SCP-4666
hodnocení: +4+x
blank.png
yuleman-photo%20FINAL.jpg

Možná fotografie SCP-4666 získaná z mobilního zařízení nalezeného v lokaci události Weissnacht #057130. Klikněte pro zvětšení.

Objekt #: SCP-4666

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Internetové sítě a kanály bezpečnostních složek musí být monitorovány kvůli možným zmínkách o aktivitě SCP-4666 a především možným případům stalkingu, nebo zprávám o anomálních fenoménech spojených s rodinami s malými dětmi.

Pokud bude zaznamenána aktivní událost Weissnacht, bude na místo vyslána nejbližší Zadržovací Úderná Jednotka, která se pokusí SCP-4666 zadržet. Pro takové případy platí standardní protokoly prvního kontaktu s humanoidy PDP/VIII.

Zprávy médií o smrtech rodin zapříčiněných SCP-4666 musí být potlačeny, nebo zfalsifikovány, aby se tyto smrti zdály neanomální a byly připsány násilným vrahům. Forenzní důkazy a instance SCP-4666-A získané jinými agenturami musí být zabaveny a svědkům budou podána amnestika.

Popis: Aktuálně se věří, že SCP-4666 je jedna neobvykle dlouhověká entita neznámého původu. Přeživší událostí Weissnacht popisují SCP-4666 jako velmi vysokého (mezi 2 m a 2,3 m) vyzáblého postaršího muže evropského původu. Entita je vždy kompletně nahá, dokonce i když je zpozorována venku v zimě.

Přestože povyha a rozsah anomálních vlastností této entity je neznámý, zdá se, že je SCP-4666 schopno téměř okamžitého transportu do jakékoliv lokace severně od 40° severní zeměpisné šířky a možná jakékoliv lokace na Zemi.

Aktivita SCP-4666 je omezena exkluzivně na období 12 nocí každého roku od 21. až 22. prosince do 1. až 2. ledna. Toto období je známé, jako "aktivní fáze" SCP-4666. Během této doby se SCP-4666, během událsotí označených jako "Weissnacht," začne objevovat poblíž obydlí v různých lokacích na sever od 40° s.š. U všech zaznamenaných událostí Weissnacht jsou sdílejí tato obydlí následující charakteristiky: nacházejí se v izolované lokaci, obývá je rodina s alespoň jedním dítětem mladším 8 let a okolní oblast je po celou dobu události pokryta sněhem.

Události Weissnacht obvykle postupují stejným způsobem:

Noci 1-7: Děti ohlašují, že vidí SCP-4666 v blízkosti rodinného obydlí. Entita je obvykle spatřena, jak pozoruje obydlí z dálky, například z blízkého pole, nebo okraje lesa. V některých případech se děti probouzí v noci a SCP-4666 je sleduje oknem.

Noci 8-11: Rodinní příslušnící (včetně rodičů) slýchají zvuky kroků přicházející ze střechy, nebo podkroví. Vnitřek obydlí často vyplňuje velmi nepříjemný zápach. V žádném z případů nebyla objevena příčina těchto fenoménů. Výsledkem těchto jevů rodiče často začnou předpokládat, že je jejich rodina obětí stalkingu, nebo že je jejich dům "strašidelný".

Noc 12: V tuto noc nastane jeden z následujících scénářů:

  • V prvním a mnohem častějším SCP-4666 zabije všechny členy rodiny, kromě jednoho dítěte mladšího 8 let, které unese. SCP-4666 způsobí ochromující zranění členům rodiny zatímco spí a poté je shromáždí do jedné místnosti, kde jednoho po druhém zabije tak, aby to ostatní osoby viděly. Metody zabití se různí a často jim předchází nějaká forma mučení, která zřejmě slouží ritualistickým účelům (viz "Záznam událostí Weissnacht" níže).
  • V druhém scénáři, který nastal pouze v 15% známých událostí Weissnacht, nenapadne SCP-4666 nijak rodinu. Členové rodiny uslyší během noci zvuky kroků, ovšem žádné známky vniknutí nebudou nalezeny. Ráno objeví děti u svých postelí dárky obsahující hračky vyrobené ze zbytků malých dětí. (viz "Záznam instancí SCP-4666-A" níže).

