SCP-4511


hodnocení: +2+x
blank.png
4/4511 ÚROVEŇ 4/4511
PODLÉHÁ UTAJENÍ
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Objekt # SCP-4511
Pending

spicy.jpg

Vedoucí výzkumník Westrin během počátečního průzkumu prozatímní Oblasti-4511.


Speciální Zadržovací Procedury: Továrna ve které se SCP-4511 nachází byla zakoupena Nadací a označena jako prozatímní Oblast-4511. MTF Pi-1 ("City Slickers") byla přižazena pro správu zadržení a zabezpečení objektu. Všechen organický materiál, který vyjde z SCP-4511 musí být navrácen zpět, bez ohledu na to, jestli je materiál živý nebo mrtvý.

OZNÁMENÍ SERVERU: VÝZKUM SCP-4511 STÁLE PROBÍHÁ, V DOKUMENTU SE MOHOU VYSKYTOVAT CHYBY.

Popis: SCP-4511 je velká mechanická konstrukce umístěná v suterénu Danforth Meatpacking, nepoužívané továrny na balení masa v Chicagu, USA. SCP-4511 externě připomíná prase domácí1, měřící přibližně 15m x 25m x 20m v nejširších bodech. Je vyrobeno ze železa, které kvůli několika létům neodborné údržby těžce zrezivělo. Primárním vstupním bodem SCP-4511 je velká vysoká pec. Pec je neustále zapnutá, přestože je odpojena od všech palivových potrubí a možných zdrojů zapálení.

Levý bok SCP-4511 obsahuje tenkou 5cm dlouhou štěrbinu, která při splnění určitých podmínek, vytiskne kartu s řadou pokynů.

Záznam objevení:

Továrna ██████████ byla původně přepadena Nadačními agenty z oddělení chicágské policie z důvodu hlášení o okultní aktivitě. Setkali se s těžkým odporem skupiny okultních ctitelů, kteří se usadili v suterénu. Pro podporu chicágské policie byla vyslána MTF Epsilon-9 ("Fire Eaters"). Ze čtyřiceti sedmi okultistů v oblasti, přežil kvůli zranění pouze jeden déle než 72 hodin. Zatímco byl jednotlivec léčen pro svá zranění, personál Nadace začal studovat SCP-4511. Následující karta byla nalezena v SCP-4511.
AKTUÁLNÍ POŽADAVEK

Mé vlastní stádo. - USPOKOJENOKaždých dvanáct hodin vytvořilo SCP-4511 další kopii karty. Dne 24-1-65 byl poslední přeživší obětí útoku na továrnu prohlášen za zesnulého. Ve stejný moment vytvořilo SCP-4511 novou kartu.
AKTUÁLNÍ POŽADAVEK

Železné zuby, které se nekonečně točí.
LHŮTA

Jeden týden.Výzkumný tým SCP-4511 požádal o provedení experimentů s objektem. Zpočátku zamítnuto vedoucím výzkumníkem Westrinem, později povoleno regionálním ředitelem Calebem.

Záznay testování:

