SCP-470
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-470

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Zaměstnanci ani žádné předměty nesmějí opustit nebo vstoupit do SCP-470, či jeho zabezpečeného obvodu bez povolení Velitelství Oblasti. Všechny osoby a předměty vstupující na území SCP-470 musí být zkontrolovány před a po kontaktu. Všechno, co se dostane ven z SCP-470, musí být zadrženo a vyšetřeno. Na případný odpor může být odpovězeno jakýmikoli prostředky podle uvážení Velitelství Oblasti.

Veškerý personál vstupující do SCP-470 musí být vybaven GPS majákem s rozšířeným dosahem. Personál v oblasti SCP-470 se musí pohybovat ve skupinách nejméně dvaceti lidí. V případě rozdělení, [DATA VYMAZÁNA] nebo kombinace obojího, musí personál okamžitě opustit SCP-470.

Personál nebo zařízení v SCP-470 jsou považováni za "ztracená" po 48 hodinách od zmizení signálu GPS majáku. Pokud jsou zaměstnanci nebo zařízení detekováni pomocí GPS majáku, měla by být zahájena záchranná operace. Měl by GPS maják [DATA VYMZÁNA].

Popis: SCP-470 se jeví jako velká, opuštěná kancelářská budova v ████████, ███████. SCP-470 nebylo nikým vlastněno od doby, kdy bylo opuštěno po krachu společnosti ███████ Corporation. Výška budovy je šest pater, plus suterén. Stav budovy odpovídá jejímu stáří.

SCP-470 je buď prostorová anomálie nebo nějakou obsahuje. Anomálie způsobí, že se interiér SCP-470 "přesouvá" a stává se dalšími místy, která byla "opuštěná" po dlouhou dobu. Zdá se, že se anomálie vnějšího prostoru SCP-470 projevuje po dvaceti a třiceti letech malého až žádného lidského pozorování, interakce nebo obydlení. Zdá se, že tato anomálie je omezena na místnosti SCP-470, přičemž haly zůstávají relativně stabilní.

Zdá se, že pokoje SCP-470 existují současně uvnitř objektu a uvnitř jejich původního umístění. Vnitřní prostory zahrnují sklady, kanceláře a výrobní haly. Opuštěné struktury pod širým nebem, jako jsou parkoviště nebo otevřené sklady, se v SCP-470 neobjevily. Přemístěné místnosti se zdají být "odříznuty" od místa, kde byly dříve. Za všemi dveřmi vedoucími do těchto místností je pouze cihlová zeď.

Tato místa se zdají být nestabilní a budou "blikat", načež po náhodně dlouhé době přestanou existovat v SCP-470. Prostory zůstanou neprojevená po náhodná časová období, než se znovu projeví v SCP-470. Cokoli uvnitř místnosti, bude přepraveno s místností na její původní fyzické místo. Tento proces funguje také obráceně. Pokud byl předmět přítomen v místnosti před manifestací uvnitř SCP-470, bude v ní i po přenosu. Zdá se, že míra "blikání" se liší v rozmezí od šesti sekund do několika let.

IMG_3784.jpg

Poslední fotografie [DATA VYMAZÁNA]

Dodatek: Zdá se, že prostory lze vyloučit z "přemístění" zvýšením stupně lidské přítomnosti a aktivity v původní budově. Čím déle je oblast ponechána bez dozoru nebo neobývaná, tím silnější je "spojení" s SCP-470. Místnosti se mohou přemístit pouze za nepřítomnosti lidí a aktivních pozorovatelů. Prostory, které byly opuštěny po dlouhou dobu, mohou být přemístěny, a to i pokud je v nich až čtrnáct lidí.

Nebezpečí SCP-470 spočívá v tom, že některé místnosti nemají spojení s naší realitou, dimenzí nebo kontinuem časoprostoru. Některé jsou postaveny z neobvyklých prvků nebo pomocí neznámých stavebních technologií. Například [DATA VYMAZÁNA] je z 80% složena z organických látek a anorganické části vykazují známky infekce. Byly také hlášeny čtyři případy úniku "tvorů" přenesených během teleportace místnosti do SCP-470. Středem zájmu je "subjekt R", který se nachází v SCP-470, ale dosud nebyl zadržen a podle všeho je zodpovědný za část úmrtí uvnitř SCP-470. Podle nejnovějších informací bylo v SCP-470 zabito osm zaměstnanců Nadace, čtyřicet pět civilistů a několik stovek bylo označeno za "ztracené".

Mnoho případů civilních úmrtí nebo zmizení může být přičítáno nepovoleným vniknutím mladých lidí do SCP-470, po kterém mohou být chyceni, přesunuti do jiných místností, [DATA VYMAZÁNA], nebo mohou být vystaveni dalšímu z mnoha nebezpečí.

Dodatek 2: K 25. 11. 2016 bylo v rámci sledování SCP-470 pozorováno celkem 38 případů přesunu místnosti, které patřili do budov Nadace. Nejvýznamnější z nich je několik místností z nejvyšších úrovní suterénu SCP-1730 po počátečním zastavení pokusů o průzkum pracovníky Nadace. V současné době probíhají pokusy zastavit přesun místností pomocí pozorování.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License