Kritéria, pokud nějaká existují, podle nichž SCP-4666 vyhodnocuje výsledek události Weissnacht, jsou neznámá.

fingerprints7.jpg

Otisk prstu SCP-4666. Povšimněte si unikátního dvojitě přeslenutého vzoru.

Objevení: Existence a aktivita SCP-4666 byla poprvé objevena roku 1974 za pomocí nového Nadačního Programu na Rozpoznávání Anomálií,2 který objevil, že se několik velmi podobných vniknutí do domu spojených s vraždami odehrálo na severní polokouli v noci z 1. na 2. ledna.

Rozsáhlý výzkum civilních a policejních archivů pomohl odhalit důkazy o možných událostech Weissnacht téměř každý rok datující se až do konce 18. století (v průměru se odehraje 3.1 událostí za rok). Bylo rovněž objeveno mnoho historických dokumentů, které popisují aktivitu SCP-4666 v dřívější době, v některých případech už ve 2. století v Evropě a Rusku, či dokonce už v 1. století př.n.l. ve Skandinávii.

Otisky patřící jedné humanoidní entitě byly objeveny ve všech lokacích událostí Weissnacht a shodují se s částečným otiskem nalezeným v zaschlé krvi na instanci SCP-4666-A z roku 1873. Vzory otisků prstů obsahují prvky, které se u lidí nevyskytují (viz obrázek). Na místech událostí byly rovněž nalezeny dlouhé bílé chlupy podobné lidským, ovšem není možné z nich izolovat jakékoliv stopy DNA.

Dodatek 4666-01

Dne 2. ledna 2018 bylo několik instancí SCP-4666-A objeveno v rodinném domě v Hoonah na Aljašce po události Weissnacht #060198. Mezi těmito instancemi bylo SCP-4666-A-0960, jež sestávalo z panenky v životní velikosti vytvořené z vychrtlého těla mladého děvčátka. Tělo bylo pozměneno následujícími způsoby:

  • Šaty vytvořené z různých kusů špinavého vybledlého oblečení byly našity na tělo a v několika místech přišity ke kůži.
  • Ústa byla sešita pomocí lidských šlach a rty byly natřeny červenou substancí sestávající primárně z lidské krve.
  • Nehty jiného dítěte byly nalepeny přes nehty subjektu pomocí borovicové pryskyřice a natřeny stejnou červenou substancí z lidské krve. Tři prsty subjektu chybí.
  • Skalp byl odstraněn a místo něho byl na tělo našit skalp jiného dítěte s dlouhými blonďatými vlasy. Vlasy byly zapleteny do dvou copů.
  • Obě oči chybí a na jejich místě jsou dva kulaté kameny na které byly oči hrubě nakresleny.

Po prohlédnutí rodinou se ukázalo, že dítě, ze kterého byla panenka vyrobena, bylo stále naživu, ovšem v bezvědomí. Autority byly upozorněny a dítě bylo letecky převezeno do Bartlettovy regionální nemocnice v Juneau na Aljašce, kde přežilo po dalších 18 hodin. Během této doby byli na místo vysláni dva Nadační agenti, kteří subjekt vyslechli (viz "Rozhovor" níže). Po smrti subjektu bylo tělo zabaveno agenty a všem svědkům byla podle protokolu podána amnestika.

DNA testování ukázalo, že subjekt je Ekaterina Morozova, 7 let, jež SCP-4666 uneslo dne 2. ledna 2016 z rodného domu ve městě Dubovka v Rusku. Pitva těla subjektu ukázala, že byla během dvou let v zajetí silně podvyživená (hmotnost subjektu byla pouze 15 kilogramů a výška 90 centimetrů). Na kůži bylo nalezeno mnoho jizev a popálenin. Subjekt utrpěl dvě zlomeniny (levá bércová kost a levá loketní kost), které se nedostatečně zahojily. Dlaně subjektu byly pokryty mozoly. Příčinou smrti se zdá být selhání několika orgánů způsobené dlouhodobou podvýživou.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License