TEST 1
Požadavek "Kov tohoto dusivého vězení"
Zdroje Padesát sedm kusů železného šrotu, nalezených v prozatímní Oblasti-4511.
Procedůra Kola vhozena do SCP-4511 jednotlivě.
Výsledek Zvuky kovového drcení trvaly 2 minuty a 3 sekundy. Tři hodiny po testu prošla všechna zařízení v provizorní Oblasti-4511 rychlým oxidačním procesem. Samotné SCP-4511 zůstalo nedotčeno.
TEST 2
Požadavek "Olej pro mé zmrzlé klouby"
Zdroje 3 200-litrové barely strojního oleje přivezené z Oblasti-12.
Procedůra Barely byly vhozeny do primárního otvoru.
Výsledek Bylo slyšet hluboce znějící bublání po 38 minut. Následně byly vyloučeny zbytky barelů. SCP-4551 se 4 minuty třáslo. Poté vyloučilo velké množství zrezivělého šrotu a 2 stehenní kosti prasete domácího.
TEST 3
Požadavek "Dvě mé děti, dle mého obrazu, vyrobené z masa"
Zdroje Dvě dospělá domácí prasata, pár. (D-98123-SSD a D-98124-SSD)
Procedůra Oba subjekty byly vnuceny do primárního otvoru SCP-4511.
Výsledek Subjekty prošly první vrstvou ohně nezraněné, dále je nebylo vidět. O pět vteřin později bylo slyšeno skučení, které po 25 sekundách ustalo. Dalších 47 minut bylo z SCP-4511 slyšet tiché bublání.
TEST 4
Požadavek "Háky používané k vešení těl mých dětí"
Zdroje 17 háků na maso, nalezeny v prozatímní Oblasti-4451
Procedůra Háky byly vhozeny do primárního otvoru.
Výsledek Po 20 vteřinách bylo 11 mitut slyšet křupání kovu, poté z otvoru vysokou rychlostí vyletěl kulovitý objekt, který zabil Agenta McHenryho. Tělo McHenryho bylo vhozeno do primárního otvoru.
TEST 5
Požadavek "Pes. Nejdříve zkonzumuji jeho nejlepšího přítele, poté jeho."
Zdroje Jeden Německý ovčák. (D-197231-CLF)
Procedůra Subjekt byl uklidněn sedativy, poté co několikrát utekl. Vložen do primárního otvoru.
Výsledek 27 minut bylo slyšet kňučení, poté byl subjekt zvrácen primárním otvorem. O 55 minut později vyšlo vysokou rychlostí z SCP-4551 sedm projektilů. Bližší zkoumání indetifikovalo projektily jako šest stoliček (psích) a jeden psí zub (lidský).
TEST 6
Požadavek "Pracovník pro linku"
Zdroje D-023492 (Zemřel kvůli přirozeným příčinám.)
Procedůra Subjekt byl vhozen do primárního otvoru.
Výsledek Během několika vteřin vydalo SCP-4551 hlasitý křupající zvuk, následně náhle zvrátilo D-023492. Subjekt byl extrémně znetvořen kvůli poškození teplem a opakovanými tupými údery. Při pitvě bylo zjištěno, že subjekt nemá několik orgánů.
TEST 7
Požadavek "Pracovník pro linku"
Zdroje D-023547
Procedure Kvůli nespolupracování byl subjekt vnucen do SCP-4511 pomocí elektrického obušku.
Výsledek Křičení bylo slyšet přibližně 2 hodiny. 34 minut po testu začala z různých míst po SCP-4511 unikat tekutá směs lidské krve, moči prasat, strojního oleje a rzi. Toto trvalo 46 minut. Lidská část kapaliny se geneticky shodovala s vedoucím výzkumníkem Westrinem.
TEST 8
Požadavek "Mladého, aby vyrostl v továrnách"
Zdroje [VYMAZÁNO]
Procedůra Kvůli nespolupracování byl subjekt vnucen do SCP-4511 pomocí elektrického obušku.
Výsledek [VYMAZÁNO]
TEST 9
Požadavek "Palivo pro můj vnitřní oheň"
Zdroje 450kg rafinovaného uhlí, nalezeného v provizorní Oblasti-4551
Procedůra Uhlí bylo manuálně nahrabáno do primárního otvoru výzkumníky Mathiasem a Gilroyem.
Výsledek Plameny v primárním otvoru vzrostly přibližně o 60%, což zabilo výzkumníka Mathiase a zranilo výzkumníka Gilroye. Prozatímní Oblast-4511 se pak začala prudce třást po dobu 3 hodin a 22 minut. 55 minut po zahájení třepání bylo z pod SCP-4511 slyšet sténání.
TEST 10
Požadavek "Falešný předák, doručení dokáže vaši víru"
Zdroje Vedoucí výzkumník Westrin
Procedůra Subjekt znehybňený pomocí 9mm kulky do levého stehna a vhozený do primárního otvoru SCP-4511. Subjekt se probudil uprostřed testu a pokoušel se vyjednávat s vědci.
Výsledek Vedoucí výzkumník Westrin zkonzumován SCP-4511, křik byl slyšet asi 4 minuty a 17 sekund, než přestal. Pro další podrobnosti viz Incident 4511.1.


