SCP-469
hodnocení: +1+x
blank.png
scp%20469.jpg

Pero SCP-469

Objekt #: SCP-469

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Objekt musí být umístěn ve vzduchotěsné a zvukotěsné komoře o rozměrech 15,24 × 15,24 × 15,24 m, dokud nebude vyvinut účinný způsob, jak jej zničit. Všichni zaměstnanci, kteří vstupují do uzavřeného prostoru s SCP-469 (pouze pracovníci třídy D), musí být oblečeni do standardních zvukotěsných antirezonačních (SPAR) obleků. Uvnitř komory je povolené komunikace pouze pomocí poznámek, gest nebo napsaných zpráv. Nikdo by se neměl dotýkat nebo se přibližovat k objektu s jakýmikoli předměty, s výjimkou nástrojů pro výzkum.

Všechna zařízení, která jsou uvnitř kontejnmentu, by měla produkovat co nejméně zvuku, ideálně být zcela tichá. Použití mobilních telefonů pro komunikaci mezi zaměstnanci je povoleno pouze v případě, že jsou nastaveny na tichý režim.

Popis: Na první pohled se SCP-469 jeví jako velká hromada bílého peří vysoká asi 8,84 m a vážící několik tun. Nicméně, po podrobnějším vyšetření je zřejmé, že předmětem je množství obrovských bílých ptáků, kteří jsou poskládáni takovým způsobem, že se podobají hromadě. Křídla se liší velikostí a tvarem, rozměry křídel se pohybují od několika centimetrů do několika metrů a jsou pokryta hladkým bílým peřím.

Vyšetření rentgenem ukázalo, že všechny kosti v křídlech jsou duté, jako u ptáků, ale jsou také velmi měkké a pružné, což jim umožňuje ohýbat se a skládat kolem ostatních ptáků či jiných obratlovců. Ve středu celé hromady křídel je velká humanoidní bytost, zakřivená ve fetální poloze. Všechna křídla jsou připevněna k jeho páteři.

Zdá se, že SCP-469 se živí pouze zvuky a zvukovými vlnami, přičemž zvukovou energii využívá k růstu peří a nových větších křídel. Čím je zvuk hlasitější nebo vyšší, tím rychleji objekt roste. Ačkoli SCP-469 může používat jakýkoliv zvuk, zdá se, že preferuje rytmické / hudební zvuky, zvláště ty, které produkují zvonky (viz Dodatek). Samotný objekt nevyvolává žádný zvuk kvůli zvukové absorpční struktuře peří.

Každá osoba nebo zvíře, které se dotkne objektu nebo se k němu příliš přiblíží, je rychle zachyceno křídly a vtaženo dovnitř. Navzdory skutečnosti, že vnější peří vypadají měkce, každá vlasová špička má hrot, který snadno prochází oblečením do nechráněného těla a uvolňuje neurotoxin, který okamžitě stimuluje všechny receptory bolesti těla i některé další, takže oběť neztratí vědomí příliš rychle. To způsobí, že oběť hlasitě křičí, čímž sytí SCP-469, dokud se nedostane do šoku. Objekt je odpovědný za ztrátu čtyř zaměstnanců. SCP-469 nereaguje na dotyk mrtvých nebo neživých objektů.

Všechny pokusy o zničení SCP-469 se ukázaly jako neúčinné. Zpočátku byly použity plameny, ale hluk hořícího paliva a praskání ohně umožnil, aby objekt rostl rychleji, než byl ničen. Použití sečného a řezného nástroje je obtížné, protože je třeba se přiblížit k předmětu, přičemž pokus o likvidaci těmito způsoby selhaly a vedly ke ztrátě dvou agentů. Bylo navrhnuto použití kyseliny.

Dodatek: Je zakázáno používat zvonky u SCP-469 (v okruhu 15,24 m), zákaz platí i pro poplach a záznamy zvonků. Zvuk zvonků vede k tomu, že humanoid v centru hmoty se "probouzí", roztáhne křídla a začne [DATA VYMAZÁNA].

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License