SCP-4545

Trojský Kůň

hodnocení: -1+x
blank.png
horse.png

Instance SCP-4545.

Objekt #: SCP-4545

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Nadace by měla kontrolovat nejméně deset míst, ve kterých je možný výskyt instancí SCP-4545. Civilní obyvatelé by mělo být ponoukáni k tomu, aby instalovali kamery, zejména v místech, která splňují kritéria výskytu SCP-4545.

Pokud kopie SCP-4545 přitahuje pozornost civilistů, měla by být prezentována jako umělecký výtvore a objekt současného umění. V případech, kdy to není možné, by měli být svědkové léčeni amnestiky. Instance SCP-4545, které se objeví v oblastech pod kontrolou Nadace musí být co nejrychleji zadrženy.

Pro účely studia, malé stádo SCP-4545-1 bydlí v Oblasti 72 (jak rozhodl vedoucí výzkumník SCP-4545). Zachycené vzorky SCP-4545 a přebytečné vzorky SCP-4545-1 mají být zničeny spálením.

Popis: SCP-4545 je dutá dřevěná konstrukce připomínající koně, která se nachází mimo budovy nebo oplocená místa v neobsazeném prostoru, který je dostatečně velký na to, aby se tam vešlo. Instance SCP-4545 jsou v průměru 2,7 metru široké, 7,3 metru vysoké a 13,1 metru dlouhé. Mohou se lišit vzhledem a designem, například jsou občas ozdobena dekorativními prvky z lan nebo železa. SCP-4545 se objevuje na místech, která nejsou monitorová na. Přítomnost záznamového zařízení nebo lidí stačí na to, aby se zabránilo zhmotnění.Pozorování zhmotnění SCP-4545 proto není možné.

Pokud je SCP-4545 přemístěno dovnitř budovy, vedle které se objevilo, tak se po jedné až třech hodinách otevře1 dutina v břiše objektu, ze které se vynoří jedinci SCP-4545-1. Jejich počet je úměrný době, která uplynula od okamžiku materializace do přemístění SCP-4545 do budovy.

Jednotlivci se budou snažit způsobit značné škody. Zničí nábytek a vybavení, vykálí se na podlahu a zaútočí na všechny lidi, kteří se ocitnou jejich v zorném poli. A přestože napadají lidi je třeba poznamenat, že dosud nikoho nezabila. Po několika hodinách se začnou SCP-4545-1 chovat jako vojenská jednotka a začnou vyhledávat potraviny2.

Pokud instance SCP-4545 není přesunuta dovnitř budovy, začne vykazovat známky zvyšujícího se vnitřního tlaku a po určité době exploduje. Síla výbuchu bude mnohem vyšší, než by se čekalo. Exploze rozmetá části SCP-454-1 po obrovské ploše. Jednotlivci z SCP-4545-1 se objevují jako abnormálně malí koně, asi 35 cm vysocí v kohoutku, oblečení v bronzovém brnění, které vypadá jako zbroj řeckých hoplitů a mají přilby s charakteristickými červenými hřebeny. Tyto bytosti mají výrazně vyšší úroveň inteligence než ne-anomální koně. Během pitvy mrtvých exemplářů se ukázalo, že uvnitř jejich trupu je dutina obsahující několik dřevěných figurek koní schopných omezeného pohybu.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License