SCP-4494

Přízrak Bojuje za Spravedlnost!

hodnocení: +2+x
blank.png

SCP-4494NÁSLEDUJÍCÍ DOKUMENT JE ZASAŽEN INFOHAZARDEM ÚROVNĚ 1

Normální prezentace tohoto dokumentu byla změněna prostřednictvím anomálních prostředků, díky tomu je možné jej považovat za normální a bezpečný.

4494

spooky2.jpg

SCP-4494 bezprostředně před demanifestací (odhmotnění, zmizení).

Objekt#: SCP-4494

Třída Anomálie: Archon1

Speciální Zadržovací Procedury: Přímým svědkům aktivity související s SCP-4494 musí být v případě nutnosti podána amnestika.

Zaměstnanci Nadace momentálně nesmí podniknout žádné kroky proti SCP-4494

Popis: SCP-4494 je fyzické ztělesnění boje proti zločinu. SCP-4494 se obvykle objevuje v noci, aby napomáhalo vymáhání práva při střetech s nadřazenými silami zločinců. Vypadá jako muž bez popsatelných rysů, nosí klobouk s širokým lemem a dlouhý plášť, kterému říká Přízrak. Jakmile je poskytnuta pomoc, SCP-4494 zmizí. Jsou ale známy případy, kdy SCP-4494 vedlo krátké rozhovory s lidmi, kteří byli na místě činu.2

SCP-4494 má také řadu menších fyzikálních anomálií. Absorbuje významnou část světla ve viditelném spektru, takže vypadá téměř úplně černě, navíc je schopen měnit délku svého pláště, ale zdá se, že tato schopnost se používá pouze jako dramatický efekt. Kromě toho má několik menších vlastností, které nesou informační hrozbu. Zmínka o objektu v textu se projeví stylistickým a dramatickým písmem a osoba, která se verbálně zmíní o SCP-4494 bude vždy mluvit šeptem.

V případě, že SCP-4494 není schopno pomoci straně konfliktu, která ji způsobila, myšlenka předcházet trestné činnosti na koncepční úrovni začne mizet. Tento efekt bude pozorován ve stále se rozšiřující zóně kolem SCP-4494, jejíž poloměr se zvětšuje rychlostí 100 km/h. Lidé v této zóně již nejsou schopni vnímat trestné činy jako akce, které vyžadují prevenci, což znamená okamžité zastavení všech občanských, místních a federálních donucovacích činností, které jsou v této události zapojeny.

K dnešnímu dni je jedinou metodou, která může tento efekt eliminovat, umožnit SCP-4494 úspěšně pomáhat donucovacím orgánům při prevenci spáchání trestného činu. Předpokládá se tedy, že pokud se protiopatření SCP-4494 stane globálním, nebude možné jej zvrátit. Je třeba poznamenat, že SCP-4494 pravděpodobně považuje Nadaci za organizaci prosazující právo, ale tyto úkoly nejsou v naší oblasti odpovědnosti, a proto je tento účinek během práce terénních agentů zřídka viděn.

Zápis selhání SCP-4494
Tato tabulka obsahuje informace o účincích selhání SCP-4494 v jednom městě

Čas (HH:MM) Výsledek
00:02 Činnosti v oblasti vymáhání práva zanikají.
00:05 Místní policie není schopna pochopit podstatu své práce.
00:10 Počet násilných incidentů a dopravních nehod rychle narůstá, protože místní obyvatelstvo již nemá žádnou představu o důsledcích nelegálních činností.
00:30 Kriminální živly se stávají velmi aktivními. Nikdo ve městě si ani nemůže myslet, že by měly být zastaveny.
01:20 Začíná rabování.
02:00 Místní média začínají informovat o aktuálních událostech, místní nejsou schopni pochopit, proč došlo k takovýmto událostem.

Selhání SCP-4494 bylo napraveno

Dodatek: Následuje protokol typického setkání mezi pracovníky Nadace a SCP-4494, ke kterému zatím došlo sedmkrát. Nepočítaje prvotní pokusy o zadržení.

Záznam události
Poznámky: MTF Sigma-12 ("Mary's Little Lambs") se zúčastnila útoku na objekt, kde měl být vyráběn a distribuován abnormální lék, známý jako Warp. Osoby, které byly v budově, najednou použily anomální zbraně a MTF byli nuceni ustupovat. Skupinu tvořilo pět lidí.

