SCP-445
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-445

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Pro přístup k SCP-445 za účelem testování je nutné schválení zaměstnancem s Úrovní Bezpečnostního Prověření 2 či vyšší, přičemž součástí každého požadavku musí být seznam plánovaných testů. U jakéhokoliv testování musí být po celou dobu jeho trvání přítomni minimálně dva členové ochranky. Jakékoliv odklonění od předem schváleného seznamu testování vyústí v okamžitou terminaci testu a přísný trest.

Dodatek: Od ██. 6. 20██ musí být SCP-445 drženo odděleně od všech vzorků SCP-445-α, jak je popsáno v protokolu IP-445-01. Pro přístup k SCP-445-α a jeho testování platí stejné restrikce jako pro SCP-445 výše. Pro více detailů viz Dokument 445-01.

Popis: SCP-445 se skládá ze tří stohů bílého papíru o rozměrech 11" x 17". Každý jeden list papíru je v dolním levém rohu oražen nápisem "Super Papír od Dr. Wondertainmenta!". Pokud je SCP-445 ve svém přirozeném stavu, není možné ho trhat či zapálit, voda na něj nemá žádné negativní účinky a lepidlo či páska se k němu nepřilepí. Z detailní studie SCP-445 vyplývá, že s hodnotou 3000 kg/m3 je hustota jeho vláken značně vyšší, než je tomu u normálního papíru a že je každé z vláken obaleno v mikroskopické vrstva neidentifikovatelné substance.

Když je SCP-445 složeno, aby reprezentovalo určitý objekt, vezme na sebe vlastnosti onoho objektu. Pokud je SCP-445 ve složeném stavu, může být rozloženo zpět do stavu původního pouze, pokud tak učiní osoba, která ho původně složila. SCP-445 může být taktéž srolováno a slepeno, bude-li na něj vyvinut mírný tlak. Kreslení na SCP-445 nevede k žádnému neobvyklému efektu s výjimkou detailů nakreslených na složených či srolovaných objektech.

Varianta SCP-445, označená SCP-445-α, byla vytvořena dne ██. 6. 20██ poté, co byly vzorky SCP-445 vystaveny SCP-073. Po fyzické stránce je SCP-445-α téměř identické s SCP-445 s rozdílem, že SCP-445-α má načervenalý nádech. Avšak chování SCP-445-α je od SCP-445 rozdílné (viz Dokument 445-01).


Dodatek: 15. 10.: Záznam z Testování Dr. █████:

Složeno do: papírové ruličky - Při pozorování skrze jeden z otevřených konců ruličky se SCP-445 chovalo jako příruční dalekohled se zlepšením dohledu na vzdálenost 25 stop.

Složeno do: vánočního stromečku - Pokud byl postaven do vzpřímené polohy, zůstal stabilní. Když na stromek byla nakreslené zelená a červená světélka, rozsvítila se, a to i přestože postrádala fyzický zdroj světla.

Složeno do: malého nože - Stal se velice odolným a ostrým, což nejednomu výzkumníkovi způsobilo řezné rány od papíru, když se ho pokoušeli uchopit. Zvládl vydržet proti opravdové, kovové výzbroji.

Složeno do: kuželovité papírové ruličky - Rulička se chovala jako megafon, avšak fungovala pouze s hlasem osoby, jež ji složila. Poté, co bylo na její stranu nakresleno ovládání hlasitosti, byl uživatel schopen měnit hlasitost megafonu.

Složeno do: papírového kelímku - Stal se velice pevným. Byl schopen udržet velice horké či těkavé tekutiny, aniž by se na něm ukázaly sebemenší známky rozpouštění.

Složeno do: papírového jeřába - Obživnul, podobně jako SCP-368, avšak mnohem pomalejší a jednodušší na polapení. Byl doporučen výzkum na spojení mezi těmito dvěma objekty.

Složeno do: papírové loďky/čapky - Poté, co byla loďka položena na hladinu, začala se pohybovat rychlostí až 60 km/h. Pokud byla otočena a položena na hlavu, fyzická atraktivita subjektu v očích pozorovatelů značně vzrostla. Když byly obě varianty vyzkoušeny zároveň, bylo dosaženo obou efektů, přičemž byl subjekt označen za 'zatraceně sexy', zatímco kroužil po hladině vzhůru nohama.

Složeno do: zmačkané koule papíru - [DATA VYMAZÁNA], což způsobilo smrt tří zaměstnanců Třídy D. Test ukončen.

Složeno do: origami SCP-682 - Objekt obživl v polovině procesu skládání, což vyústilo ve vážné zranění Dr. G. Testování ukončeno.
Poznámka: To už raději zkoušet nebudeme. - Dr. G


Dodatek: ██. 6. 20██: Dr. S████ zažádal o povolení k testování vzorků SCP-445 s SCP-085. Taktéž požádal o vystavení vzorků SCP-445 SCP-073, aby určil, zda-li se schopnost SCP-073 zničit papír dotykem vztahuje i na SCP-445.


