SCP-4946
hodnocení: 0+x
blank.png

3/4946 ÚROVEŇ 3/4946

TAJNÉ

classified-lv3.png

Objekt #: SCP-4946

Třída Objektu: Keter Thaumiel


Speciální Zadržovací Procedury: SCP-4946 není uskladněno. Sunny Skies Analytics, přední společnost Nadace, má za úkol každý den podávat hlášení o počtu lidí, kteří zemřeli na úplavici. Bez ohledu na skutečný počet úmrtí musí být výsledky všech hlášení vyjádřeny ve Fibonacciho posloupnosti F(n), kde n je počet dnů, které uplynuly od 06.06.2025.

Pokud by nezávislá zpráva předložila ověřitelný případ úmrtí v důsledku úplavice, bude tato zpráva přidána k součtu a SCP-4946 bude reklasifikován jako Neutralizovaný.

Popis: SCP-4946 je pravděpodobnostní anomálie pozorovaná u hlášených úmrtí způsobených úplavicí.

Počínaje 06.06.2025 byl celkový počet zaznamenaných případů úmrtí na úplavici za den stejný jako pozice n ve Fibonacciho posloupnosti F(n), kde n je počet dnů, uplynulých od 06.06.2025. Zkoumání příčin těchto úmrtí ukázalo, že s výjimkou standardní statistické chyby byla všechna před zavedením současných zadržovacích postupů způsobena ne-anomální úplavicí.

Je třeba poznamenat, že SCP-4946 neodráží skutečný počet úmrtí v důsledku úplavice. SCP-4946 představuje pouze souhrn publikovaných zpráv.

Současné zadržovací postupy byly vypracovány a zavedeny dne 02.07.2025. V důsledku toho se zdá, že smrt úplavicí byla zcela vymýcena. Nadační Inteligence ƟU-4946 byla pověřena klamáním veřejnosti ohledně vymizení případů smrtelné úplavice.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License