[ZČÁTEK ZÁZNAMU]

Holtz: Do prdele! Zabili Vareze! Kryjte se!

Paprsek bílé energie tiše dematerializuje část krabice, za kterou se schovává Holtz

Samper: Kde to sakra sebrali? Měli jsme tady vyřídit jen pár zahradníků!

Allard: Koho to zajímá, prostě je sejmi!

Allard vykukuje zpoza automobilu použitého jako úkryt a několikrát vystřelí. Na záznamu je slyšet křik po přímém zásahu agenta. Dva bílé energetické paprsky dematerializovaly Allarda a auto.

Cranston: Allard je mrtvý, musíme ustou-

Cranstona zasáhne paprsek bílé energie, který ho dematerializuje. Po místnosti se začíná rozlévat hustá mlha.

Holtz: Doprdele, kurva! Sampere, musíme ustoupit, tři jsou mrtví, a rozhodli se použít nějakou chemickou zbraň…

SCP-4494: Zločinci! Padouši!

Videokamera na Samperově přilbě zachytí rychlý pohyb, jako by se objevilo něco, co dopadlo ze stropních trámů na zem.

SCP-4494: Zplozenci noci! Přišel váš čas, teď se setkáte s-

V dálce je slyšet zvuk úderů doprovázený tlumenými výkřiky bolesti.

SCP-4494: PŘÍZRAKEM!

Neznámý hlas: Co to kurva bylo!? Sundej to ze mě! Vytáhněte-

Je slyšet dusivý výkřik.

Holtz: Co to kurva bylo? Co je ten Přízrak, co to kurva? Do prdele, asi tady máme druhou anomálii!

Samper: Počkej, myslím, že vím, co to je.

SCP-4494: Nebojte se, agenti spravedlnosti! Pomoc je zde!

Mlha se rychle rozptýlí. V dálce je vidět černá postava, která bojuje beze zbraně se třemi soupeři.

Holtz: Ať je to kdokoli, zdá se, že je na naší straně.

Po krátké přestřelce dokázali přeživší členové MTF Sigma-12 úspěšně využít diverze SCP-SCP-4494 a znovu zaútočit na své soupeře. Z místa souboje jsou slyšet zvuky úderů, doprovázené výkřiky bolesti, spolu s několika výstřely z konvenčních zbraní. Po asi 40 sekundách jsou všichni soupeři neutralizováni.

SCP-4494: Spravedlnosti bylo učiněno za dost. Ulice už nebudou otráveny těmito ďábly a jejich špinavými jedy.

Holtz: Hele, potřebujeme, abys šel s nám-

Samper chytí Holtze za paži a zavrtí hlavou

Samper: Děkujeme ti. My, ehm, bez tebe bychom to nedokázali…

SCP-4494: Hm? Oh ano, to nic nebylo. Někdo by měl pomoci s takovými vykuky, víte, o čem mluvím?

Holtz: Samozřejmě.

Krátké ticho.

Samper: A když nejsi tady a neplníš svou povinnost… Co děláš?

SCP-4494: Eh, víte, sleduji televizi, surfuju na internetu. Někdy hraju počítačové hry.

Samper: Počítačové hry? Nejste ztělesněním spravedlnosti nebo něco takového?

SCP-4494: Ano, a jako ztělesnění spravedlnosti mi dovolte říci, že nová hra o Spider-Manovi je zatraceně dobrá! Hráli jste to?

Samper: Ne, ve skutečnosti nemáme moc času na videohry …

SCP-4494: To je škoda. Spravedlnost je miluje, slyšeli jste?

Samper: Zajisté. Takže, děkuji vám za pomoc.

SCP-4494 zakašle.

SCP-4494: Nebojte se! Kdekoli je tma, kde nespravedlnost prohrává, ti, kdo slouží dobrému, budou mít vždy spojence PŘÍZRAKU!

SCP-4494 udělá otočku, jeho plášť se dramaticky zvedne a zahalí místnost tmou. Když se znovu objeví obraz videa, SCP-4494je pryč.

[KONEC ZÁZNAMU]

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License