textem dolů před sebe.
D-1564 zvedá papír s Textem nad hlavu.
D-1564 dává papír s Textem dolů před sebe.
D-1564 zvedá papír s Textem nad hlavu.
D-1564 dává papír s Textem dolů před sebe.
D-1564 zvedá papír s Textem nad hlavu.
D-1564 dává papír s Textem dolů před sebe.
D-1564 zvedá papír s Textem nad hlavu.
D-1564 dává papír s Textem dolů před sebe.
D-1564 zvedá papír s Textem nad hlavu.
D-1564 dává papír s Textem dolů před sebe.
D-1564 zvedá papír s Textem nad hlavu.
D-1564 dává papír s Textem dolů před sebe.
D-1564 zvedá papír s Textem nad hlavu.
D-1564 dává papír s Textem dolů před sebe.
D-1564 zvedá papír s Textem nad hlavu.
D-1564 dává papír s Textem dolů před sebe.
D-1564 zvedá papír s Textem nad hlavu.
D-1564 dává papír s Textem dolů před sebe.
D-1564 zvedá papír s Textem nad hlavu.
D-1564 dává papír s Textem dolů před sebe.
D-1564 zvedá papír s Textem nad hlavu.
D-1564 dává papír s Textem dolů před sebe.
D-1564 zvedá papír s Textem nad hlavu.
D-1564 dává papír s Textem dolů před sebe.
D-1564 zvedá papír s Textem nad hlavu.
D-1564 dává papír s Textem dolů před sebe.
D-1564 zvedá papír s Textem nad hlavu.
D-1564 dává papír s Textem dolů před sebe.
D-1564 zvedá papír s Textem nad hlavu.
D-1564 dává papír s Textem dolů před sebe.
D-1564 zvedá papír s Textem nad hlavu.
D-1564 dává papír s Textem dolů před sebe.
D-1564 zvedá papír s Textem nad hlavu.
D-1564 dává papír s Textem dolů před sebe.

Text nyní pokračuje na prázdných okrajích stránky, které byly ponechány prázdné, aby mohl Text v budoucnu pokračovat ve svém účelu.
V nadační databázi je vytvořen záznam SCP pojednávající o Textu.

Původní obsah stránky s tímto záznamem je smazán a je nahrazen Textem spolu s jeho anomálními vlastnostmi.
Papír, na kterém se Text nacházel doposud přestává existovat.

Před nahrazením, byl obsah stránky následující:

Objekt #: SCP-500-CS

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-500-CS je uskladněno ve standardní zadržovací skříňce pro objekty třídy Safe. S SCP-500-CS nesmí být zbytečně manipulováno. Pokud je potřeba s SCP-500-CS manipulovat, nesmí přitom být poškozen na něm napsaný text.

Popis: SCP-500-CS je papír s textem, který popisuje sám sebe a události, odehrávající se kolem něj, které se ho týkají. Materiál, ze kterého je SCP-500-CS vyrobeno sám o sobě nevykazuje žádné anomální vlastnosti. SCP-500-CS je schopno manipulovat s realitou, pokud je to potřeba pro jeho zachování. Při pokusech připsat informace na prázdné části SCP-500-CS, jsou tyto informace smazány a při pokusech jakkoliv poškodit, či upravit text na SCP-500-CS, je osoba, která se o to pokouší terminována. SCP-500-CS tyto ohyby reality provádí tak, že napíše, že se staly, což je okamžitě způsobí.

Dne ██/██/20██ text dosáhl na konec1 obou stran SCP-500-CS a zdá se, že jeho anomální vlastnosti ustaly. Nutno však podotknout, že na okrajích SCP-500-CS je stále místo a v nejbližší době bude proveden pokus o poškození objektu. V případě úspěchu pokusu bude SCP-500-CS reklasifikováno na Neutralized.

Dodatek-01:
Začátek SCP-500-CS zmiňuje jakousi "Žižkovskou díru". Předpokládá se, že jde o anomální lokaci, nacházející se někde v Praze poblíž Staroměstského náměstí, kde jsou vytvářeny anomální objekty. Na Staroměstské náměstí a do jeho okolí byli nasazeni nadační agenti, vybaveni měřičemi stability časoprostoru, kteří mají za úkol tuto lokaci najít.

Poznámka Dr. ███████████:
Všichni, kteří si z toho budou dělat dál srandu a říkat tomu "Židovská díra" budou přeřazeni k objektům třídy Keter. Všechny, kteří to poprvé viděli to napadlo, ale jenom vy jste ta speciální elita komiků, kteří to říkají nahlas.

Poznámky
1. Pojmem konec je zde myšleno místo přibližně 2 centimetry nad okrajem papíru, jelikož se zde text zastavil a dál nepokračoval.

Dr. Vrchlický, který záznam zrovna uložil se zájmem sleduje co se stalo.
Dr. Vrchlický náhle znervózňuje, protože Text odhalil jeho jméno.
Dr. Vrchlický doufá, že Text neprozradí, že on sám nemá pravomoce na to, někoho přeřadit k SCP objektu třídy Keter a jeho poznámka je tak jenom prázdnou výhružkou.
Dr. Vrchlický ve vzteku kope do počítače, přičemž si zlomí ukazováček na pravé noze.
Dr. Vrchlický dospívá k mylnému závěru, že je Text uvědomělý a záměrně se ho snaží ponížit.
Dr. Vrchlický se ve vzteku a panice chystá Text smazat, pak si ale uvědomí, čeho je Text schopný a místo toho celou událost ohlašuje řediteli Oblasti-12CS.

Text je pročítán ředitelem Oblasti-12CS.
Ředitel Oblasti-12CS přemýšlí, jak Text dostat pryč z nadační databáze.

Text je pročítán výzkumníkem Rybou
Na papír o rozměrech A1 nacházející se v zadržovací cele pro málo nebezpečné humanoidy je napsán text pojednávající o Textu.

Tento text je smazán.
Smazaný text byl následující:

SCP-500-CS je papír s textem, který popisuje sám sebe a události, odehrávající se kolem něj, které se ho týkají.

Na stejný papír je znovu napsán stejný text.
Tento text je opět smazán.
Výzkumník Ryba se začíná bát, že Text nepůjde z nadační databáze odstranit.

Text je pročítán výzkumníkem Rybou.
Na jiném místě v nadační databázi je vytvořen záznam pojednávající o Textu.

Obsah záznamu je smazán.
Obsah smazaného záznamu byl následující:

SCP-500-CS

Výzkumník Ryba dospívá ke správnému závěru, že se Text začal spojovat s označením "SCP-500-CS".
Výzkumník Ryba se obává, že by Text svým neustálým pokračováním mohl časem přetížit celou databázi.

Text je pročítán zaměstnancem Třídy-D s označením D-7755.
D-7755 se chystá záznam s Textem smazat.

D-7755 se náhle zastavuje srdce a na místě umírá.
Tělo D-7755 je odklizeno.
Výzkumník Ryba okomentuje situaci slovy "Za pokus to stálo."

Záznam s Textem je uzamčen a přístup k němu je odepřen všem zaměstnancům Nadace.

Uzamčení je přerušeno a Text je pročítán ředitelem Oblasti-12CS.
Ředitel Oblasti-12CS si uleví, když vidí, že Text za celý měsíc svého uzamčení nepokračoval.

Záznam s Textem je uzamčen a přístup k němu je odepřen všem zaměstnancům Nadace.
Všechny odkazy, vedoucí na místo v databázi, kde se záznam nachází jsou smazány.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License