SCP-4812
hodnocení: +2+x
blank.png


kaktus1.png
NA PŘÍKAZ RADY O5
Následující složka je Tajná pro Úroveň 4/4812
Neautorizovaný přístup je zakázán.
4812
Objekt#: 4812
Úroveň4
Zadržovací Třída:
viz níže
Sekundární Třída:
{$secondary-class}
Třída Narušení:
ekhi
Třída Ohrožení:
nebezpečné

header.png

Zprava doleva: Vstup do zadržovací oblasti SCP-4812-S (500m) / Zadržovací cela SCP-4812-E v Oblasti-80 / Snímek SCP-4812-K pronásledovaného sovětskými stíhacími letouny


Poznámka ohledně dezignace: Vzhledem k jedinečné povaze spojení SCP-4812-S, -E a -K je použito jednotné označení pro tři různé entity. Ovšem všechny tři jsou považovány za separované anomálie a jsou tak i popsány v této složce.

Poznámka ohledně klasifikace 9/2018: Vzhledem k jedinečné povaze SCP-4812-S, -E a -K, byla každé entitě přiřazena jiná zadržovací třída.

 • SCP-4812-S: Safe1
 • SCP-4812-E: Euclid2
 • SCP-4812-K: Keter3
 • ███-████-█: VIZ DODATEK 4812.4.

Memorandum o Aktualizovaných Zadržovacích Procedurách: Dle Nadačního Protokolu 2513.99, bude odpovědnost za zadržování SCP-4812 přenesena pod jurisdikci Projektu PARAGON. Veškeré další zadržovací procedury zůstávají beze změny.

Speciální Zadržovací Procedury:

 • SCP-4812-S: SCP-4812-S je zadrženo v místě svého objevení. Vstup do jeskyně zadržující SCP-4812-S je zajištěn třemi vyztuženými dveřmi. Vstup do zadržovací oblasti SCP-4812-S je zakázán všem osobám bez patřičné Úrovně Prověření. Za žádných okolností nesmí být SCP-4812-S vystaveno světlu. Interakce s objektem je povolena pouze slepým členům MTF Vestus-12 "Northern Star".

Za žádných okolností nesmí SCP-4812-S přijít do kontaktu s SCP-4812-E či SCP-4812-K.

 • SCP-4812-E: SCP-4812-E je zadrženo v tepelné zadržovací cele v Oblasti-80. Vzhledem k povaze jeho anomálních schopností musí být teplota zadržovací cely udržována na konstantních 1400°C. Samotné SCP-4812-E je zadrženo v nádrži roztaveného železa. Přímá údržba zadržovací cely musí probíhat zvenčí kvůli ohromným teplotám uvnitř. Vnitřní část cely je udržována speciálními dálkovými drony s krytím z karbidu hafnia. Pokles vnitřní teploty o více než 50°C je považován za únik ze zadržení.

Za žádných okolností nesmí SCP-4812-E přijít do kontaktu s SCP-4812-S či SCP-4812-K.

 • SCP-4812-K: SCP-4812-K aktuálně není zadrženo. Vzhledem k pozici a povaze SCP-4812-K není pravděpodobné, že by byla jeho existence odhalena, avšak je nutné potlačovat veškeré možné informace ohledně této entity. Nadační informační bezpečnost prohledává internet kvůli snímkům, zmínkám, či nahrávkám SCP-4812-K. Musí být proveden dodatečný výzkum povahy SCP-4812-K v případě, že se znovu objeví na Zemi.

Za žádných okolností nesmí SCP-4812-K přijít do kontaktu s SCP-4812-S či SCP-4812-E.

skeleton.jpg

Ostatky oběti SCP-4812-S získané z podzemní jeskyně, kde byla entita objevena. Vzhledem ke kondici kostry je pravděpodobné, že oběť zemřela před více než třemi sty lety.

Popis: SCP-4812 je skupinové označení pro tři anomální entity, SCP-4812-S, -E, a -K, spolu se získanými dokumenty (SCP-4812-1), které je popisují.

