SCP-4663
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-4663

Třída Objektu: Keter1

Speciální Zadržovací Procedury: Kolonie SCP-4663 musí být umístěny v Zadržovacím Teráriu Typu-II a krmeny dvakrát týdně. V blízkosti SCP-4663 nesmí být umístěny žádné neanomální 3D tiskárny. Podle rozhodnutí zadržovacího důstojníka mohou být kolonie SCP-4663 použity pro ničení odpadu.

Aktualizace: Kolonie SCP-4663 nesmí za žádných okolností přesáhnout počet 500 000 instancí.

Popis: SCP-4663 je anomální druh pavoukovců původně žijících v Evropě, Severní a Západní Americe.

SCP-4663 dokáže pozřít jakékoliv neorganické substance, ale živí se hlavně kovy a plasty.
Instance SCP-4663 z těchto materiálů uvnitř svých těl vytváří vlákno, které používají pro vytváření instancí SCP-4663-1.

SCP-4663-1 jsou živé entity, které vypadají a fungují jako 3D tiskárny, nepodobají se však žádnému známému produktu. Po jejich sestavení je instance SCP-4663 začnou krmit biologickým materiálem, který poté SCP-4663-1 použije pro tisk dalších SCP-4663. Toto je jediný způsob, kterým se SCP-4663 rozmnožuje. Při stálém přísunu biologického materiálu je SCP-4663-1 schopno vytvořit další instanci SCP-4663 každých 150 sekund.

Průměrná kolonie SCP-4663 obsahuje jedno SCP-4663-1 na 25-50 tisíc instancí.

Přestože se instance SCP-4663-1 podobají neanomálním 3D tiskárnám, velké množství jejich součástí má také jinou anomální funkci, což zahrnuje:

  • Vstupní / Výstupní a elektrické přípojky fungující jako "ústa," do kterých instance SCP-4663 vkládají biologický materiál.
  • Obrazovka fungující jako oči SCP-4663-1.
  • Extruder zastává funkci trávícího systému SCP-4663-1, je používaný pro zpracování a vylučování biologického materiálu. SCP-4663-1 se pomocí něj také dokáže pomalu pohybovat.
  • V části normálně určené pro skladování plastového vlákna se na SCP-4663-1 nachází orgán podobný břichu schopný pojmout výrazně více materiálu, než by mělo být možno.
  • Ocas v podobě elektrického kabelu. Po připojení do elektrické sítě se efektivita SCP-4663-1 zvýší zhruba o tři tisíce procent.

SCP-4663 je neznámým způsobem schopno vytvořit instance SCP-4663-1 z neanomálních 3D tiskáren.

Metoda rozmnožování SCP-4663 způsobuje rychlý vývoj a časté fyzické změny. SCP-4663 se dokáže zcela přizpůsobit novému prostředí zhruba do čtyř hodin po dokončení SCP-4663-1.

Dodatek 4663-A:

Dne 27/06/2018 přesáhla velikost jedné ze zadržených kolonií SCP-4663 počet zhruba 1,000,000. Kolonie se začala chovat agresivně. Všechna SCP-4663-1 zastavila tisk a byla přenesena k sobě spolupracujícími instancemi SCP-4663, které je poté začaly spojovat, při čemž rychle rozebraly zadržovací celu na surové materiály.

Výsledná pavoukovitá konstrukce (označena SCP-4663-2) byla vysoká přes dva metry a pokusila se uniknout z oblasti pomocí arzenálu zbraní na bázi pavouků při čemž vytvářela nové SCP-4663 rychlostí více než 1000 za sekundu. Kolonie SCP-4663 postupně rozebírala okolní zdi a vytvářela z nich další končetiny a SCP-4663-1 uvnitř SCP-4663-2. SCP-4663 vytvořena během této události více než šestkrát přesahovala jejich normální velikost a byla složena z různých organických a inorganických materiálů.

SCP-4663-2 bylo po několika hodinách znovu zadrženo. Podle směru jeho pohybu se předpokládá, že se pokoušelo spojit s druhou zadrženou kolonií SCP-4663. U druhé kolonie nebyly během této události zaznamenány žádné změny chování.

SCP-4663 bylo následně reklasifikováno na Keter.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License