SCP-4975
hodnocení: +4+x
blank.png
medium.jpg

Rytina, kterou vytvořil ████ ██ █████ kolem roku 1863. Je pravděpodobné, že se jedná o zobrazení SCP-4975.

Objekt #: SCP-4975

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-4975 je zadrženo ve standardní ocelové zadržovací cele. Lidský kontakt s SCP-4975 je zakázán.

V případě prolomení zadržení se musí personál slyšící rytmické praskání izolovat od ostatních lidí a čekat, dokud nebude SCP-4975 znovu zadrženo nebo dokud praskání neustane.

Popis: SCP-4975 je vzdáleně humanoidní entita s různými ptačími atributy, ze kterých je nejvýraznější zobák. Tělesná struktura SCP-4975 je celkově velmi tenká a dlouhá, končetiny SCP-4975 jsou beztvaré, zdánlivě bezprsté a zužují se. Tělo SCP-4975 včetně zobáku je pokryto tvrdou a tlustou kůží.

Krční obratle SCP-4975 nejsou propojeny a zdá se, že se hýbou jednotlivě, nezávisle na ostatních. SCP-4975 pravidelně a v důsledném rytmu obratly postupně otáčí, a to zezadu vpřed, až po oblast hlavy. Tento pohyb produkuje praskání a cvakání. SCP-4975 přestává svým krkem pohybovat pouze tehdy, když se chystá zaútočit.

U SCP-4975 bylo vypozorováno, že před tím, než zaútočí, své budoucí oběti po delší dobu pronásleduje, někdy toto období trvá i déle než 10 měsíců. Své oběti zabíjí svými končetinami, kterými tělo oběti ubije a roztrhá. Mrtvolu poté vždy zkonzumuje, jeden dospělý člověk SCP-4975 stačí přibližně na 3 měsíce.

Zdá se, že je SCP-4975 námětem pro mnoho lidových povídek z Německa, země původu SCP-4975. Důkazy o SCP-4975 se datují až do roku 1538, z tohoto období byly nalezeny jak psané, tak i umělecké vyobrazení SCP-4975. Také existuje nespočet dětských říkanek, které by mohly zahrnovat SCP-4975, jedna z nich může být nalezena v Dodatku 4975-B.

I přes to, že se SCP-4975 permanentně nachází ve své cele, jsou stále z regionu původu SCP-4975 hlášeny případy spatření a různé incidenty. Právě probíhá průzkum nadačními agenty. Vyšetřování bylo pozastaveno na dobu neurčitou. Reklasifikace SCP-4975 na Keter se projednává. Viz Dodatek 4975-A.

Dodatek 4975-A: Následující záznam popisuje průběh videa zachyceného kamerou nadačního agenta při vyšetřování nedávného oznámení ohledně SCP-4975 poblíž Černého lesa (Schwarzwald) v Německu. Žádné audio nebylo nahráno.

<Začátek Záznamu, 16-09-2002, 13:52:49>

Předmluva: Nadační agenti vyšetřovali obyvatele Freiburgu, který místním policistům oznámil, že po dobu 4 měsíců slyší rytmické cvakání a že je někým pronásledován. Agenti ho vzali do vazby, policii bylo jako zástěrka řečeno, že muž pociťoval paranoiu a sluchové halucinace, následkem chemoterapie, kterou tehdy podstupoval. Následující záznam byl natočen dne, kdy bylo muži sděleno, aby ukázal, kde naposledy spatřil SCP-4975.

Několik ozbrojených Nadačních agentů prochází zalesněnou oblastí. Jeden z nich je spatřen, jak mluví do přenosné vysílačky. Mezi nimi je obyvatel Freiburgu. Zdá se, že popadá dech a je nervózní, zběsile se rozhlíží kolem sebe a ruce si drží na hrudi. Po pár minutách se zastaví. Něco řekne a ukáže na strom. Někteří agenti se otočí, aby viděli co on. Zdají se být zmatení. Za tím stromem není na kameře nic vidět. Muž začne panikařit a klopýtne dozadu, pořád ukazuje.

Poznámka: Podle záznamu z bezpečnostních kamer přestalo v tento moment SCP-4975 otáčet svým krkem a místo toho nehybně pozorovalo jihovýchodní roh své zadržovací cely.

Náhle je muž násilně sražen k zemi. Několikrát je udeřen do hlavy a hrudi neviditelným agresorem. Několik agentů spustí palbu na místo, kde by se měl útočník nacházet, ale nic nezasáhnou. Jeden z nich se pokusí muže odvléct pryč, ale na břiše muže se začne objevovat velká rána, a to na místě, kde se zdá být zachycen. Agent, po pokusu jej odvléct, přestane, jelikož tím jen více trhá ránu. Agent, který mluvil do vysílačky, poté vezme svou zbraň a střelí s ní muže do hlavy, čímž ho zabije. Po chvíl začnou být odtrhávány cáry masa z mužova těla. Poté, co jsou kusy masa kompletně odtržené, začnou mizet.

Poznámka: V tento moment, se zdálo že SCP-4975 začalo jíst i přes to, že mu nebyla podána potrava.

<Konec Záznamu, 16-09-2002, 13:57:02>

Dodatek 4975-B: Dětská říkanka z Německa, předpokládá se, že je o SCP-4975. Většina rýmů je vypuštěna z důvodu přeložení z němčiny.

“Tik tak”, kukaččí hodiny tikají.
“Kukuk”, pěje pták uvnitř schovaný.
Tik tak tik tak tik tak tik tak.

Jak tak tiká čas, tvé srdce tiká též.
Nechť žiješ dlouze, když slyšíš ten zpěv.
Tik tak tik tak tik tak tik tak.

Naslouchej pozorně, až tikot přestane,
ptáče vyleze z domku ven.
Tik tak tik tak tik tak tik-

Slyšel jsi to? Ustalo to?
Mé dítě, zdá se, že tvůj čas již vypršel.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License