SCP-4444
hodnocení: +1+x
blank.png
warning.png
Objekt#: 4444
Úroveň4
Zadržovací Třída:
ezoterická
Sekundární Třída:
ticonderoga
Třída Narušení:
vlam
Třída Ohrožení:
ohrožující

bushvgore.jpg

SCP-4444 (vlevo) a Nadační doktor Jack Bright (vpravo).


location.png

Carthage, TN, USA.

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-4444 je zadrženo pomocí protokolů zavedených Klasifikační Komisí Nadace po zavedení nové Třídy entit s názvem Ticonderoga. Tato Třída, vytvořená speciálně pro SCP-4444, stanovuje pravidla a postupy pro dlouhodobé bezpečné zadržení jednotlivců, kteří jsou buď příliš silní, nebo obtížně zadržitelní. Díky jejich zvláštní povaze Nadace není schopná tyto entity zadržet dostupnými technologiemi, ale vzhledem k jejich povaze, nevyžadují žádné rozsáhlé zadržovací procedury.

Bezpečnostní protokoly zavedené třídou Ticonderoga jsou následující:

 • SCP-4444 má zůstat pod neustálým a diskrétním dohledem (i při pobytu ve svém vlastním domě).
 • Ani Nadace, ani zaměstnanci UIU se nesmí snažit zadržet SCP-4444. Takovéto počínání by pouze zhoršilo dosavadní situaci.
 • Nadace i UIU musí mít na místě personál vyškolených krizových vyjednavačů, aby usnadnili diskuse s SCP-4444, pokud se jeho stav zhorší. Tyto postupy výrazně omezili nežádoucí anomální projevy SCP-4444.
 • Ani Nadace, ani UIU se nebudou pokoušet odstranit SCP-4444 od bývalého amerického viceprezidenta Ala Gora. Takové chování by situaci jen zhoršilo a vedlo by k narušení bezpečnosti.
 • Veškeré akce a projevy Ala Gora musí být omezeny (s jeho souhlasem), aby se zabránilo možnému vystavení neobvyklým schopnostem SCP-4444.

Po hlasování 9-2 klasifikační komise bylo rozhodnuto, že by měla být zřízena Třída Ticonderoga1, která bude užita ke sledování činnosti SCP-4444. Díky protokolům Třídy Ticonderoga může být SCP-4444 rychle překlasifikováno do jiné Třídy, bez hlasování klasifikační komise, pokud začne vykazovat známky narušené anomální aktivity. Využití tohoto postupu dosud nebylo nutné.

V rámci dohody s vládou USA má být SCP-4444 monitorováno agenty Nadace a bezpečnostní jednotkou UIU. Kromě těchto pozorování a dalšího výzkumu nejsou v současných protokolech Třídy Ticonderoga vyžadovány žádné další zadržovací postupy.

Přístup k tomuto spisu bude k dispozici zaměstnancům Nadace i UIU pokud se prokážou odpovídajícím stupněm prověrky.

AlGore.png

SCP-4444.

Popis: SCP-4444 je nehmotná, nedimenzionální entita, která koexistuje s tělem bývalého amerického viceprezidenta Alberta Arnolda Gora ml., pravděpodobně od konce roku 1998. Tvor je nespatřitelný pouhým okem, ale lze jej spatřit skrze infračervené vidění. Vypadá jako dlouhý, štíhlý, průsvitný, hexagonální jehlan se šesti trojúhelníkovými otvory.2 Otvory jsou na vrchu každé z jeho šesti tváří. Tento obraz vychází z vršku hlavy Ala Gora. Entita je popsaná četnými glyfy, z nichž mnohé září, když SCP-4444 ovládá hlas viceprezidenta Gora.

SCP-4444 může změnit dimenzionalitu viceprezidenta Gora, což mu umožní stát se nehmotným a díky tomu uniknout zadržení. Pokud SCP-4444 tuto schopnost využije, začne jasně zářit v infračerveném spektru a viceprezident i entita jsou schopni projít všemi fyzickými překážkami. Inženýři Nadace dosud neobjevili technologii, která by mohla zastavit SCP-4444. Tento fakt znemožňuje účinné zadržení tohoto SCP. Navíc se zdá, že SCP-4444 ovládá řadu dalších anomálních schopností3, což z něj činí hrozbu mezinárodního formátu kvůli možnosti úniku informací o Nadaci. Nicméně od konce prezidentských voleb ve Spojených Státech v roce 2000 SCP-4444 nevyužilo žádnou z těchto neobvyklých schopností.

