SCP-4514
hodnocení: +3+x
blank.png
Vintage_Switchblade.jpg

SCP-4514

Objekt #: SCP-4514

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-4514 musí být uzamčeno ve standardní skříňce pro objekty Třídy Safe. Použití SCP-4514 je povoleno pouze se souhlasem Rady O5.

Popis: SCP-4514 označuje na pohled obyčejný automatický nůž. Jeho anomální vlastnosti se projeví pokud:

  • Způsobí osobě zranění, jehož následkem ztratí více, než 40% krve
  • Způsobí osobě vážné zranění mozku
  • Způsobí osobě vážné zranění srdce
  • Způsobí osobě zranění, které zabraňuje dýchání

Momentálně probíhá výzkum dalších způsobů spuštění anomálních vlastností SCP-4514.

Pokud je osoba zraněna pomocí SCP-4514 způsobem, který spustí jeho anomální vlastnosti, zemře.1

Objevení: SCP-4514 bylo získáno dne 14/5/2130 po násilné potyčce dvou osob pod vlivem alkoholu. SCP-4514 bylo použito k usmrcení jedné ze zůčastněných osob. Událost přitáhla pozornost Nadace poté, co místní noviny zveřejnily příběh o této události. Všem svědkům byla podána amnestika a později byla provedena dezinformační kampaň pro diskreditaci vydávající tiskové agentury.

Záznam Experimentů:

Experiment #: 1

Subjekt: D-3314, žena bílé rasy, 36 let, zdravá

Procedura: Subjektu bude proveden menší řez (0.125cm hluboký, 3cm dlouhý) v oblasti paže.

Výsledek: Subjekt přežil.

Experiment #: 2

Subjekt: D-3314, žena bílé rasy, 36 let, zdravá

Procedura: Subjektu budou podána sedativa a bude proveden větší řez (1cm hluboký, 10 cm dlouhý) v oblasti nohy. Rána bude poté sešita.

Výsledek: Subjekt přežil.

Experiment #: 3

Subjekt: D-8833, muž asijské rasy, 93 let, narušená mozková funkce

Procedura: Subejktu budou podána sedativa a jeho lebka bude co nejrychleji probodnuta pomocí SCP-4514.

Výsledek: Subjekt zemřel.

Experiment #: 4

Subjekt: D-11424, žena bílé rasy, 131 let, trpí křečemi a necitlivostí svalů následkem komplikací při operaci krku.

Procedura: Subjektu budou podána sedativa a bude proveden větší řez podél středu těla. Pokud bude subjekt stále naživu poté, co 50% krve opustí jeho tělo, bude rána sešita a krev bude nahrazena.

Výsledek: Subjekt zemřel poté, co přišel o 40% krve.

<Záznamy Vymazány Pro Stručnost>

Experiment #: 47

Subjekt: Výzkumník George Haus, muž bílé rasy, 132 let

Procedura: Malá část SCP-4514 bude odstraněna, roztavena a bude z ní vytvořen standardní náboj ráže .45. Subjektu budou podána sedativa a bude střelen do hlavy.

Výsledek: Subjekt zemřel.

Experiment #: 48

Subjekt: Výzkumnice Tanya Luvoi, žena bílé rasy, 89 let

Procedura: Subjektu budou podána sedativa. Na hrdlo subjektu bude aplikován tlak rukojetí SCP-4514 tak, aby se udusil.

Výsledek: Subjekt zemřel.

Experiment #: 49

Subjekt: Oblastní Ředitel Charles Panthe, muž bílé rasy, 149 let

Procedura: Subjektu budou podána sedativa a bude probodnut pomocí SCP-4514. Probodnutí bude proveneno mechanickou rukou.

Výsledek: Subjekt zemřel.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License