SCP-448
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-448

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-448 má být uskladněno v místnosti 3 m x 3 m x 3 m. Tato místnost musí být vyzdobena barevnými tapetami a osvětlena běžnými žárovkami. Dále je také potřeba ji vybavit několika dětskými hračkami a náhodně je rozmístit po podlaze. Pokud není objekt pod dohledem, musí být upevněn na podstavec. Zadržovací prostor je nutné udržovat čistý a v dobrém stavu. Všechen personál, jenž vstoupí do místnosti (s minimální Úrovní prověření 2 a více, přičemž do vnitřního prostoru mohou zaměstnanci vstupovat pouze po jednom), se musí usmívat, dokud budou na blízku SCP-448.

Popis: Objekt vypadá jako dětská hračka "čertík v krabičce". Stěny krabičky měří 13 cm, krabička samotná je vyrobena z pocínovaného plechu a na každé straně je barevná nálepka s obrázkem usmívajícího se klauna, s výjimkou základny a pravé strany, na které je otočná rukojeť. Pokud otočíte pákou, přehraje se melodie dětské písně "Pop! Goes Weasel". Po posledních pěti tónech z krabičky vyskočí malý "čertík" na pružině, což je typické pro většinu hraček tohoto druhu.

"Čertík" však mění svůj vzhled a zobrazuje náladu jakékoli osoby v okruhu 3 metrů od objektu. Morální rozpoložení člověka také ovlivňuje vzhled čertíka a každá forma, kterou nabývá, je svým způsobem jedinečná. Bylo pozorováno, že objekt SCP-448 se může náhodně aktivovat sám. Když vyskočí z krabičky, čertík zůstane v této poloze, dokud se nezavře víko, nebo dokud osoba, která s ním interagovala, neopustí místnost.

Pokud se k objektu přiblíží několik lidí, zůstane uzavřený a začne se prudce třást, dokud jeden nebo všichni lidé neopustí okolní prostor. V tomto stavu nelze SCP-448 otevřít ani jej aktivovat a může být nebezpečný, pokud zůstane v tomto stavu po delší dobu. Pokus vykreslit falešné emoce, například když se člověk usmívá, i když je velmi smutný, zpožďuje vlastní aktivaci objektu, ale neumožňuje jej oklamat. Rentgenové paprsky nemohou proniknout povrchem krabice

Byly pozorovány následující nálady:

Radost: Klaun se usmívá. Přestože se tvář klauna, jeho oblečení a zbarvení pokaždé mění, jeho nálada zůstává vždy konstantní.

V tomto stavu, během zvláštních událostí, jako jsou svátky a narozeniny, bude SCP-448 zpívat píseň pro osobu, která s ní přijde do kontaktu, což odpovídá dané události. Byly zaznamenány písně "Hodně štěstí zdraví", "Přejem vám veselé svátky", "Here comes the bride", "Take me out to the ball game" a "American pie". Hlas SCP-448 byl popsán jako vysoký a nepříjemný.

Smutek: Klaun se tváři smutně. Z očí klauna velmi často tečou slzy. Chemická analýza ukázala, že se jejich složení neliší od lidských slz.

Když se lidé se sebevražednými tendencemi přiblíží k objektu, má podobu [DATA VYMAZÁNA]

Hněv: [DATA VYMAZÁNA]

Strach: Neznámý. V tomto stavu se víko mírně otevře a poté se zavře. Zevnitř je slyšet kňučení, křik a pláč.

Psi / jiná zvířata: Klaun má podobu Antropomorfního psa, jenž je převlečený jako klaun. Pokud se k objektu přiblíží nějaké zvíře, s výjimkou člověka, převezme antropomorfní vzhled onoho zvířete v kostýmu klauna.

Žádné emoce: Klaun má podobu bílé hadrové panenky. K tomu dochází, když k objektu přijde bytost, která není schopna prožívat pocity, například [DATA VYMAZÁNA]

Stále není známo, zda prostředí, ve kterém se SCP-448 nachází, ovlivňuje jeho vzhled. Dokud nebudou provedeny vhodné experimenty, stávající podmínky zadržení se nezmění.

Dodatek: Všechny pokusy způsobit fyzické poškození nebo zničit SCP-448 selhaly. Důvodem není to, že je nezničitelné, ale to, že když se k objektu přistupuje s úmyslem jej zničit, krabička se samovolně otevře a zaútočí na přibližující se osobu. Klaun má červenou barvu, boxerské rukavice na dlouhé, pevné kovové pružině. Experimentálně bylo zjištěno, že rukavice mohou zrychlit na rychlost 235 km/h. Pokusy způsobit poškození objektu pomocí palné zbraně měly za následek [DATA VYMAZÁNA].

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License