Dodatek 4812.1: Obsah SCP-4812-1

SCP-4812-1 označuje několik dokumentů a artefaktů z kolekce anomálních předmětů již zesnulého nizozemského sběratele Markuse de Weese. Tato kolekce známá pod jménem “Conningtonova Sbírka7”, obsahuje následující předměty:

 • Šestnáct mincí různých velikostí a tvarů, přičemž žádná neodpovídá žádnému známému druhu měny.
 • Pět papyrových svitků Egyptského původu, které obsahují prastaré hvězdné mapy. Analýza těchto map ukazuje, že byly kdysi popsané poznámkami, které byly ovšem vyběleny a nedají se již přečíst.
 • Tři velké knihy s obaly z tvrdého dřeva obaleného kůží napsané v Německu a plné jakýchsi archaických souřadnic. V jedné z knih jsou rovněž zapsány změny v teplotě. Tyto knihy byly, jak se zdá, sepisovány během mnoha let.
 • Mosazný dalekohled s popraskanou krystalovou čočkou. Část čočky chybí. Při pohledu skrze dalekohled je vidět několik dekorativních mechanizmů uvnitř, ovšem zdá se, že byly poškozeny a nejsou již funkční.
 • Tlustý pytlovinový sáček, který obsahuje nejméně tři další sáčky s hustou, želatinovou hmotou uvnitř. Pozorování sáčku způsobuje u lidí návaly nevolnosti a pocity pálení za očima.
 • Brýle s železnými obroučkami a čočkami. Jedna z čoček je poškozená. Když jsou brýle nasazeny a subjekt se podívá na pytlovinový sáček, je skrze železné čočky vidět slabé záření.
 • Tenký kroužek ze zlata a platiny se třemi výstupky kolem kruhu. Dva z těchto výstupků jsou zlomené. Třetí obsahuje malou skleněnou kouli, která hřeje na dotek.
 • Deník sepsaný Winstonem J. Conningtonem. Vyzobrazuje všechny tři entity SCP-4812 a osobní výzkum Dr. Conningtona.
scrolls.jpg

Svitky SCP-4812-1 jako součást výstavy organizace Marshall, Carter a Dark v Berlíně.

Druhá ze tří knih obsahující souřadnice rovněž obsahuje krátkou část zapsanou v italštině pravděpodobně jiným autorem, než který zapsal zbytek knihy8. Na začátku této sekce je seznam jmen a dat v pravoslavném datovacím systému. Mnoho dat je zapsáno s dalším číslem u roku, například "1343 [89]" vedle jména "Tornold z Yiru". Následuje sekce, kde autor zapisoval poznámky a poté delší sekce textu. Přeložená verze tohoto textu je zapsána níže:

Přestože mnoho dalších předmětů ze sbírky je docela obyčejných, subjektem výzkumu se stal i deník Dr. Conningtona. Většina textu v deníku je psaná šifrou a nachází se zde jen velmi málo sekcí (většinou poznámek stranou, které nejsou relevantní ke zbytku textu), jež jsou zapsány německy.

Několik krátkých sekcí bylo přeloženo, díky části šifry, která byla zapsána uvnitř jedné z výše zmíněných knih. Přeložená verze tohoto textu je zapsána níže:

Dodatek 4812.2: Zadržení entit SCP-4812

Lamenellant.png

SCP-4812-K napadené obrannými systémy Globální Okultní Koalice.

SCP-4812-K je Nadaci známé od roku 1964, kdy bylo omylem považováno za experimentální letoun armády Spojených států přelétající nad severní částí SSSR. Poté, co bylo napadeno sovětskými stíhacími letouny nad Čukotským mořem, SCP-4812-K rapidně vystoupalo do stratosféry a zmizelo z dosahu. Krátce poté entita znovu napadla stíhací letouny vysokou rychlostí a zničila je.

Od té doby bylo SCP-4812-K několikrát detekováno, když se pohybovalo dostatečně nízko na to, aby bylo možné zaznamenat zakřivení světla kolem jeho chitinové schránky. Letový vzorec SCP-4812-K je předvídatelný. Entita často přelétá nad zadržovacími celami SCP-4812-S a SCP-4812-E, a rovněž ██████ ██████ █████████ ███████ ███████ v ██████, ███████████ [VIZ DODATEK 4812.4]. Důvod tohoto jevu je neznámý [VIZ DODATEK 4812.4].

