SCP-4833

hodnocení: +1+x
blank.png

Jedna řada prázdných sedadel za druhou se táhnou podél chodby. Ujistil jsi se, že tu dnes večer budeš sám. Všichni ostatní jsou pryč, nebo mají plné ruce vlastní práce. Po tom, co se stalo v Magalufu, sis zajistil celý týden dovolené. Musíš si odpočinout.

Za těch posledních pár měsíců, od doby, co tě povýšili, jsi neměl moc času sám pro sebe. Ale byly tu věci, které tě už dlouhou dobu zajímaly. Věci mimo tvou pravomoc. Zažádal sis o složku založenou v pořadači jedné ze zapadlých částí Oblasti-01. Už jen z toho se dalo vyčíst, že šlo o něco, na co by všichni nejradši zapomněli.

Nahrávka se začne přehrávat sama od sebe. Obrazovka začne zrnit a poté se objeví video. Je to středoškolský stadion. Musí to být tak z roku 1975 nebo 76. Neslyšíš žádný zvuk a nahrávka problikává a maže se v nepříhodných chvílích, ale siluety rozpoznáváš. Hrají- rugby? Americký fotbal? Něco takového. Něco na tom nesedí.

Záběr se natahuje a překrucuje. Několik smějících se lidí z obecenstva mává do kamery. Jejich pohyby nejsou vykonstruované, nebo hrané, či dokonalé. Jsou náhlé a nejisté, plné smíchu a mládí. Jsou to lidé. Skuteční lidé přímo před tvýma očima. Nebo ne?

Zahledíš se před sebe na dokument, ale nedokážeš se soustředit. Pamatuješ si školu, že? Tvá zkušenost byla jiná. Jiné místo, jiná doba, ale pamatuješ si to. Jasně dané rozmezení času, první bodavé zlomení srdce a příslib všech tvých snů stále před tebou. Věčnost mládí označená tvým jménem. Všechno to bylo před tebou. Jako západ slunce tyčící se na horizontu.

Vzpomínáš si, že?

Pamatuješ si to?


SCP-4833


NA PŘÍKAZ RADY O5

Je následující složka utajená pod Úroveň 5/4833.

Neoprávněný přístup je trestán okamžitou terminací.

Objekt #: SCP-4833 Úroveň 5/4833
Třída Objektu: Keter Tajné

syncope.jpg

Lokace Incidentu 4833-8C.


Speciální Zadržovací Procedury: Aktivita SCP-4833 je aktuálně monitorována MTF Éta-11 "Savage Beasts". Éta-11 má za úkol okamžitě odpovídat na veškeré nahlášené incidenty, posoudit situaci a pokusit se zadržet potenciální anomálie.

Po Incidentu 4833-8C se povaha SCP-4833 zdá být značně pozměněná. SCP-4833 bude reklasifikováno a jeho složka bude změněna, jakmile bude ukončen výslech Agentky O'Harové.

Popis: SCP-4833 je organizovaná skupina ohýbačů reality operující pod názvem "Syncope Symphony". Předpokládá se, že SCP-4833 sestává z 10 až 29 jednotlivců, kteří vykazují podobné schopnosti a vlastnosti.

Skupina začala operovat ve 40. letech 20. století, přičemž jejich primární aktivitou bylo experimentování na mladistvých mezi 15 a 18 lety, s cílem jejich anomálního pozměnění za neznámým účelem. Skupina SCP-4833 hrála kdysi významnou roli v anomální komunitě a v anomálním podsvětí byla obávána kvůli unášení a nucené přeměně mnoha osob od konce 40. let. Jejich vliv se však v posledních letech významně snížil.

Kromě těchto informací je pouze málo známo o cílech SCP-4833, jejich podstatě či o jejich modus operandi. Nadační agenti se s nimi setkali pouze nepřímo, skrze události, které skupina SCP-4833 zapříčinila. Výpovědi několika přeživších indikují, že ultimátním cílem skupiny je navození jakéhosi "stavu harmonie", ovšem není jisté, co je tím myšleno.

Anomální vlastnosti SCP-4833 jsou spojené s pamětí a hudbou. Ve většině případů, kdy se s nimi Nadace setkala, působili jako vystupující orchestr, nebo jako obchod s hudebninami. Popisy členů SCP-4833 vždy zmiňují, že jsou "maskováni". Ovšem, kvůli amnestickým efektům, kterými si všechny tyto osoby prošly, nejsou známé další detaily.

Nadace se s SCP-4833 poprvé setkala v 70. letech 20. století. Specializovaná nadační úderná jednotka byla krátce poté vytvořena s cílem vyšetřit a nalézt tuto skupinu. Přestože se této úderné jednotce doposud nepodařilo nalézt žádného člena SCP-4833, podařilo se jí získat mnoho informací, které vedly k zajištění aktivity SCP-4833 v širším měřítku.

Časová osa SCP-4833

1947: Předpokládá se, že tento rok začínají aktivity SCP-4833. Subjekty začínají být unášeny po celém světě, především v okolí Yellowstoneského Národního Parku.

1964: První masové experimentování ve městě Boise, ve státě Idaho. Kvůli tlaku ze strany GOC a několika dalších organizací přestěhovala skupina SCP-4833 svou primární základnu do hrabství ████████, v ███████.

1969: SCP-4833 otevírá obchod s hudebninami známý jako "Syncope Symphony" ve městě [VYMAZÁNO]. Žádná anomální aktivita není zprvu zaznamenána.

Podzim 1975: Masová kognitohazardní událost v jezeře ███████████. Přestože nebyly objeveny žádné jasné důkazy, které by tuto událost spojovaly s SCP-4833, povaha této anomálie odpovídá aktivitám SCP-4833.

1976: Série experimentů SCP-4833 na Střední škole Kirka Lonwood a Střední škole ███████. Školy a města, v nichž se nacházely, byly rychle evakuovány a dány pod nadační kontrolu. Obchod s hudebninami "Syncope Symphony" byl nalezen opuštěný během nadační razie.

1977: Počet unešených subjektů je v porovnání s rokem 1976 mnohem nižší a tento trend pokračuje do současnosti. Postavy v anomálním podsvětí spekulují, že členové SCP-4833 dosáhli roku 1976 svého cíle a další únosy již slouží pouze jako způsob "zdokonalení".

1988: Poslední setkání mezi nadačními zaměstnanci a osobou pozměněnou SCP-4833 před rokem 2019.

2019: Incident 4833-8C (viz níže).

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License