SCP-4966
hodnocení: +4+x
blank.png
tubbs.png

SCP-4966

Objekt #: SCP-4966

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-4966 musí být zadrženo v upravené humanoidní cele velké tak, aby se v ní mohla volně pohybovat domácí kočka. Tato cela bude vybavena několika kusy polstrovaného nábytku. V cele budou rovněž poskytnuty rekreační objekty jako odpočívadla, plyšové hračky a malé plastové předměty. S SCP-4966 musí být socializováno třikrát týdně výzkumníky z Oblasti. Testy s SCP-4966 musí být potvrzeny Doktorem Bannockem. Personál, který si přeje poskytnout SCP-4966 další rekreační objekty, je musí zakoupit z vlastních prostředků.

Popis: SCP-4966 je živé čtyřnohé stvoření z šedé látky. Všechny pokusy o propíchnutí nebo poškození této látky selhaly. Rentgen a jiné vyšetření na SCP-4966 ukázaly, že nemá žádné vnitřní struktury. Tělo SCP-4966 je kompletně bez otvorů nebo znamínek, kromě dvou černých očí a tkaných úst. Vokalizace SCP-4966 jsou podobné jako u mladé kočky. SCP-4966 je velmi sociální a bude nervózní a uzavřené, pokud s ním nebude normálně socializováno. SCP-4966 má tendenci imitovat akce ostatních entit, se kterými interaguje. SCP-4966 nevykazuje potřebu jíst, pít, nebo dýchat, ale tyto činnosti bude imitovat, pokud je bude dělat jiná entita.

Když je SCP-4966 podána mrtvola, roztáhne neznámým způsobem svá ústa a mrtvolu celou zkonzumuje, což způsobí, že se kolem přidané hmoty tělo roztáhne a vyboulí. Všechny pokusy o změření pevnosti v tahu SCP-4966 v tomto stavu selhaly, neboť se kůže SCP-4966 během procesu zdá být všude stejné hustoty. Nebyl nalezen žádný limit roztahování SCP-4966. Při testování se bylo možné SCP-4966 roztáhnou tak, aby kompletně pohltilo mrtvolu plejtváka obrovského (Balaenoptera musculus).

Když je mrtvola kompletně pohlcená, tělo SCP-4966 se pomalu začne navracet do jeho normální velikosti. Během tohoto zmenšování se začne topologie SCP-4966 měnit v souladu s fyzickými vlastnostmi zkonzumovaného organismu. Nejčastější změnou je přidání a změna končetin, ale byly zaznamenány i jiné, jako například změna proporcí, nebo vokalizací. Jediné fyzické rysy SCP-4966, které se nemění, jsou jeho stávající obličej a šedé zbarvení. Změny zůstanou přibližně 4 hodiny po konzumaci, po kterých SCP-4966 vyloučí zpět biologický materiál s kompozicí zkonzumovaného organismu.

Dodatek: Níže je několik výňatků ze záznamů experimentů SCP-4966 za účelem lepšího porozumění transformačních schopností SCP-4966.

Mrtvola: Dospělý samec chřestýše lesního (Crotalus horridus).

Integrita Mrtvoly: Počáteční známky rozkladu.

Vyvinuté Změny: Tělo SCP-4966 se podle předchozích měření prodloužilo přibližně o 150 cm. Jeho břicho končilo vyvinutým ocasem a chřestidlem. SCP-4966 použilo svoji větší délku při testování pro šplhání na končetinách výzkumníků, ale nebylo obmotáno dostatečně silně, aby zastavilo průtok krve. Vyvinuté chrastítko SCP-4966 používalo během transformace skoro celou dobu a často jím třáslo při interakci s výzkumníky.

Vyvrácená Hmota: Masa rozkládajícího se keratinu a zkapalněné organické hmoty.

Mrtvola: Dospělá samice Perutýna ďábelského (Pterois miles)

Integrita Mrtvoly: Vykazuje známky pokročilého rozkladu. Vnitřek mrtvoly je téměř kompletně hnilobný. I přes jedovaté trny mrtvoly ji SCP-4966 bylo schopno zkonzumovat bez problémů.

Vyvinuté Změny: SCP-4966 si vyvinulo pár prsních ploutví, řitní ploutev a velkou hřbetní ploutev z několika dlouhých trnů. Bylo pozorováno, že tyto ploutve brání v pohybu SCP-4966, obzvláště ve vertikální pohyblivosti. Chemická analýza trnů potvrdila, že obsahují jed perutýn. Z tohoto důvodu nebylo s SCP-4966 interagováno do vyvrácení.

Vyvrácená Hmota: Zlomené trny a zkapalněná organická hmota.

Mrtvola: Hromada mrtvých listů z Javoru klenu (Acer pseudoplatanus)

Integrita Mrtvoly: Mírně degradovaná.

Vyvinuté Změny: Žádné viditelné změny. SCP-4966 zkonzumovalo jeden list a okamžitě ho vyvrhlo. SCP-4966 strávilo zbytek testu hraním si v hromadě listí a opakovaně do něj skákalo z nábytku kolem. Byla podána žádost o poskytnutí další rostlinné hmoty pro rekreační účely SCP-4966.

Vyvrácená Hmota: Jeden mírně poškozený list.

Mrtvola: Dospělá samice pštrosa (Struthio camelus)

Integrita Mrtvoly: Vážně poškozená. Mrtvola byla SCP-4966 podána v několika kusech, přičemž levá noha a hlava nebyla přítomna vůbec.

Vyvinuté Změny: Nohy SCP-4966 se prodloužily o přibližně 1.3 metru a vyvinuly se na nich dva velké prsty, podobně jako u pštrosů.1 Hlava SCP-4966 se prodloužila přibližně o 1.2 metru nahoru, tvořící velký zakřivený krk. Po stranách trupu SCP-4966 se vyvinula křídla bez peří. SCP-4966 se několikrát pomocí těchto křídel pokusilo vzlétnout a nakonec skákalo z nábytku při pokusech o plachtění. I přes teritoriální povahu pštrosů zůstalo SCP-4966 při transformaci sociální.

Vyvrácená Hmota: Několik rozdrcených kusů kostí a velké množství zkapalněné organické hmoty.

Mrtvola: Pár ████ značkových kožených bot.

Integrita Mrtvoly: Nedávno zakoupené a nenošené.

Vyvinuté Změny: Žádné pozorované změny. SCP-4966 se přiblížilo k levé botě a lehce kouslo do její špičky. Po podobném prozkoumání pravé boty SCP-4966 srazilo pravou botu a vlezlo dovnitř, kde krátce nato usnulo.

Vyvrácená Hmota: Žádná.


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License