SCP-472
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-472

Třída Objektu: Safe Anomální Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-472 je uloženo uprostřed prázdné a zamčené cely s rozměry 37m x 37m. Všechen personál co chce vstoupit do cely musí projít psychologickými testy a podat výzkumnou žádost, před tím než jim bude umožněn vstup. Personál by neměl zůstat v 18m okruhu od SCP-472, více než 5 minut bez neustálého monitorování ochranným personálem.

Aktualizace 472-001: Každý pracovník vystavený 6. fázi efektů SCP-472 nesmí zůstat vystaven efektům SCP-472 déle než další 4 minuty, bez přímého povolení Vedení Oblasti.

Aktualizace 472-002: Jednou každých 60 dní musí být jeden člen personálu Třídy-D vystaven efektům SCP-472 po dobu mezi 10 a 27 minutami.

Aktualizace 472-003: Kvůli ztrátě biomasy, žádný personál nesmí být vystaven efektům SCP-472 více než jednou v 48 hodinovém intervalu bez explicitního souhlasu Dr. A. Jonese.

Popis: SCP-472 je rudý granát krychlové soustavy a neobvyklé velikosti (1.8 karátu). SCP-472 má na sobě vyrytou frázi “Muž hledajíc venkovní vzhled, avšak PÁN hledajíc v srdci” v hloubce 2mm. Důvod a relevace fráze je neznámá.
Jakmile jakýkoliv organismus s tlukoucím srdcem projde v 18m rádiusu od SCP-472, tak daný subjekt uslyší vzdálený tlukot srdce v jejich hlavě. Slyšený tlukot srdce naprosto koresponduje s tlukotem srdce subjektu, s tím že frekvcence a rychlost se mění společně s tlukotem srdce subjektu. Prodloužené vystavení SCP-472 může způsobit další psychologické efekty.

Fáze 1: Nastupuje mezi 5-7 minutami: Nízké úrovně úzkosti a neklidu. Účinky vyprchají okamžitě po opuštění oblasti.
Fáze 2: Nastupuje mezi 6-21 minutami: Neustále zvyšující se úrovně úzkosti a paranoie. Účinky poklesnou a vyprchají do 5 minut od opuštění oblasti.
Fáze 3: Nastupuje mezi 18-27 minutami: Vysoké úrovně úzkosti a paranoie. Subjekty začínají mít halucinace o kterých hlásí, že viděli svět kolem nich zabarvený do ruda a tiché šeptání. 27% subjektů hlásí silý pocit viny. Účinky poklesnou do 20 minut od opuštění oblasti a vyprchají do 60 minut.
Fáze 4: Nastupuje mezi 34-59 minutami: Předešlé symptomy se zhoršují. Halucinace se stávají živějšími a často obsahují potoky krve tekoucí po stěnách, vize mrtvých těl, dupání, křičení a různé postavy. 65% subjektů jsou mentálně neschopní opuštění oblasti vlivu SCP-472. Účinky poklesnou do 60 minut od opuštění oblasti a vyprchají do 3 hodin.
Fáze 5: Nastupuje mezi 55-69 minutami: Předešlé symptomy se zhorší. 100% subjektů se stane mentálně neschopnými opustit oblast účinku SCP-472. 38% subjektů vstoupí do stavu katatonie. Tento stav má 76% úmrtnost pokud nejsou odstraněni z oblasti účinku SCP-472. Účinky poklesnou do 6 hodin a vyprchají do 24 hodin.
Fáze 6: Nastupuje mezi 361-723+ minutami: Přeživší subjekty jsou schopní opustit oblast vlivu SCP-472, ačkoliv si to hodně subjektů neuvědomí dokud je o to někdo nepožádá. Předchozí symptomy se liší v intensitě. Subejkt se mění mezi stádiem rozrušení a lucidity dokud neodejde nebo není vyjmut z oblasti účinku SCP-472. Účinky vyprchají do 24 hodin od opuštění oblasti.

SCP-472 bylo získáno ze sídla Pana ███████. Bohatého muže žijícího v ███████. Nadační vyšetřovatelé byli upozorněni lokálními zprávami od domácích pracovníků poté co byl Pan ███████ hospitalizován po pádu. Mobilní Úderná Jednotka Delta-5 (“Front Runners”) byla přidělena k prozkoumání možného spojení s dalšími probíhajícími projekty. Při vyšetřování se podařilo označit SCP-472 jako zdroj anomálie, který byl vystaven v sbírce šperků Pana ███████. Původ SCP-472 je neznámý a vyšetřovaný.

SCP-472 nevykazuje žádné další nebezbečné, či anomální účinky. Objekt předčasně klasifikován jako bezpečný s tím, že neustále probíhají testy. Je probíráno přeřazení do třídy anomálních. Aktualizováno viz dodatek.

Dodatek 472-045: Účinky po sobě jdoucích vystavení: Subjekty předešle vystavené účinkům SCP-472 zažívají 10-20% zrychlení nástupu některých z účinků s každým dalším vystavením. Nakonec, subjekty začnou prožívat Fázi 2 of začátky vystavení s tím, že Fáze 3 se dostaví do 5-10 minut. Fáze 4-5 se odehrají bez deviace. Čas nástupu Fáze 6 je také neovlivněna a nestane se dříve než 361 minut od vystavení k účinkům SCP-472.

Halucinace se také mění závisle na počtu vystavení subjektu k účinků SCP-472 od 1 vystavení do 5 vystavení. Subjekty hlásí vize o masivní rostoucí mase bezkožného organického materiálu podobného zvířecím/lidským orgánům, svalům, kostem (ačkoliv tam žádné poznatelné kosti nejsou) atd. Spojené způsobem, který v přírodě neexistuje. Všechny subjekty mluví o několika bijících srdcích v dané biomase, někdy na povrchu, někdy uvnitř. Po pátém vystavení halucinace o biomase nahlašují všechny subjekty. (ať už jsou předchozí halucinacce unikátní nebo se překrývají.

Dodatečně, rozhovory s několikrá vystavenými subjekt [DATA VYMAZÁNA] ukazují anomální prvky. Podle dokumentů [DATA VYMAZÁNA] a Rozhovor 472-0165-b. Byla Třída Objektu povýšena na Euclid. Zadržovací procedury aktualizovány.

Dodatek 472-078: Podmíněné Zvětšení Oblasti Účinku: Pokud nebyl žádný subjekt vystaven SCP-472 po dobu alespoň 5 minut v 2 měsícovém intervalu, oblast účinku se začne zvětšovat rychlostí 0.5m/h. Zvětšení je dočasné, dokud subjekt není opět vystaven SCP-472.

Dodatek 472-130: Možná Fyzická Přítomnost Biomasy: Další testování subjektů nekolikrát vystavených SCP-472 [DATA VYMAZÁNA] indikuje, že granát klasifikován jako SCP-472 může být jediná viditelná část mnohem větší a neustále zvětšující se biomasy, existující v tkzv. "trans-dimensionální" [DATA VYMAZÁNA] metaforou o "špičce ledovce". Třída Objektu očekává přehodnocení. Další zadržovací procedury očekávají přehodnocení.

Dodatek 472-135: Změna v Biomase subjektů: [DATA VYMAZÁNA] Další testování subjektů vystavené SCP-472 ukazuje že všechny subjekty zažily 0.01 - 1.35% pokles v biomase s každým dalším vystavením SCP-472. Subjekty nebyly informovány o tomto jevu. Zadržovací Procedury aktualizovány.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License