SCP-4813
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-4813

Třída Objektu: Thaumiel

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-4813 slouží jako experimentální zbraň pro využití v terénu a používá se v akcích, kde selhaly standardní bojové postupy. Agenti mohou používat SCP-4813 pouze tehdy, mají-li terapeutický výcvik, zvýšený práh odolnosti vůči mentálním hazardům a neobvykle nízkou empatii. Pokud budou tyto požadavky splněny, budou poskytnuty psychologické profily výzkumného pracovníka ███████ █████.

Výzkumník ███████ █████ byl osvobozen od všech úkolů Nadace a Oddělení Metafyziky. V současné době sídlí v oblastní obytné soupravě. Pro tyto akce nebylo poskytnuto žádné vysvětlení.1 Interakce s výzkumným pracovníkem █████ musí být minimalizována všemi zaměstnanci. Automatizované systémy poskytují veškerou nezbytnou lékařskou pomoc.

Výzkumník █████ █████ nesmí být za žádných okolností informován o SCP-4813.

Popis: SCP-4813 je ozbrojená vlastní hodnota Výzkumníka ███████ █████. Konceptualizace SCP-4813 lidským subjektem vede k anomálii projevující se v bezprostřední blízkosti subjektu, která má podobu metafyzického polokorporálního konstruktu. Toto je vizualizováno jako lidská ruka v gestu pistole s průsvitnými obrazy jasné oblohy pozastavené uvnitř. Navzdory své struktuře lze SCP-4813 stále ovládat jako běžnou ruční pistoli.

Vypálení z konstruktu uvolní luminiscenční projektil připomínající okvětní lístky. Projektil se rozptýlí při kontaktu s jakýmkoli pevným materiálem. Cíle, které projektil zasáhne, budou implantovány kopií vlastní hodnoty výzkumného pracovníka. Kopie nemá zbraň.

Události pokračují tak, jak by se očekávalo od vlastní hodnoty Výzkumníka ███████ █████.

Subjekty vybavené SCP-4813 tvrdí, že slyší pravidelně androgynní hlas, mluvící z neurčitého zdroje kolem nich. Celá řeč se skládá z krátkých prohlášení a pauz, které obvykle trvají několik hodin. Níže jsou uvedeny přepisy vybraných prohlášení.


Mohlo by být tepleji.

Nevychovávej ho

Dostali ten dopis? Už to je docela dlouho.

Jaký je trik k opravě? Nemůžu si vzpomenout. Ztratil jsem náskok?

Ztratil jsem náskok.

Promiňte, nevěnoval jsem pozornost tomu, co jste říkal. Já vím. Promiňte.

Dopis byl příliš nesouvislý. Doufám, že se tam nedostal. Pravděpodobně se tam ale dostal. Můžu smlouvat.

Dnes byla hezká obloha.

Tento týden byl dobrý. Nebyl. Byl jsem.

Vidět tolik květin v tomto ročním období je vždy příjemné.

Nechtějte, abych na to myslel.

I mohl bych se zeptat, jestli nechce jít ven, ale ne. Nemá smysl být obtěžován.

Nechtějt, abych na to myslel.

Přinuťte mě na to myslet.

Přemýšlejte o tom.

Jaký má smysl o tom přemýšlet, pokud budu vytvářet nezávisle smyčku?

Nepřemýšlel jsem.

Nepřemýšlel jsem o tom.

Pokud by byl svět zaznamenán, byl bych ten, kdo při stisknutí tlačítka pauzy nebude stát v klidu.

Mohlo by být chladněji.


Od zavedení současných kontrolních postupů týkajících se Výzkumníka █████ se účinnost SCP-4813 neustále zvyšuje.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License