SCP-451
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-451

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Kvůli současnému stavu SCP-451 není fyzické zadržení možné. Rozsáhlé studium psychologického profilu Agenta J████ umožnilo výzkumníkům ho mentálně zaměstnat, aby ho udrželi v Oblasti-19. SCP-451 musí neustále doprovázet speciální bezpečnostní jednotka o dvou strážných, aby se zabránilo pokusům o přístup nebo propuštění dalších potenciálně nebezpečných objektů zadržených na daném místě. Jakýkoli výzkum SCP-451 musí být omezen na určení způsobů jak ho zadržet nebo s ním komunikovat.

Popis: SCP-451, dříve Agent M█████ J████, je europoidní muž, 33 let a 1,6 m vysoký. SCP-451 nedokáže vnímat přítomnost nebo činy jiných lidských bytostí. Změny provedené v bezprostředním prostředí SCP-451 obecně nezaznamenává, pokud jeho pozornost není po libovolné časové období jinde. Některé změny v okolí SCP-451 jsou špatně interpretovány, včetně všech pokusů o komunikaci s ním a jakýchkoli jasných důkazů přímého lidského zásahu. Studie může být nezbytná k určení vzoru v tom, co je vnímáno a co není.

SCP-451 se objevilo v Oblasti-19, měsíc poté, co bylo prohlášeno za nezvěstného po neúspěšném pokusu získat nebezpečný artefakt. Bylo zjištěno, že akce SCP-451 jsou v souladu se stresovými reakcemi uvedenými v psychologickém profilu agenta J████. Zprávy o drobných krádežích a „pozorováních duchů“ mezi umístěním artefaktu a Oblastí-19 naznačují, že SCP-451 sem cestovalo pěšky a vzalo si zásoby, které byly po ruce. Samotný artefakt zůstává nezajištěn.

Dodatek 451-1: SCP-451 nedávno projevilo sebevražedné sklony. I přesto že někteří zaměstnanci nesouhlasí s jeho přítomností, neexistuje oprávněný důvod, který by ospravedlňoval takovéto ponoukání k sebevraždě. SCP-451 bylo cenným agentem před svou nehodou a může být znovu, pokud někdy znovu získá své plné vnímání.

Dodatek 451-2: Po událostech popsaných v Hlášení o incidentu 451-1 budou mít další pokusy za následek vyloučení veškerého zúčastněného personálu. Je označen jako Euclid z určitého důvodu.

Dodatek 451-3: Přestože přímá komunikace není s SCP-451 možná, bylo zjištěno, že aktivní pokusy o jeho oklamání mají různou míru úspěšnosti. Byl zaveden program k umístění falešných důkazů pro SCP-451. Jeho psychologický profil naznačuje, že pomocí těchto důkazů vytvoří příběh. Tato "dějová linka" je určena k udržení SCP-451 v Oblasti-19, kde může být nadále sledováno. Byly také vytvořeny nepředvídatelné události pro případ, že by byl jakýkoli důkaz přehlédnut nebo nesprávně interpretován.

Incident 451-1: 08/07/20██, SCP-451 objevilo střelnou zbraň, kterou mu zanechali zaměstnanci Oblasti-19. SCP-451 vstoupilo do hlavní odpočívárny, vložilo si zbraň do úst a stisklo spoušť. Vystřelená kulka prošla skrz SCP-451, aniž by mu ublížila a skončila v těle výzkumníka Úrovně 2. Než výzkumník zemřel, stačil chvíli komunikovat s SCP-451. Bohužel nebyly SCP-451 předány žádné užitečné informace.

Dokument 451-A: Obsah deníku SCP-451

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License