SCP-500
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-500

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-500 musí být uchováváno v chladném a suchém místě mimo přímé světlo. Přístup k SCP-500 má pouze personál Úrovně 4, aby se předešlo nesprávnému použití.

Popis: SCP-500 je malá plastová nádoba na léky, která v sobě má ve chvíli psaní čtyřicet sedm (47) červených pilulek. Jedna pilulka, když podaná orálně, efektivně vyléčí všechny nemoci subjektu do dvou hodin, přesný čas záleží na vážnosti a rozsahu. I přes rozsáhlé zkoušky se všechny pokusy syntetizovat víc aktivní přísady pilulek, setkaly s nezdarem.

Poznámka od Dr. Kleina:
Personál pod Úrovní 3 nyní nesmí zacházet s SCP-500. Tohle se nemá používat na vyléčení kocoviny. Dostaňte AIDS a pak požádejte o povolení.

Žádost 500-1774-k
Dr. [500-0022F] si zažádal o jednu (1) pilulku pro testování s SCP-038. Žádost schválena.

Žádost 500-1862-b
Dr. Gears si zažádal o jednu (1) pilulku pro testování s SCP-914. Žádost schválena.

Žádost 500-2354-f
Dr. █████████ si zažádal o jednu (1) pilulku pro testování s SCP-253. Žádost zamítnuta.

Žádost 500-5667-e
Dr. Gibbons si zažádal o dvě (2) pilulky pro svou osobní lékárničku. Žádost zamítnuta.

Dodatek 500-1: Dvě (2) pilulky byly schváleny pro test s SCP-008. Výsledkem série testů na subjektech Třídy D bylo zjištění, že i v nejpokročilejší fázi nákazy celá pilulka zvládne plné uzdravení. Počet pilulek je současně s tímto dokumentem padesát sedm (57). -Dr. [500-0021D]

Dodatek 500-2: Jedna (1) pilulka byla schválena pro test s SCP-409. Pilulka byla otestována na subjektu SCP-409-D5, který byl vystaven SCP-409. Dosaženo kompletní uzdravení. Viz Dodatek 409-1. Počet pilulek je současně s tímto dokumentem padesát šest (56). - Dr. [500-0021D]

Dodatek 500-4: Žádost 500-1774-K schválena. Pět pilulek bylo použito při experimentaci s SCP-038. Ukázalo se, že SCP-038 je schopno duplikovat SCP-500, ale účinnost duplikované pilulky je omezená. Duplikované pilulky jsou efektivní pouze v 30% případů a šance na vyléčení se snižuje, jak se zvyšuje čas od naklonování. V 60% případů permanentní infekce symptomy zůstanou, ale pokračování infekce je neutralizováno. Opakované užívání pilulek naklonovaných pomocí SCP-038 je doporučeno personálu s nevyléčitelnými nemoci, neboť zásoba SCP-500 je extrémně omezená. Všech pět (5) použitých vzorků SCP-500 bylo navráceno. Počet pilulek je aktuálně padesát šest (56).

Dodatek 500-5: Během experimentů s SCP-038 byla jedna (1) pilulka ukradena zaměstnancem D-██████, prý aby si "vyléčil kocovinu". Striktnější kontrola vydávání SCP-500 na další projekty je navrhnuta. Zaměstnanec D-██████ byl terminován. Počet pilulek je aktuálně padesát pět (55).

Dodatek 500-6: Jedna (1) pilulka byla použita na SCP-231-4. Počet pilulek je aktuálně padesát čtyři (54).

Dodatek 500-7: Jedna (1) pilulka byla použita pro Experiment 447-A.. Počet pilulek je aktuálně padesát tři (53).

Dodatek 500-8: Jedna (1) pilulka byla použita s SCP-208. Počet pilulek je aktuálně padesát dva (52).

Dodatek 500-9: Žádost 500-1862-B schválena. Jedna (1) pilulka SCP-500 byla umístěna dovnitř SCP-914 na nastavení "Jemné". Výsledkem byl objekt klasifikovaný jako SCP-427. Počet pilulek je aktuálně padesát jedna (51).

Dodatek 500-10: Pět (5) pilulek bylo schváleno pro Projekt Olympia, ale pouze dvě byly použity. Zbývající tři (3) budou brzy navráceny. Po návratu bude počet pilulek čtyřicet devět (49).

Dodatek 500-11: Dvě (2) pilulky byly použity na Experiment 217-█████-█████. Počet pilulek je aktuálně čtyřicet sedm (47).

Dodatek 500-12: Žádost o vyšetření SCP-500 pro možnost mentální kompulze vedoucí k obsesivní fixaci bylo zamítnuto pro triviálnost.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License