SCP-4444 se označuje jako součást obrovské skupiny podobných entit. Reaguje na jméno „Garber Gore“ a může mluvit hlasem viceprezidenta Gora, ačkoli jeho řečové vzorce jsou neobvyklé a obtížně se analyzují, pravděpodobně kvůli translační bariéře mezi komunikačními prostředky SCP-4444 a mozkem Ala Gora.

SCP-4444 mělo provést průzkum před příchodem zbytku entit. Tyto extradimenzionální kónické bytosti cestují vesmírem a hledají vnímající bytosti, na kterých by mohly parazitovat. Podle vlastního názoru SCP-4444 vede výsledek tohoto soužití obvykle ke zničení hostitelské planety v důsledku skleníkového efektu, protože SCP-4444 (a pravděpodobně i další instance tohoto typu) produkují extrémně velké množství skleníkových plynů, pokud jsou vystaveny přímému slunečnímu záření.

SCP-4444 také připustilo, že jeho populace by se nedostala na Zemi, pokud by neobývalo mysl nejmocnější bytosti na planetě, aby zajistilo, že příchodu zbytku entit nebude bránit žádná moc, kterou toto stvoření představuje. Když SCP-4444 dorazilo koncem roku 1998, omylem se rozhodlo, že touto osobou je viceprezident Al Gore4. SCP-4444 si uvědomilo svou chybu příliš pozdě a již se nemůže oddělit od mysli viceprezidenta. Následně se rozhodlo, že se stane prezidentem Spojených Států, aby se stalo "nejmocnější bytostí na planetě".

Dodatek 4444.1: Objevení

SCP-4444 bylo objeveno dvěma agenty Jednotky Neobvyklých Případů (Unusual Incidents Unit), z nichž oba byli součást tajné služby prezidenta Billa Clintona. Agenti, s kódovým označením „Ringwald“ a „Porterhouse“, odposlouchávali následující telefonický rozhovor mezi prezidentem Clintonem a Joem Andrewem, jenž byl tehdy předsedou Demokratického Národního Výboru.

uiuheader.png

Přepis Interního Audio Záznamu

[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]

Clinton: Tady Prezident.

Andrew: Bille, to jsem já, Joe.

Clinton: (Vyruší ho) Joe! Ahoj, jak se máš? Nedávno jsme o tobě mluvili, víte, že se blíží večeře a …

Andrew: (Přeruší ho) Ano, vím Bille, ale poslouchej. Máme tu něco divného. Myslel jsem, že bude lepší, když si nejdřív promluvím s tebou.

Clinton: Co se děje?

Andrew: Právě jsem telefonoval s viceprezidentem a ten mi řekl, že bude kandidovat v roce 2000.

Clinton: Opravdu? Skvělé! Dobré pro Ala. Jestli vyhraje bude to dobré pro naši zemi, je to dobrý člověk.

Andrew: No, o to právě jde. Začal, mluvit o tom, že má nějaké … Nevím, co přesně řekl, prý má nějaký mimozemský život ve svém mozku a jak-

Clinton: Mimozemský? Myslíš jako E.T.?

Andrew: Skvěle řečeno, pane. Začal mluvit o tom, jak chce ten vetřelec kandidovat na prezidenta, aby mohl zlikvidovat svět nebo nějaký takový nesmysl. Zněl hodně mimo.

Clinton: Myslím, (směje se), no, je to přece Al. Mohl by být jen trochu přepracovaný, nebo-

Andrew: Ne, ty mi nerozumíš, taky jsem si to myslel. Zavolal jsem Danielsovi, veliteli jeho ochranky. Říká, že celou noc sedí ve své kanceláři a zkouší si klobouky. Ničeho se nedotkl, žádný tabák, ani kapka alkoholu. Řekl, že ho několikrát přistihl, jak mluvil sám se sebou. Je to hrozně divný.

Clinton: Hmmmm. Víš Joe, může to být jen stres. Před několika dny jsem viděl Mickeyho Mantla, jak sedí v mém šatníku a vedl jsem s ním dlouhé rozhovory. Zeptejte se Hillary, slyšela mě z vedlejší místnosti!. Je to jen stres, Joe, není se čeho -

Andrew: To není všechno. Daniels řekl, že předtím zamkl dveře, a on jimi prošel, jako by tam nebyly. Šel přímo k lednici, prostrčil ruku skrz jako duch a vytáhl plechovku coly. Celá jeho ochranka se ho teď bojí, Bille. Připravujeme tu státní večeři a budu upřímný, nevím, jestli je to dobrý nápad.

