SCP-4661

hodnocení: +2+x
Objekt#: 4661
Úroveň3
Zadržovací Třída:
euclid
Sekundární Třída:
none
Třída Narušení:
keneq
Třída Ohrožení:
ohrožující

lux.png

Oblast-666 během nočního Cyklu Vyhazování Odpadu.


SPECIÁLNÍ ZADRŽOVACÍ PROCEDURY: Primárním prostředkem k zadržení SCP-4661 je House-Nicolasova Teoplanární Vakuová Jednotka, nacházející se na vrcholku Oblasti-666 (veřejně známá jako Luxor Las Vegas). Tato jednotka byla postavena, aby se předešlo dalšímu Kolapsu. Toho je docíleno za pomocí sifonování Tartareanské Rezonanční Energie1 a používá se k ukotvení Jednotky a Oblasti-666 do současné teologické roviny reality.

Teoplanární Vakuová Jednotka se zbavuje odpadu každý den za západu slunce. Jednotka převádí přebytečnou TRE na záření Alfa a zbavuje se ho prostřednictvím malého, koncertovaného paprsku světla. Tento paprsek byl změřen a jeho hodnota odpovídá 42,3 miliardě kandelů, díky čemuž je vyžadováno, aby byl vnitřek Planární Vakuové Jednotky pokryt kovem pohlcujícím teplo.

POPIS: SCP-4661 je oblast časoprostoru, ve které se prolíná město Las Vegas a Čtvrtý Kruh Pekelný (jak je popsán v Dante Alighieriho Peklu). To ústí v oslabení, a v určitých případech i v kompletní separaci od standardní linie reality. SCP-4661 obsahuje extrémně vysoký počet démonických entit a je neustále zásobené Tartareanskou Rezonanční Energií, kterou produkují. SCP-4661 je v konstantním pohybu a, pokud není zadržováno, se zcela zhroutí do Čtvrtého Kruhu Pekelného.

mgm2.JPG

Nadační konvoj vstupující do Las Vegas během Prvotního Kolapsu SCP-4661.

Instance SCP-4661-B jsou démonické entity třídy Tartarean, jež na první pohled připomínají lidskou rasu, od kterých se odlišují především znatelnými vnitřními a lehkými vnějšími rozdíly v anatomii. Oplývají malými, zkroucenými rohy na jejich lebkách a bledší kůží, než je normou u většiny lidského obyvatelstva. Také oplývají limitovanými pyrokinetickými schopnostmi, jako je třeba tvorba jisker pomocí svých dlaní nebo zapalování menších objektů. Tyto schopnosti nabývají na efektivitě, pokud se jednotlivec oddává hédonistickým aktivitám; kupříkladu užívání alkoholu, pohlavnímu styku nebo hazardu. Běžně produkují značné dávky TRE.

SCP-4661 získalo nadační pozornost mezi 12. a 16. lednem roku 1992. K obnovení normálnosti bylo vynaloženo značné nadační úsilí.


Dodatek 4661.1

PRVOTNÍ HLÁŠENÍ — DEN 1Dodatek 4661.2

PŘEPIS ZASEDÁNÍ KOMISE PRO ZVLÁŠTNÍ UDÁLOSTI — DEN 1Dodatek 4661.3

AKTUALIZACE STAVU — DEN 2Dodatek 4661.4

PŘEPIS ZASEDÁNÍ KOMISE PRO ZVLÁŠTNÍ UDÁLOSTI — DEN 2Dodatek 4661.5

ZKRÁCENÝ PŘEPIS AUDIA Z MISE — DEN 3Dodatek 4661.6

HRA BLACKJACKU — DEN 3Dodatek 4661.7

ROZPUŠTĚNÍ KOMISE PRO ZVLÁŠTNÍ PŘÍLEŽITOSTI — DEN 4Závěr

OBLAST-666


construction.jpg

Oblast-666 během své výstavby, 1992.

Po prohlášení Kolapsu za ukončený se Jihozápadní nadační oblastní rada Spojených států rozhodla pro výstavbu Oblasti ve městě Paradise, aby se předešlo podobným událostem. Oblast-666 byla postavena pod záminkou výstavby nového kasina a hotelu pojmenovaného "Luxor Las Vegas". Výstavba byla dokončena roku 1993 a od té doby slouží jako primární logistické středisko pro rozmisťování vojsk v Jihozápadu Spojených států s Randallem Housem jako oblastním direktorem. House-Nicolasova Teoplanární Vakuová Jednotka předchází všem dalším možným Kolapsům sifonováním záření, které produkují démonické entity.

Po vyšetření tvrzení řečené Plutem bylo zjištěno, že naprostá většina hlavních kasin v oblasti města Paradise je dost pravděpodobně vlastněna a řízena démonickými entitami třídy Tartarean. Tyto entity se pro své vzájemné krytí seskupily do komise. Způsob, jakým by se daly tyto entity zadržet, je právě zkoumán.hodnocení: +2+x

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License