Incident 4511.1: 8 hodin po obdržení zprávy o testu 10 pověřil regionální ředitel Caleb MTF Epsilon-11 („Nine-Tailed Fox“) k přepadení provizorní Oblasti-4511 po hlášení o možné kompromitaci bezpečnosti. Přepis je připojen.

Přepis Kamerového Záznamu MTF

Datum: 13-05-65

Úderná Jednotka: MTF Epsilon-11 ("Nine-Tailed Fox")

Subjekt: Provizorní Oblast-4511

Vedoucí Týmu: ε-1

Členové Týmu: ε-2, ε-3, ε-4


«ZAČÁTEK ZÁZNAMU»

ε-1: Zabezpečení vypnuto. Na můj počet. Raz.

ε-2: Dva.

ε-3: Tři.

ε-4: Čtyři.

Tým vtrhne do továrny naráz, zbraňě zdvyžené.

ε-1: Žádné známky výzkumného týmu na hlavním produkčním patře. Sestupujeme do suterénu.

Velení: Postupujte opatrně.

Tým přejde výrobním parkem k nákladnímu výtahu a vstoupí.

ε-1: Čas se předvést, trojko.

ε-3: Ano pane.

ε-3 se přesune k elektrické skříňce výtahu a pokusí se ji otevřít. Po několika sekundách se mu podaří otevřít kryt. Bylo zjištěno, že vnitřek pojistkové skříňky byl ke dveřím utěsněn vrstvou voskového materiálu.

ε-4: Je to… tuk?

ε-3: Fuj.

ε-2: Nejspíš kvůli těm létům nepoužívání. Nemyslím si, že to tady někdo čistil i před tím než se to tu zavřelo. Trojko, spravíš to, nebo budeme muset trapně po schodech?

ε-3: Jo, něco s tím udělám. Dejte mi vteřinku.

ε-3 stráví několik minut interakcí s pojistkovou skříní. Výtah sebou škubne a začne pomalu klesat.

ε-1: Dobrá práce. Jestli to nějak nepřesunuli, SCP-4551 by mělo být někde na tomhle patře

Velení: Můžete střílet, i když bychom dávali přednost tomu, aby alespoň pár zůstalo naživu.

ε-1: Rozum-

Výtah se zastaví a světla zhasnou

ε-2: Trojko, byl si to ty?

ε-3: Ničeho jsem se nedotkl, je to něco jiného.

ε-1: To je jedno, čtyřko, pojď sem a pomoz mi otevřít ty dveře.

ε-1 a ε-4 otevřou dveře výtahu. Všechna světla spodního patra jsou vypnutá.

ε-1: Zapněte si baterky, někde se tu schovávají.

Tým postupuje na molo a pokračuje v tichu po dobu 2 minut, dokud se ε-2 nezastaví.

ε-2: Kurva, trojko, ty ses pochcal?

ε-3: Co? Ne!

ε-1: Šlapeme po tom.

ε-1 značí k podlaze mola a mělké louži žluté tekutiny, která ho zakrývá.

ε-4: No kurva, asi budu zvracet…

ε-3: Bože, to je… kdo to kurva dělá?

Tým je přerušen kapkou padající do louže. Zvednou zbraně a baterky. Vidí masitý nárůst, připevněný ke stropu a díru, ze které uniká moč.

ε-1: (potichu) Pokračujeme. Jeden z vás se na to koukejte.

Tým pokračuje vpřed, ε-4 se přesouvá do zadu, aby viděla výrůstek. Pokračují v tichu další 4 minuty a sestupují po schodišti.

ε-1: Blížíme se k suterénu.

Velení: [Nesrozumitelné]

ε-1: Vypadává to. Opakuji, blížíme se k suterénu. Přepínám. Jedna.

ε-2: Dva.

ε-3: Tři.

Ticho.

ε-1: Kde je kurva čtyřka?

ε-3: Já… byla hned vedle mě!

ε-2: Vrátíme se zpátky a najdeme ji?

ε-1: Jo. Připravte se.

Tým vystoupá tři schodiště. ε-4 je na zemi, v bezvědomí.

