SCP-4948
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-4948

Třída Objektu: Neutralized

Speciální Zadržovací Procedury (neplatí): Civilní oběti SCP-4948 mají být přepraveny do Testovací Místnosti č. 127 v Podpůrné Oblasti-4948. Dveře do komory č. 127 by měly být ponechány po dobu dvou minut mírně pootevřené, poté by mělo být zkontrolováno, zda byl subjekt vyléčen a následně navrácen do svého dřívějšího bydliště.

Popis: SCP-4948 je fenomén, který vyvíjí náhlý a iracionální paranoidní strach ze zavírání dveří. Co způsobuje SCP-4948, není známo, ale předpokládá se, že základním faktorem je umístění blízkých subjektů, které se již staly oběťmi SCP-4948.

SCP-4948 začíná slabým a nevysvětlitelným pocitem strachu při pohledu na zavírající se dveře. Nakonec se rozvine do absolutní hrůzy, doprovázené silnou touhou opustit místnost.

Pokud subjekt nemůže opustit místnost se zavřenými, nebo pootevřenými dveřmi, začne mu připadat místnost temnější, menší a s agresivními geometrickými prvky. Po přibližně dvou minutách se subjekt zklidní a není již ovlivněn SCP-4948.

Historie: SCP-4948 se dostalo do povědomí Nadace, když ovlivnilo obyvatele lesní vesnice Notford v Minnesotě, kde se vyšetřovalo podivné zmizení celé rodiny. Ukázalo se, že všechny dveře v domě, kde žila tato rodina, byly demontovány. Po rodině se nenašly žádné stopy.

Místní hotel byl přeměněn na Podpůrnou Oblast-4948, kde byli ošetřeni obyvatelé obce a pracovníci Nadace zasažení SCP-4948. Většina testovaných subjektů se schovávala v rohu testovací komory až do ukončení expozice SCP-4948. Během této doby nahrávací zařízení zaznamenala sotva slyšitelný šepot stejně jako smutné sténání subjektů. Od 31. 8. 2018 do 20. 9. 2018 prošlo více než 300 zaměstnanců kurzem, který úspěšně odstranil účinky SCP-4948. SCP-4948 bylo prohlášeno za neutralizované.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat neutralizaci účinků SCP-4948 poslední obětí, konkrétně u Dr. Warnera. Neutralizace v testovací komoře probíhala pět minut namísto předepsaných dvou. Subjekt šel následně ke dveřím, poklekl před nimi a prosil, „aby mu to nebrali”. Dr. Warner pak na dvě hodiny upadl do bezvědomí. Když se probudil, prohlásil, že je úplně zdravý.

Pracovníci Podpůrné Oblasti-4948 uvedli, že Zkušební Komora č. 127 byla cítit po hnijícím masu. Bylo zjištěno, že na jeho zdech se objevilo několik nových dveří z organických materiálů. Pokusy rozebrat tyto dveře selhaly. Proto bylo rozhodnuto zaplnit místnost betonem.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License