Vinuvinex.png

Cesta SCP-4812-E krátce po objevení.

SCP-4812-E bylo objeveno krátce po získání SCP-4812-1, když jeden z Nadačních týmů vyšetřujících souřadnice ve třetí knize objevil termální anomálii pod jezerem poblíž ██████-███, ███████. Další vyšetřování v oblasti narušilo podloží a otevřelo puklinu pod jezerem, do které voda vtekla. Krátce poté se v oblasti prudce snížila teplota a SCP-4812-E, které bylo předtím chyceno v termální puklině, vystoupalo na povrch.

Průzkumný tým okamžitě evakuoval oblast a MTF Ark-11 "Light Em Up" byla přivolána, aby zajistila uniklou entitu. Ovšem vzhledem k rapidnímu poklesu teploty a zhoršeným atmosférickým podmínkám v oblasti, byl tým MTF Ark-11 přinucen držet se dál a použít dálkové dělostřelecké zbraně ke zpomalení postupu SCP-4812-E, které směřovalo k nejbližšímu populačnímu centru.

Po několika hodinách ostřelování 8 km země bylo SCP-4812-E konečně zadrženo pomocí kontrolované exploze plynu a následovném spuštění roztaveného materiálu kolem entity z dálkového dronu. Entita pokrytá roztaveným materiálem byla přesunuta do mobilní elektromagnetické pece a poté do termální cely DEEPWELL v Oblasti-80.

SCP-4812-S bylo zahrnuto v poznámkách Nadačního Administrátora Fredericka Williamse jako zájmová lokace a jeho existence byla alespoň částečně známá již okultním organizacím, které předcházely Nadaci. Před Nadačním zapojením nebylo známo, že je SCP-4812-S entita. Namísto toho mnoho skupin věřilo, že samotná jeskyně je nebezpečná, neboť se nikdo, kdo vstoupil dovnitř, nikdy nevrátil.

Dodatek 4812.3: Nepřátelská aktivita SCP-4812-K

Dne 9. června roku 2002, tři měsíce po objevení a zadržení SCP-4812-E, se SCP-4812-K začalo odchylovat ze své předpokládané dráhy letu směrem k Severnímu moři. Nadační loď byla vyslána do oblasti, kde SCP-4812-K zaútočilo na transportní loď Globální Okultní Koalice. Entita naprosto nezraněná konvenčními zbraněmi na palubě koaličního plavidla se pokoušela prorazit vnější plášť lodi. SCP-4812-K nikdy dříve neprojevilo tento typ nevyprovokované nepřátelské akce, především ne tak blízko k zemi.

Nadační plavidlo se okamžitě zapojilo do boje proti entitě a po krátkém boji se mu podařilo jej odrazit od transportní lodi. Nadace nabídla pomoc plavidlu GOC, které pomoc odmítlo a pokračovalo dál po své dráze na sever. Satelitní snímky později zachytily tuto loď kotvící v neoznačeném přístavu v severním Norsku.

Tento incident odpovídal dvěma dalším událostem týkajícím se SCP-4812-E a SCP-4812-S. V průběhu incidentu vzrostla aktivita SCP-4812-E v zadržovací cele a v jednu chvíli bylo nutné použít neotestovanou technologii na dodatečné zvýšení teploty uvnitř cely DEEPWELL ke stabilizaci entity. Ve stejnou chvíli bylo poblíž zadržovací oblasti SCP-4812-S zaznamenáno několik otřesů a seismografy v oblasti odhalily, že se velká část jeskynního systému propadla.

Pozdější pozorování oblasti ukázalo, že se od té doby SCP-4812-S pohlo vzhůru přibližně o 70 metrů.

Dodatek 4812.4: Zabezpečená komunikace

POZNÁMKA: NÁSLEDUJÍCÍ SEKCE ZÁZNAMU JE TAJNÁ PRO ÚROVEŇ 4/4812. JE VYŽADOVÁNA DODATEČNÁ ÚROVEŇ PROVĚŘENÍ PRO PŘÍSTUP KE SLOŽCE.

Dodatek 4812.5: Interní zpráva

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License