SCP-457
hodnocení: 0+x
blank.png
scp-457-new.png

SCP-457, po rozdělení na dvě isntance. Pozorováno přes kameru během testování.

Objekt #: SCP-457

Třída Objektu #: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-457 je uzavřeno v komoře 5 x 5 m, se stěnami z ohně vzdorného a teplu odolného materiálu (azbestocement, perlitové desky) o celkové tloušťce nejméně 22,9 cm (9 palců). Přístup do komory sestává z nejméně dvou vzduchotěsných místností s řízenou teplotou, které lze v případě nouze utěsnit. V cele SCP-457 by měla být udržována vysoká vlhkost a v podlaze musí být instalován odvodňovací systém, dále systém protipožárních ostřikovačů, který nelze vypnout a nouzové hadice s tlakem vody nejméně 2.1 MPa. SCP-457 je povolen malý suchý prostor na stěně komory, ten ale zajišťuje pouze minimální ochranu a umožňuje zachování tvaru.

Všichni zaměstnanci, kteří vstupují do uzavřeného prostoru s SCP-457, musí být oblečeni v protipožárních oblecích třídy A. Vstup je povolen pouze tříčlenným skupinám, přičemž dva členové skupiny musí být vybaveni vysoce kvalitními ohnivzdornými štíty a nouzovými hasicími přístroji. Pracovníci by měli vstoupit do komory SCP-457 pouze aby mu poskytli denní přísun paliva nebo opravili celu či hasící systém.

Pokud SCP-457 zaútočí na zaměstnance, je nutné jej dostat pod kontrolou (tzn. donutit, aby se vrátilo do cely) pomocí hasicích přístrojů a nouzových hadic.

V případě poškození cely způsobené SCP-457 by měly být spuštěny nouzové hasící systémy a personál by měl být vybaven hasícími přístroji a ochrannými štíty.

Popis: SCP-457 je racionální entita tvořená plameny. Materiál, který tvoří SCP-457 se nedá prozkoumat jakýmikoliv známými prostředky, nicméně tvar předmětu je zvýrazněn plameny, které se kolem něj tvoří. Pokud má objekt dostatek paliva, zvětší se a je možné v něm rozeznat humanoidní siluetu. Nemenší forma SCP-457 je jediný plamen o velikosti lidské hlavy. V této velikosti má SCP-457 omezený výkon a nevykazuje žádné neobvyklé vlastnosti ve srovnání s jakýmkoli jiným plamenem, až na schopnost "skákat" na blízké hořlavé materiály nebo do jiných plamenů, které se pak asimiluje.

Pokud má SCP-457 k dispozici dostatek paliva, může nabýt složitějších forem, stejně jako zvětšovat svoji velikost, přičemž jeho inteligence prudce vzroste. Způsob myšlení SCP-457 je neznámý, ale po dosažení dostatečné velikosti téměř vždy přebírá humanoidní formu tvořenou a obklopenou plameny. Bylo zjištěno, že SCP-457 komunikuje psaním plamenných písmen ve vzduchu nebo spalováním částí stěn. Někdy mluví pomocí horkého vzduchu vypouštěného pod velkým tlakem. Po dosažení určité velikosti je objekt rozdělen na dvě bytosti, z nichž každá je schopná dalšího dělení. Nicméně instance SCP-457 jsou vůči sobě agresivní a vždy se pokoušejí absorbovat nebo uhasit kopii. Zejména pokud je k dispozici málo paliva.

Chování SCP-457 je velmi předvídatelné, protože jeho cílem je najít co nejvíce hořlavých materiálů a šířit se. Nebezpečná je zvyšující inteligence objektu během jeho růstu a jeho schopnost učit se a napodobovat chování lidí. To vede k tomu, že SCP-457 úmyslně poškozuje a vypíná sprinklery, ve výjimečných případech připravuje složité pasti. Objevily se případy, kdy se objekt snažil oklamat nebo přesvědčit personál, aby ho uvolnil, nebo mu dal více hořlavých materiálů. Vzhledem k jedinečné struktuře SCP-457, měnící se úrovni intelektu a neochotě spolupracovat není možné přesně zkoumat psychologii objektu srovnáváním s tou lidskou.