ε-1: Dvojko!

ε-2: Jdu na to!

ε-2 začne aplikovat první pomoc. ε-4 má velkou ránu v pravém boku. ε-4 se pomalu probouzí.

ε-4: Nevím co se stalo. Jednu chvíli jsem byla za váma… a další ležím tady.

ε-1: Aktivní nepřátelská entita v oblasti. Možná anti-memetická. Můžeš chodit?

ε-4: N-ne.

ε-1: Tak si vem zbraň a střílej do všeho, co nejsme my. Vrátíme se, slibuju.

Tým se vrací dolů po schodišti, dosahuje suterénu a rozptýlí se. Podlaha je z velké části pokryta různými pecemi.

ε-2: Něco je před námi.

Na konci místnosti je vidět vstup do SCP-4511. Vedle něj sedí leží hromada. Při bližším pohledu se hromada skládá z několika těl potažených bílou vrstvou, z nichž jsou všechna vykrvácena. Vedle hromady na podlaze sedí postava.

ε-1: Ruce nahoru, hned!

Osoba se postaví, má na sobě uniformu výzkumníka. Přes jeho pravou tvář se táhne velká spálená jizva. Drží něco v pravé ruce.

ε-1: Cokoliv máš v té ruce, pusť to.

Neznámá osoba: Cokoliv si myslíš že mi můžeš udělat, není to nic v porovnání s tám co mi může udělat to.

ε-2: Co je "to"?

Osoba ukáže na SCP-4551 a hromadu těl

Neznámá osoba: Vzal jsem jejich olej, abych to nakrmil, a to samý udělám i s váma.

ε-2: Dávám ti 5 vteřin na to, aby sis sednul, než ti kurva vystřelím mozek

Neznámá osoba: Nemůžeš vyhrát! Pokud mě zabiješ, vyhraje to. A ty to nikdy vyhrát nenecháš, prtože máš v halvě zavrtaný, že to je šp-

ε-2 zabije osobu jednou střelou do hlavy. SCP-4551 vydá rachotící zvuk. ε-3 postoupí a prozkoumá co osoba držela: malou hromádku masa a kus papíru

ε-3: "Maso od věrných"

ε-3 zvedne kus masa a vhodí ho do SCP-4551. Plameny se zvětší

ε-1: Co to kurva? Proč si to udělal?!

ε-3: Nevím.

ε-2: Dělejte, musíme se dostat ke čtyřce. Moc dlouho takhle nevydrží.

Tým vystoupá hlavním schodištěm k místu, kde seděla Čtyřka. Čtyři se nehýbe, její zbraň leží vedle ní.

ε-2: KURVA!

ε-1: Zkontroluj puls!

ε-2 zavrtí hlavou

ε-2: Nic.

ε-3: Kriste. Jedničko, co budeme dělat?

ε-1 vzdychne

ε-1: To jedniný co můžeme. Vrátíme se zpátky. Hrozbu jsme eliminovali a ředitel Caleb je venku se záchraným ResCon2 týmem.

ε-2: Tak pojďme. Potřebujeme zálohu, aby jsme tohle místo vyčistili.

«KONEC ZÁZNAMU»


Dokument 4511.1:

Vzhledem k nepředvídaným okolnostem, současný zadržovací a výzkumný tým SCP-4511 již není schopen plnit své povinnosti. Až do odvolání odstupuji z pozice regionálního ředitele, abych zastával pozici vedoucího výzkumníka projektu SCP-4511. Tato anomálie je nebezpečnější, než jsme si původně mysleli. To vedlo k úmrtí dvaceti čtyř lidí. Nechci, aby se tohle opakovalo.

S pozdravem,
Vedoucí Výzkumník Caleb

Incident 4511.2: Dvě hodiny po incidentu 4551.1 vyprodukovalo SCP-4551 kartu před tím, než pozastavilo veškerou svoji aktivitu. Důkladné prozkoumání SCP-4551 neodhalilo žádné zbytky subjektů nebo jiných zdrojů paliva, které mohly pohánět plameny.
AKTUÁLNÍ POŽADAVEK

Mé vlastní stádo. - USPOKOJENONení-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License