Clinton: Ano, to je … hmm. Dobrá, budu o tom přemýšlet.
[KONEC ZÁZNAMU]

Po tomto počátečním incidentu agenti Ringwald a Porterhouse informovali ústředí UIU, kteří kontaktovali viceprezidenta, aby potvrdili jeho anomální povahu. Bohužel kvůli jeho schopnostem nemohl být viceprezident zadržen. Když se ukázalo, že anomálie je mimo kontrolu, UIU kontaktovala Nadaci.

Když Nadace zjistila, že SCP-4444 nemůže být zadrženo, byly vytvořeny alternativní bezpečnostní protokoly.

Dodatek 4444.2: Rozhovor

Následující rozhovor byl veden mezi Ředitelem Oblasti-14 Alexem Mabelem, zástupcem ředitele Zvláštních Jednotek FBI Adamem Spironim a viceprezidentem Alem Gorem (SCP-4444)

ticonheader.png

[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]

Mabel: Dobrá, začneme. SCP-4444, vy jste-

Spironi: Ježíši, je to pan Gore, je to pořád zatracený viceprezident Spoj-

SCP-4444: Adame, prosím, to je v pořádku. Necháme toho pána mluvit, abychom viděli, co má na srdci.

Mabel: Děkuji, pane Gore, jak víte, nedávno jsme sledovali vaše aktivity a všimli jsme si některých podivných změn ve vašem chování.

SCP-4444: Hmm. No, nevím, co máte na mysli. Stále si oblékám kalhoty jako ostatní muži, jednu nohu po druhé.

Mabel: Ano, ale vypadalo to, jako byste do kalhot fázoval.

Spironi: (Povzdechne si) Myslí si, že jste nějaký duch nebo co, pane viceprezidente. Jste přízrak nebo strašidlo?

SCP-4444: No… neřekl bych. Nemyslím si, že jsem se nedávno účastnil nějakého strašení, alespoň si to nepamatuji.

Spironi a SCP-4444 se začnou smát.

Mabel: Pane Gore, provedli jsme rutinní prohlídku vašeho domova pomocí termálních a infračervených kamer, abychom detekovali neobvyklou aktivitu, a zdá se, že ze zadní části vaší hlavy vyčnívá dlouhý nehmotný bodec.

SCP-4444: Nezní to trochu hloupě, podívejte - (podrbe se na hlavě) Nemyslíte si, že bych si všiml nějaké dlouhé věci, která by mi vyčnívala z hlavy?

Spironi: Samozřejmě, pane, určitě pane, jen …

Mabel: V poslední době jste neměl žádné zvláštní sny, že? Nebo možná nějaké neobvyklé touhy?

SCP-4444: Teď, když o tom přemýšlím, měl jsem sen o nějakém jídle, které jsem měl před časem. Nemám mnoho snů o jídle, víte.

Spironi: Vidíte? Jen sen o jídle, on není…

Mabel: Pane Gore, neskrýval byste žádnou cizí inteligenci, že?

Viceprezident Gore se zarazí. Otevře ústa, aby promluvil.

SCP-4444: Z úst viceprezidenta se ozývá nesrozumitelné hučení)

Spironi: Promiňte?

Mabel: Vydržte, co jste říkal pane?

SCP-4444: (Znovu otevře ústa a je slyšet zvuk podobný ladění rádia)

Spironi: Pro pána krále, co to je.

Mabel: Haló? Je tam někdo?

Je slyšet zvuk připomínající ladění rádia, poté se znovu ozve hlas viceprezidenta Gora.

SCP-4444: Zázrak ořechy. Jméno Garbera Gora. Presentováno?

Spironi: Huh?

Mabel: Dobrý den, jmenuji se ředitel Mabel a my-

SCP-4444: Počkejte chvilku, Garbere, ještě jsem se správně nepředstavil.

SCP-4444: Špatnost! Chyba používá nesmysl. Zahrnut Garber Gore. Identifikace, kde je druhá?

Mabel: Myslím, že chce znát vaše jméno, Spironi.

Spironi: Já, já jsem Adam Spironi.

SCP-4444: (Pozvdechne si) Chlapci, vypadá to, že je to venku. Vypadá to, že mám v hlavě nečekaného cestovatele. Toto je Garber, Gorovo příjmení. Zůstal v mé staré hlavě, jen se podívej.

Mabel: Kdy jste se poprvé setkal s touto bytostí?

SCP-4444: Záře! Úžasné! Neurčitý!

