SCP-470
hodnocení: 0+x

Objekt #: SCP-470

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Zaměstnanci ani žádné předměty nesmějí opustit nebo vstoupit do SCP-470, či jeho zabezpečeného obvodu bez povolení Velitelství Oblasti. Všechny osoby a předměty vstupující na území SCP-470 musí být zkontrolovány před a po kontaktu. Všechno, co se dostane ven z SCP-470, musí být zadrženo a vyšetřeno. Na případný odpor může být odpovězeno jakýmikoli prostředky podle uvážení Velitelství Oblasti.

Veškerý personál vstupující do SCP-470 musí být vybaven GPS majákem s rozšířeným dosahem. Personál v oblasti SCP-470 se musí pohybovat ve skupinách nejméně dvaceti lidí. V případě rozdělení, [DATA VYMAZÁNA] nebo kombinace obojího, musí personál okamžitě opustit SCP-470.

Personál nebo zařízení ztracená v SCP-470 jsou považováni za „ztracená“ po 48 hodinách od zmizení signálu GPS majáku. Pokud jsou zaměstnanci nebo zařízení detekováni pomocí GPS majáku, měla by být zahájena záchranná operace. V případě GPS majáku [DATA VYMZÁNA]

Popis: SCP-470 se jeví jako velká, opuštěná kancelářská budova v ████████, ███████. SCP-470 nebylo nikým vlastněno od doby, kdy bylo opuštěno po krachu společnosti ███████ Corporation. Výška budovy je šest pater, plus suterén. Stav budovy odpovídá jejímu stáří.

SCP-470 je buď prostorová anomálie nebo nějakou obsahuje. Anomálie způsobí, že se interiér SCP-470 „posunuje“ a stává se dalšími místy, která byla „opuštěná“ po dlouhou dobu. Zdá se, že se anomálie vnějšího prostoru SCP-470 projevuje po dvaceti a třiceti letech malého až žádného lidského pozorování, interakce nebo obydlení. Zdá se, že tato anomálie je omezena na místnosti SCP-470, přičemž haly zůstávají relativně stabilní.

Zdá se, že pokoje SCP-470 existují současně uvnitř objektu a uvnitř jejich původního umístění. Vnitřní prostory zahrnují sklady, kanceláře a výrobní haly. Opuštěné struktury pod širým nebem, jako jsou parkoviště nebo otevřené sklady, se v SCP-470 neobjevily. Přemístěné místnosti se zdají být „odříznuty“ od místa, kde byly dříve. Za všemi dveřmi vedoucími do těchto místností je pouze cihlová zeď.

Tato místa jsou považována za nestabilní a mohou kdykoli „zamrznout“ a přestat existovat uvnitř SCP-470. Všechno, co bylo v místnosti během misidentifikace, bude v odpovídající místnosti původní budovy. Proces funguje i opačně. Vše, co bylo v místnosti během přemístění, se objeví i v SCP-470. Přemístění může trvat pár sekund nebo i několik let.

IMG_3784.jpg

Poslední fotografie [DATA VYMAZÁNA]

Dodatek: Zdá se, že prostory lze vyloučit z přemístění zvýšením stupně lidské přítomnosti a aktivity v původní budově. Čím déle je oblast ponechána bez dozoru nebo neobývaná, tím silnější je „spojení“ s SCP-470. Místnosti se mohou přemístit pouze za nepřítomnosti lidí a aktivních pozorovatelů. Prostory, které byly opuštěny po dlouhou dobu, mohou být přemístěny, a to i pokud je v nich až čtrnáct lidí.

Nebezpečí SCP-470 spočívá v tom, že se zdá, že některé místnosti nemají spojení s naší realitou, dimenzí nebo kontinuem časoprostoru. Některé jsou postaveny z neobvyklých prvků nebo pomocí neznámých stavebních technologií. Například [DATA VYMAZÁNA] je z 80% složena z organických látek a anorganické části vykazují známky infekce. Byly také hlášeny čtyři případy úniku „tvorů“ přenášených během přesunu místnosti do SCP-470. Největšího zájmu je “subjekt R”, který se nachází v SCP-470, ale dosud nebyl zadržen a podle všeho je zodpovědný za část úmrtí uvnitř SCP-470. Podle nejnovějších informací bylo v SCP-470 zabito osm zaměstnanců Nadace, čtyřicet pět civilistů a několik stovek bylo označeno jako „ztracení“.

Mnoho případů civilních úmrtí nebo zmizení může být přičítáno nepovoleným vniknutím mladých lidí do SCP-470, po kterém mohou být chyceni, přesunuti do jiných místností, [DATA VYMAZÁNA], nebo mohou být vystaveni dalšímu z mnoha nebezpečí.

Dodatek 2: K 25. 11. 2016 bylo v rámci sledování SCP-470 pozorováno celkem 38 případů přesunu místnosti, které patřili do budov Nadace. Nejvýznamnější z nich je několik místností z nejvyšších úrovní suterénu SCP-1730 po počátečním zastavení pokusů o průzkum pracovníky Nadace. V současné době probíhají pokusy zastavit přesun místností pomocí pozorování.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License