SCP-488
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-488

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Vzhledem k malé velikosti objektů opouštějících SCP-488-1 je nutné potlačit veškeré informace, které se mohou stát veřejnými, aby bylo možné objekt v dohledné budoucnosti zadržet.

SCP-488-2 žije v opevněném bunkru v hloubce 50 metrů poblíž vojenské testovací oblasti v [DATA VYMAZÁNA]. V blízkosti oblasti by měly být umístěny senzory seismické aktivity se systémem trojnásobné redundance, aby se zaznamenávaly blízké pády meteoritů, jejichž četnost by se měla denně kontrolovat.

V případě, že meteority budou větší než 0,5 m, je třeba zkontrolovat strukturální integritu bunkru. Pokud jsou nutné opravy, musí být SCP-488 přemístěno podzemním tunelem do záložního bunkru umístěného 500 m jižně.

Popis: SCP-488-1 je oblast ležící vedle bodu Lagrange L4. A přestože přímé pozorování této oblasti dosud neodhalilo stálou přítomnost jakýchkoli objektů, v této oblasti se náhodně objevují objekty o průměru 0,5 až 12 m, které se okamžitě začínají pohybovat směrem k Zemi. Složení těchto objektů je vždy jiné, ale podobné složení meteoritů dopadajících na Zemi, a nezdá se, že by byly umělé. Mnoho předmětů se v atmosféře vypaří nebo shoří, ale v průměru každý větší meteorit padá na zemský povrch každých 6-12 hodin.

SCP-488-2 je 26letý běloch, známý jako ████ ███████, jenž bydlel v █████, ██ před objevením Nadací. Ve všech ohledech je fyziologicky normální, kromě toho, že jeho tělo je pokryto jizvami spojenými s jeho anomální vlastností. Dosud je známo, že všechny objekty letící z SCP-488-1, padají na Zemi v okruhu 100 metrů od SCP-488-2, jak bylo určeno četnými experimenty s pozicí SCP-488-2.

SCP-488-2 není schopno odolávat škodám způsobeným meteority a poprvé upoutalo pozornost Nadace, když bylo hospitalizováno dne █/██/200█ poté, co meteorit zničil jeho dům a zabil jeho manželku a syna. SCP-488 dobrovolně souhlasilo se zadržením a od té doby je ve vazbě Nadace. SCP-488-2 neví přesně, kdy se tato schopnost objevila, ale poprvé došlo k podivnému pádu meteoritu přibližně šest měsíců před incidentem █/██/200█, po kterém se tato tělesa začala objevovat s rostoucí pravidelností.

SCP-488-2 je obvykle ochotné navázat kontakt s výzkumnými pracovníky Nadace, ale začalo vykazovat příznaky těžké deprese a paranoie. SCP-488-2 začalo časem vyžadovat pravidelné psychologické vyšetření a zavedení antidepresiv a sedativ.

Nouzové protokoly byly vyvinuty pro případ, že se zvětší velikost objektů letících z SCP-488-1 a zároveň budou představovat hrozbu pro kontejnment a společnost. Tyto protokoly zahrnují, ale nejsou omezeny možností eutanázie SCP-488-2.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License