Dokument 445-01:

██. 6. 20██: Bylo uděleno schválení k testování s SCP-073. SCP-073 bylo umístěno do místnosti s jedním listem SCP-445 a instruováno, aby se papíru dotklo. SCP-445 po doteku SCP-445 nevykazuje žádné poškození strukturální integrity, avšak vzorek po 30 sekundách od dotyku mění barvu na lehce načervenalou. Upravený vzorek SCP-445 byl označen SCP-445-α. Dr. S████ navrhuje další výzkum fyzického a chemického složení SCP-445. SCP-445-α bylo uloženo do jiných zadržovacích prostor, aby bylo zabráněno případné kontaminaci.

██. 6. 20██: Jeden list SCP-445 byl vystaven SCP-445-α. Vzorek SCP-445 začal po 90 sekundách vykazovat viditelné změny v barvě obdobné s těmi u SCP-445-α. Po přibližně 600 sekundách po kontaktu se stal vystavený vzorek SCP-445 fyzicky nerozlišitelný od SCP-445-α. Byl zaveden oficiální protokol IP-445-01, aby se zabránilo kontaminaci mezi SCP-445 a SCP-445-α.

07/██/20██: Osm listů SCP-445 bylo vystaveno SCP-445-α. Průběh se shodoval s předchozím, čímž se zvýšil počet listů SCP-445-α na deset. Dr. S████ započal testování na SCP-445-α, přičemž následoval testovací protokol ze dne 15. 10. ████ od Dr. █████ a Dr. G.

Složeno do: papírové ruličky - Při pozorování skrze jeden z otevřených konců ruličky se SCP-445 chovalo jako příruční dalekohled se zlepšením dohledu na vzdálenost 25 stop. Avšak subjekt používající teleskop ohlásil, že se objekty v něm zdají jaksi "zvláštní"; po dotázání na vysvětlení nebyl subjekt schopen specifikovat jakýkoliv vizuální problém, jen že se objekty zdají v teleskopu "zlovolné".

Složeno do: vánočního stromečku - Pokud byl postaven do vzpřímené polohy, zůstal stabilní. Když na stromek byla nakreslené zelená a červená světélka, rozsvítila se, a to i přestože postrádala fyzický zdroj světla. Výsledky testu byly shodné s těmi u SCP-445.

Složeno do: malého nože - Stal se velice odolným a ostrým, což způsobilo zranění všem subjektům, které se ho pokusili zvednout, načež objekt přerušil proximální interfalangeální kloub na pravém ukazováčku D-████. Eventuálně byl subjekt za pomoci vyztužených rukavic schopen rozložit vzorek SCP-445-α do jeho původního stavu.

Složeno do: kuželovité papírové ruličky - Rulička se chovala jako megafon, avšak fungovala pouze s hlasem osoby, jež ji složila. Zesílený hlas subjektu byl značně zkreslen, což zapříčinilo efekt pozorovateli popsaný jako "démonický řev", ačkoliv byl ve všech případech hlas subjektu stále rozpoznatelný. Poté, co bylo na její stranu nakresleno ovládání hlasitosti, byl uživatel schopen měnit hlasitost megafonu.

Složeno do: papírového kelímku - Stal se velice pevným. Byl schopen udržet velice horké či těkavé tekutiny, aniž by se na něm ukázaly sebemenší známky rozpouštění. Avšak vzorky vody přidané do kelímku se po 15 sekundách staly neprůhlednými a zbarvily se do tmavě rudé; chemická analýza výsledné tekutiny ukázala, že obsahuje vysoké množství lidského hemoglobinu a dalších krevních proteinů. Žádné další tekutiny nalité do kelímku nevykazovaly podobnou změnu, a to včetně roztoků na bázi vody o koncentraci vyšší než 50 mM.

Složeno do: papírového jeřába - Obživnul, podobně jako SCP-368. Vzorek vykazoval agresivní a teritoriální chování, přičemž opakovaně "střemhlavě narážel" do výzkumníků a útočil na ně za pomoci svého "zobáku" a "křídel", čímž jim způsobil drobná zranění. Poté, co byl vzorek zadržen a "zabit" rozdrcením, bylo možné ho rozložit do svého původního stavu.

Složeno do: papírové loďky/čapky - Poté, co byla loďka položena na hladinu, začala se pohybovat rychlostí až 60 km/h. Vzorek opět vykazoval agresivní chování a pokoušel se narážet do okolních objektů, dokonce se za tímto účelem přesunulo i na souš. Pokud byla otočena a položena na hlavu, začal se subjekt chovat neobvykle, vyhrožovat výzkumníkům a bezpečnostnímu personálu násilím. Subjekt terminován.

Ve světle těchto výsledků se Dr. S████ rozhodl zakázat další testování na SCP-445-α. SCP-073 se po dotázání odmítá k těmto zjištěním vyjadřovat.

Poznámka: Na základě těchto zjištění bych chtěl oficiálně požádat o reklasifikaci SCP-445 na třídu Euclid. — Dr. S████

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License