SCP-487
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-487

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-487 musí být ohraničeno ochranným pásmem o velikosti 8,05 km (5 mi). Pásmo musí být pod správou Nadace a navenek musí vypadat jako soukromý ranč. Obvod ochranného pásma musí být hlídán personálem Úrovně 2 s rozkazy k okamžité terminaci neoprávněných narušitelů při vizuálním kontaktu. Personál, který hlídá perimetr, nesmí za žádných okolností narušit ochranné pásmo. V případě narušení ochranného pásma musí být neprodleně upozorněn personál Úrovně 3, který se v ochranném pásmu momentálně nachází.

Přístup k SCP-487 je povolen pouze personálu Úrovně 3 a vyšší. Uvnitř SCP-487 má personál přísný zákaz pohybovat s jakýmikoli Předměty, pokud mu to není přikázáno, nebo nejedná v zájmu probíhajícího experimentu. Neoprávněný přesun jakéhokoli Předmětu v SCP-487 musí být neprodleně nahlášeno a veškerý personál nacházející se v, či na SCP-487 musí následovat evakuační procedury.

Pokud budou zadržovací procedury narušeny, jakýkoli přežívající personál je autorizován započít bezpečnostní opatření. Ta zahrnují demoliční nálože okolo SCP-487.

Popis: SCP-487 je dům nacházející se na severovýchodě USA v ███████████, ███████. Přesný vzhled a stavbu SCP-487 je nemožné určit, neb objekt neustále mění svůj vzhled na základě rozmístění Předmětů uvnitř něj. V tuto chvíli se SCP-487 jeví, jako větší verze domu z katalogu Sears.

Uvnitř SCP-487 se nachází přesně tři tisíce dvě stě devadesát čtyři (3 294) okultních, či jinak zdánlivě nadpřirozených Předmětů. Tyto Předměty jsou přesně rozmístěny po SCP-487 dle striktních principů Feng Shui. Jednotlivě nejsou tyto Předměty nijak nadpřirozené a sami o sobě nevykazují žádné anomální vlastnosti. Nicméně Dr. ████████ teoretizuje, že Předměty jsou uspořádány tak specificky, že vytvářejí součinný efekt, který SCP-487 dává jeho anomální vlastnosti. Úvodní testy spojené s pozicí Předmětů uvnitř SCP-487, zdá se, podporují tuto teorii (více v Dodatku 1-3).

Podle historických záznamů bylo SCP-487 postaveno v roce ████ a od té doby bylo ve vlastnictví několika rodin a jednotlivců. Kvůli náhodě, či efektu SCP-487 strávil každý majitel celý život sbíráním okultních či jiných, zdánlivě nadpřirozených Předmětů. Po ověření minulosti všech předchozích majitelů nebylo nalezeno nic podezřelého či zvláštního, až na obsesi v již zmíněných Předmětech. Nadace se prvně dozvěděla o existenci SCP-487 v roce ████, když Agenti zachytili fanatický telefonát od █████████ ████████, předchozího vlastníka SCP-487, směřován rodinnému příteli, popisující zvláštní úkazy spojené s SCP-487 (více v Dodatku 1). █████████ ████████ byla podána amnestika a byl následovně přesunut do ████████, ███████████.

Dodatek 1: Při první interakci s SCP-487 se dům jevil jako stavba z Georgiánského období. Uvnitř SCP-487 byl nalezen sklep podstatně větších rozměrů než indikovaly plány budovy. Rozsáhlejší průzkum odhalil obsáhlý labyrint chodeb, místností a dveří, postrádající rozeznatelný vzorec. Průzkum byl dočasně pozastaven po ztrátě jednoho z výzkumníků, který se oddělil od skupiny a už se nevrátil. Pátrací skupiny eventuálně našli nepoškozenou kameru onoho výzkumníka. Analýza záznamů odhalila, že výzkumník se beznadějně ztratil a byl přesvědčen o tom, že ho SCP-487 sleduje. Ostatky výzkumníka byly později taktéž nalezeny. Příčina smrti byla určena jako sebou způsobené zranění krku. Rozsáhlejší průzkum byl zastaven.

Dodatek 2: Po neúmyslném přemístění Předmětu 254 se kompletně ztratila oblast sklepu. Krátce na to všechna moderní elektronická a mechanická zařízení uvnitř SCP-487 přestala fungovat. Nicméně po přenesení ven se všechna zasažená zařízení vrátila do původního, funkčního stavu. Stroje a další technologie poháněná zdroji, pocházejícími z období Průmyslové revoluce (např. parní stroj), stále fungovaly tak, jak měly i uvnitř SCP-487.

Dodatek 3: Momentální stavba SCP-487 (dům z katalogu Sears) je následkem přesunu Předmětů 405, 772, 1056 a 2001. Přesun byl uskutečněn na základě výpočtů dle určitého matematického vzorce. Rozměry SCP-487 se zvětšují o 0,3 cm (0,12 in) za měsíc, což má za následek odstranění a přemístění některých činitelů bezpečnostních opatření. Výzkumníci nahlásili zvuky skučení a vrčení v oblasti okolo SCP-487. Tento jev je přisuzován tlaku, který je vyvíjen na stavbu SCP-487 a je způsoben zmíněnou expanzí.

Dodatek 4: Po neoprávněném odstranění Předmětů 991 a 1074 byla satelity zaznamenána masivní akumulace tepelné energie hned pod Zemským povrchem, koncentrována okolo pozice SCP-487. Anomální energetický nárůst okamžitě zmizel po navrácení odstraněných Předmětů na jejich původní pozici.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License