SCP-447
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-447

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-447 se musí udržovat v čistém plastikovém kontejneru, o objemu 50 galonů, musí být monitorováno bezpečnostní kamerou zaměstnancem Úrovně 3, nebo vyšší, aby se předešlo přetečení. Oblast se musí udržovat na Úrovni 1 - Čistá, aby se předešlo kontaminaci cizí hmotou, musí být drženo alespoň 10 km od nejbližšího hřbitova, márnice, či pohřebiště. Za žádnou cenu se SCP-447 nesmí dostat do kontaktu s mrtvými těly.

Protože SCP-447-1 neustále sekretuje viskózní zelený sliz (označený SCP-447-2) a to přibližně rychlostí 10 kubických centimetrů za hodinu, musí zaměstnanec Třídy D v dobrém zdraví sklízet sekretovaný sliz alespoň jednou denně. SCP-447-2 se dá sklízet pomocí jakéhokoliv vybavení dokud se neporušují bezpečnostní protokoly, aby se předešlo smrtím v Oblasti. Sliz se dá převážet v obyčejné uzavřené skleněné, nebo plastikové nádobě jakýmikoliv standardními způsoby transportu, dokud neexistuje riziko styku s mrtvým tělem.

Přestože zapáchá, sliz který je sklízen není jedovatý, korozivní ani radioaktivní. Vlastně je naprosto bezpečné jej pozřít, dokud nedojde ke kontaktu s mrtvým tělem. Sliz je poživatelný a údajně se dá použít jako výtečný salátový dresink. Přidání 10 kubických centimetrů SCP-447-2 k jednomu galonu benzínu zvýší jeho efektivitu o 150%. Dále se SCP-447-2 dá rafinovat (viz. Připnutý dokument 447-C: Destilační Procesy) na užitečný lubrikant schválený k použití na všech výstavbách Nadace SCP, dokud není možnost styku s mrtvými těly.

Všechen personál přiřazen k SCP-447 musí projít přes polygraf, aby byly objeveny případné sebevražedné, nekrofilní, nebo vražedné tendence. Dále musí být personál přiřazený k SCP-447 v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici a musí stále dodržovat všechny bezpečnostní regule. Toto je kvůli riziku, že SCP-447, nebo generovaný sliz přijde do kontaktu s mrtvým tělem.

Popis: SCP-447-1 je zelená koule přibližně 5 cm v poloměru s houbovitým povrchem, vážící 1.37 kg. Objekt je na dotek teplý, přibližně stejně jako lidské tělo, avšak jeho jádro je o trochu teplejší. Personál zacházející s SCP-447-1 nenahlásil žádné negativní efekty, alespoň dokud SCP-447-1 nepřijde do kontaktu s mrtvým tělem.

SCP-447 bylo získáno Nadačními agenty dne ███████ ve městě ██████████, Kalifornii, USA. Incident jasně ukazuje na nebezpečí, které je přítomno pokud je SCP-447 dovoleno přijít do kontaktu s mrtvým tělem. Pro další informace viz. Připnutý dokument 447-A: Zpráva o získání.

Nebezpečí, které SCP-447-1, či -2 představuje při kontaktu s mrtvým tělem bylo zdokumentováno: detailní výpovědi svědků lze najít v Připnutém dokumentu 447-B: Dřívější incidenty. Pro shrnutí, efekty zahrnují [DATA VYMAZÁNA NA PŘÍKAZ RADY O5. VÝZKUM V TÉTO OBLASTI JE ZAKÁZÁN POD VÝHRŮŽKOU OKAMŽITÉ TERMINACE, NEBO PŘEŘAZENÍ K PERSONÁLU TŘÍDY D. PROSÍM KONTAKTUJTE SVÉHO NADŘÍZENÉHO OHLEDNĚ DETAILŮ].

Dodatek 447-a: SCP-447 bylo přeřazeno z třídy Keter na třídu Safe, alespoň dokud se budou dodržovat bezpečnostní opatření, která zabraňují SCP-447 přijít do kontaktu s mrtvými těly. Prohlédněte si Záznam Experimentů 447-A pro další využití SCP-447.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License