SCP-4444: No, uvidíme. Od té doby uplynulo jen několik nocí. Včera v noci jsem se vrátil domů, když jsem ve svém pokoji slyšel někoho mluvit. Zapnul jsem světlo, víte, a Tipper tam nebyl, ale stále jsem ten hlas slyšel. Později se ukázalo , že to byl můj přítel Garber, naladěný na můj mozek.

Spironi: On vás nutí tohle všechno říkat?

SCP-4444: Myslím si, že starý Garber opravdu nevidí věci jako vy a já. Jen se snaží něco sdělit a zní to legračně. On je opravdu zábavný. Velmi zvláštní.

Spironi: Ano, vypadá to tak.

Mabel: Pane viceprezidente, myslíte si, že vaše vědomí je nějakým způsobem ovlivněno?

SCP-4444: Víte, myslím, že ano. Protože se Garber usadil v mé hlavě, je tu mezi tím určitě nějaký vztah. Někdy je těžké říci, kde je hranice mezi Alem a Garberem, víte? Jsme jako nejlepší přátelé, přátelé na celý život. (zasměje se) Je to trochu vtipné, víte, ani jsem se nepokusil o útěk nebo o něco podobného. Ale Garber je velmi přesvědčivý.

Mabel: Garbere, proč jste na zemi?

SCP-4444: Přemýšlíte o zachování Garbera! Chtíč touží být povzbuzen. Omezí dobytí. Nejsilnější musí být silnější. Nesrovnatelné „neřestné“ nedorozumění. Garber Gore udělal nedorozumění. Největší nedorozumění "Vice" je nevyřešeno. Hloupá zbytečná implementace Garbera Gora do jádra myšlení. Zlepšení situace shromážděním většiny voličů. Garber Gore bude prezidentským úspěchem, jenž bude oznamovat příchod většího Garbera.

Spironi: Co to kurva znamená?

SCP-4444: Myslím, že starý Garber se snaží říci, že se trochu spletl. Podívej, mýlil se - chtěl se usadit v hlavě nejmocnějšího muže na planetě a zaměnil mě a Billa. Řekl jsem mu, že mi to lichotí, ale že si vybral nesprávného muže. Nemyslím si však, že by Garber mohl jen tak vyskočit z mého mozku, a tak se rozhodl - to znamená, že jsme se my rozhodli - že se budeme v roce 2000 ucházet o post prezidenta.

SCP-4444: Nevhodné.

Mabel: Bohužel to nebude možné. Budeme vás muset seznámit s naším zařízením kvůli dalším pozorováním, pane Gore, a …

Spironi: Počkejte, Alexi, tento muž je stále viceprezidentem Spojených států. Nemůžete ho jen vzít do některého z vašich super tajných center, aby mu prozkoumali konečník nebo mu do žil vstříkli nějakou homohovadinu.

Mabel: Spironi, má v zadní části lebky nějaký bodec.

Spironi: A je důležitý pro vládu. Tohle nepůjde.

Mabel: Je to jen viceprezident. Dejte si voraz.

Spironi: (chvíli mlčí) Dobře, ok, fajn, ale-

SCP-4444: Je mi líto, že vás ruším, pánové, ale bohužel neexistuje žádný způsob, jak provést co zamýšlíte. Garber a já budeme kandidovat v roce 2000 a nemůžete udělat nic, abyste nás zastavili. Zdá se, že Garber nežije ve třech rozměrech, které vy a já vnímáme, takže kdykoli chceme, můžeme odtud vypadnout jako strašidelný balón.

Mabel: Víte, že to nemůžeme dovolit.

SCP-4444: Doufám, že máte nějaký lepší nápad, protože starý Al ten post opravdu chce.

Spironi: A do prdele.

[KONEC ZÁZNAMU]Dodatek 4444.3: Společná jednání Nadace a UIU

Následuje záznam schůzky v Pentagonu, kde se sešlo několik vysoce postavených členů Federálního Úřadu pro Vyšetřování, UIU a několik členů Oblastního Vedení Nadace. Schůze byla svolána kvůli hrozbě odhalení SCP-4444 nebo nějaké z jeho neobvyklých schopností.

ticonheader.png

Přepis Interního Audiozáznamu

Přítomní:

Spojené Státy Americké | Federální Úřad pro Vyšetřování:

 • Ředitel Luis J. Freeh
 • Vedoucí Speciálních Projektů Doktorka Ophelia Clarková
 • Ředitel UIU Winston Bishop
 • Asistent Ředitele UIU Howard Dean
 • Generál James Roland

SCP Nadace:

 • Oblastní ředitelka Doktorka Sophia Lightová
 • Personální Ředitel Jack Bright
 • Asistent Ředitele pro Veřejné Záležitosti Doktor Jeremiah Cimmerian
 • Ředitel Okultních Technologií Doktor Kain Pathos Crow
 • Velící Ředitel Okultních Studií Alto Clef

[SCP] Ředitelka Lightová: Dobrá, začneme. Jsem ráda, že se k nám dnes mohl připojit Ředitel Freeh, děkuji vám za váš čas.

