SCP-4991
hodnocení: +6+x

NA PŘÍKAZ RADY O5
Následující záznam popisuje Neutralizovanou anomálii. Dle příkazu O5-1 je přístup bez povolení zakázán.
4991

Objekt#: 4991
Úroveň4
Zadržovací Třída:
neutralized
Sekundární Třída:
{$secondary-class}
Třída Narušení:
Mami
Třída Ohrožení:
Jsem v televizi

Speciální Zadržovací Procedury: Veškeré záznamy incidentu sociálních sítí, které byly ovlivněny SCP-4991 byly vymazány. Byla vytvořena zástěrka ARG (Alternate Reality Game - Hra v Alternativní Realitě) pro případ, že zbyly důkazy o incidentu.

Popis: SCP-4991 byl časový úsek mezi 7. dubnem 2016 a 9. dubnem 2016, v tomto časovém úseku všechny velké sociální sítě jako například 4chan, Reddit, Tumblr a Twitter začaly vytvářet příspěvky, které vypráví o neexistujících událostech. V tomto časovém úseku se uživatelům zobrazovaly chyby, které jim zabraňovaly vytvářet příspěvky. Všechny příspěvky, které byly v tomto časovém úseku vytvořeny nepocházely z nově vytvořených účtů.

Dva dny po manifestaci SCP-4991 ustala veškeré anomální aktivita a uživatelé opět mohli interagovat s ovlivněnými stránkami. Po hlasování v poměru 11 ku 1 označila Rada O5 SCP-4991 za Neutralizované a byly vytvořeny aktuální Zadržovací Procedury. Do této doby nebyla objevena anomální aktivita, která by připomínala SCP-4991.

Dodatek 4991.1


SCP-4991 bylo objeveno ráno 7. dubna poté co byli Nadační zaměstnanci upozorněni na to, že většina sociálních sítí je nepřístupná a uživatelé nahlašují, že vidí příspěvky, které nevytvořili. Po rozhodnutí Rady Spojených byly ovlivněné webové stránky vypnuty a po demanefistaci SCP-4991 byly vypuštěny celosvětově Amnestika Třídy-K.

Následují příklady příspěvků, které vznikly během SCP-4991.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License