SCP-461
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-461

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-461 by mělo být skladováno v uzavřené místnosti bez oken. Displej musí být směrován od dveří. Dveře musí být hlídány bezpečnostním důstojníkem s prověrkou úrovně 3, jehož přítomnost je monitorována kamerami. Pro vstup do místnosti je vyžadováno oprávnění úrovně 2. Nikdo nemůže vstoupit do místnosti od 3:00 do 3:05 GMT, a to do odvolání.

Popis: SCP-461 je 25 palcová CRT TV neznámého původu, ale podobá se televizi vyrobené firmou Zenith na začátku 80. let. Číslo modelu je "ZT-035", ale neodpovídá žádné známé televizi z vyrobené firmou Zenith. Jednou denně, přesně ve 3:00 Středoevropského času (GMT), se SCP-461 automaticky aktivuje a začne přehrávat video, které trvá přesně pět minut. Povaha materiálu je velmi rozmanitá, ale nikdy se nejedná o typický přenos. Místo standardních televizních programů přehrává SCP-461 materiál, který se jeví jako záznamy uzavřených kamerových okruhů z komerčních a obytných zařízení. Zdá se, že všechny nahrávky jsou nahrány a vysílány "živě".

SCP-461 nevyžaduje k provozu externí zdroj energie, nemá napájecí konektor, ani anténu. Pokud je objekt aktivní, změna kanálu nemá žádný vliv na vysílání a neovladatelný zvukový výstup vytváří pouze nízký šum. Voliče barev, ostrosti, odstínu nebo jiné vizuální nastavení nefungují a je možné, že uvnitř nejsou zapojeny.

Všechny pokusy fyzicky získat přístup k vnitřním prvkům objektu byly neúspěšné. Zařízení nemá spojové hrany, šrouby, závity nebo jiný vstupní bod či uzávěr. Rentgenové paprsky ani ultrazvuk nejsou schopné zobrazit vnitřek SCP-461. Jednotka je také extrémně těžká na CRT TV. Objekt je přibližně o 50 kilogramů těžší než obdobná zařízení.

Dodatek 461-A: Záznam incidentu, 03/08/20██

Dnes jsme dali zařízení do Faradayovy klece, abychom odfiltrovali všechny příchozí signály. Chování SCP-461 ve 3:00 GMT se však nezměnilo. Je možné, že přehrává materiál z vnitřní paměti?
Dr. ████

Dodatek 461-B: Záznam incidentu, 09/04/20██

Dnes zařízení zobrazilo záznam interiéru místnosti, ve které se nachází, z pohledu rohu těsně nad dveřmi. V místnosti však nejsou žádné bezpečnostní kamery ani jiná zařízení pro záznam videa. Doporučuji, aby v místnosti nebyli najednou méně než dva lidé. Kromě toho by v místnosti měly být instalovány kamery, které monitorují mimořádné jevy. Záznam byl označen jako SCP-461-1.
Dr. ████

Dodatek 461-C: Vnitřní korespondence SCP, 09/12/20██

Provedl jsem analýzu SCP-461-1, kterou jste požadovali. Nic divného jsme zprvu neobjevili, ale zvýšil jsem gama, jas a kontrast a několik dalších věcí, a vypadalo to, že někdo stojí v protějším rohu. Prohlédl jsem si záznamy z toho dne a nikdo nevstoupil ani neodešel. Kamery v chodbě také nic neobvyklého nezaznamenaly. Děláte experiment s účinky dlouhodobého vystavení?
Robert ██████

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License