SCP-450
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-450

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-450 je po celý čas zamčené a zabezpečené, tedy až na měsíční údržbu a úklid, což je podrobněji popsáno níže. Kterýkoliv civilista nebo personál, jenž vstoupí do SCP-450 v jakoukoliv jinou dobu je považován za ztraceného, a žádné pokusy o záchranu se uskutečňovat nebudou.

Popis: SCP-450 je ulička smrti v opuštěné ██████████ federální věznici v █████████, ██. Vzdálenost od vchodu k popravišti je přibližně 166,5 metrů. Složitý vzor, nakreslený lidskou krví, je umístěn na zdi za elektrickým křeslem. Tento vzor se po určitém čase rozkládá kvůli přírodním podmínkám, a proto musí být často udržován.

V této uličce sídlí jeden z mnoha nepřátelských přízračných subjektů. Přitahování pozornosti již zmíněných subjektů je vždy fatální a může se stát během následujících kritérií:

  • Vstup do uličky jinak než přes hlavní dveře.
  • Pohyb o vyšší rychlosti než 0.25 metrů za vteřinu.
  • Zdržování se v uličce déle než 25 minut.
  • Vstup do uličky vícekrát než jednou za den.
  • Manipulace s elektronickým zařízením.
  • Jakýkoliv zvuk hlasitější než 25 dB.

Personálu, přidělenému k úklidu, je nařízeno chodit potichu středem hlavní chodby pomalým, ale stálým tempem. Při maximální opatrnosti trvá dojít k popravišti přibližně 11 minut, personál má jen 3 minuty na úklid a i tak jim zbude poměrně dost času na bezpečný odchod ze zařízení.

Sluchové a vizuální halucinace (nevyjímaje přízračné hlasy, krvácející zdi a aktivity poltergeista) jsou považovány za normální. Pokud nenastanou, je to důvod k obavám. Personálu je doporučeno nezkoumat žádné mrtvoly, nadpřirozené jevy nebo hnijící ostatky.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License