SCP-457 bylo odchyceno v létě 2007 v ███████, █████, po mnoha lesních požárech, které způsobilo. Jak a kde původně vzniklo SCP-457, není známo. Probíhá vyšetřování účasti objektu na dalších velkých požárech.

Dodatek:

Rozhovor mezi Dr. ████ a SCP-457

Dr. ████: Můžete mluvit??

SCP-457: Ano.

Dr. ████: Dobře. Mohl byste odpovědět na pár otázek?

SCP-457: [Bez odpovědi]

Dr. ████: Budu to brát jako ne. Jaký máte pocit ze svého omezení?

SCP-457: [Praskání] Nelíbí. Ne palivo. Ne vzduch.

Dr. ████: Poskytujeme vám dostatek vzduchu a paliva, abyste přežil.

SCP-457: Nemůže hořet. Ne palivo.

Dr. ████: Říkáte, že nemůžete růst?

SCP-457: Růst. Potřebovat. Muset růst. [457 se začíná pohybovat po místností, jako by něco hledalo]

Dr. ████: Jak se cítíte?

SCP-457: Hladový.

Dr. ████: Cítíte ještě něco kromě hladu?

SCP-457: [Žádná odpověď, 457 se přibližuje ke štítu, který odděluje 457 a Dr. ████]

Dr. ████: Co si myslíte o lidech?

SCP-457: Shoří. [457 se dále přibližuje k ochrannému štítu, zdá se, že zkoumá okno a Dr. ████]

Dr. ████: Co si myslíte o palivu?

SCP-457: Shoří. [457 pokládá "ruku" na okno, bez účinku]

Dr. ████: Prosím odejděte od okna. Nebo budeme nuceni výrazně redukovat vaši velikost.

SCP-457: [Žádná odpověď. 457 se nehýbe.]

Dr. ████: …Co si myslíte o vodě?

SCP-457: [Hlasitě zakřičí vypuštěním horkého vzduchu a opře se tělem o tepelný štít.]

Dr. ████: Prosím odstupte od štítu, nebo budeme nuceni znovu zapnout postřikovače.

SCP-457: [Odchází od okna, stále křičí, syčí, a praská.]

Dr. ████: Rozumíte tomu? Stůjte od okna a nebudete uhašen.

SCP-457: [Zůstává potichu na pár vteřin, následně se znovu přibližuje k oknu a zastavuje se několik stop od něj.]
Dr. ████: Rozumíte tomu?

SCP-457: Chtít palivo. Chtít vzduch. CHTÍT HOŘET!. CHTÍT HOŘET!! CHTÍT HOŘET!!![Opakuje, čím dál hlasitěji a začíná se rychle pohybovat po místnosti, hledajíc cestu ven]

Dr. ████: Není cesta ven, Mohl byste…Co to děláte?? Hledá to cest-

[V tomto okamžiku byl SCP-457 vážně poškodil hlavní část rozstřikovacího systému a část vstřikovače paliva, jenž ho držel v inteligentní podobě a poskytoval mu přístup k několika galonům hořlavého materiálu. Přepis dotazů byl získán prostřednictvím bezpečnostní kamery, než došlo k výbuchu. SCP-457 dočasně poškodilo skladovací prostor využitím těsnění, které bylo použito k připevnění tepelného štítu. Není známo, jak se o tom SCP-457 dozvědělo. Od této události je objekt lépe střežen].

Dodatek 2: Vzhledem k nadměrným požadavkům na zdroje v oblasti udržování SCP-457 je v současné době prioritou lokalizovat trvalý zdroj obnovitelných zdrojů energie. Dosavadní návrhy zahrnují, ale nejsou omezeny na:

  • Použití škrobového prachu z brambor získaných z SCP-1689
  • Využití schopnosti SCP-124 rychle vytvářet biopalivo
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License