[FBI] Ředitel Freeh: Potěšení je na mé straně. Doufám, že tento problém vyřešíme co nejdříve.

[SCP] Ředitelka Lightová: V tom souhlasím. Takže, jak víte, strávili jsme minulý týden nějaký čas v domě viceprezidenta Gora a snažili jsme se najít řešení této situace. Budu odkazovat na svého Ředitele Okultních Technologií ohledně pokroků, kterých jsme dosáhli.

[SCP] Ředitel Crow: Ano, skvělé, děkuji, Ředitelko. Hledali jsme-

[FBI] Clark: To je mluvící pes.

[SCP] Ředitel Crow: Ticho! Takže, jak jsem říkal. Hledali jsme entitu, která se připoutala k zadní části hlavy viceprezidenta a musím říct, je to pěkný parchant. Takovéto entity jsou… No o tom by vám mohl říct více Agent Clef.

Ticho.

[SCP] Clef: Oh, cože? Já?

[SCP] Ředitel Crow: Ano, samozřejmě, že vy, Alto. Co váš tým zjistil o této entitě?

[SCP] Clef: Dobře, uh- (prohlíží si složky), je to parchant. Fyzická interakce je nemožná kvůli jeho struktuře, která existuje v mnoha paralelních dimenzích současně. Neinteraguje se světem jako my - nemyslíme si, že jej vidí - právě dostal ty ty otvory ven a neexistuje způsob, jak zjistit, co ví o vnímání trojrozměrného světa. K čertu, i když jsou to pravděpodobně jen dekorace nebo tak něco.

[FBI] Asistent Ředitele Deana: Dekorace?

[SCP] Clef: Ano, je to v prdeli. Trochu jsme se podívali na mozek viceprezidenta a existuje opravdu mnoho různých míst, kde s ním entita přichází do styku. Ve skutečnosti to není jeho mozek, je to všechno v jeho hlavě. (chvíli mlčí) Myslím si, že pan Gore je v pořádku. Myslím si, že tam pořád někde je. Jeho osobnost se nezměnila, jen má v hlavě vetřelce.

[SCP] Ředitel Crow: Opravdu! Můj tým vyvíjel technologii, kterou můžeme použít k tomu, abychom dostali tu bytost z hlavy viceprezidenta. Dovolte mi to ukázat zde (spouští prokejtor) - ano, dobře, dobře. Jak vidíte, je to vakuová komora na nehmotné bytosti, pro nás docela novinka. Měli jsme úspěch se zadržováním ghúlů a mnoha dalších nehmotných bytostí . Je to slibná technologie.

[SCP] Clef: Nevýhodou je, že když do ní dáte věci, co nejsou duchové, explodují.

(ozývá se nejisté mumlání)

[SCP] Ředitel Crow: Ano, dobře, když o tom tak mluvíte, Alto, stále musíme projednat několik věcí.

[FBI] Ředitel Bishop: Heleďte, nemáme doufám v plánu odpálit viceprezidenta? Pokud bychom to chtěli udělat, už by se tak stalo. Víme něco o záměrech toho tvora? Co tu chce?

[SCP] Asistent Ředitele Cimmeriana: Vlastně ano. Podle vyšetřování se chce stát prezidentem Spojených států Amerických.

[USA] General Roland: Můj bože, je to tady. Invaze. Je to invaze, věděl jsem to. Na tohle jsme se připravovali roky.

[SCP] Asistent Ředitele Cimmeriana: Já, ehm. Ne, ne nezbytně tak, jak si ji představujete. Ta bytost prohlašuje, že je součást jakéhosi hejna podobných extradimenzionálních entit, součástí nějakého většího kolektivu. Cestují od planetě k planetě, živí se myšlenkami a produkují velké množství skleníkových plynů.

[FBI] Ředitel Freeh: Ale proč to prostě nedělají?

[SCP] Ředitelka Lightová: Zdá se, že tyto bytosti nerozumí dosahu svých schopnosti nebo dokonce skutečnosti, že jsou nehmotní, takže to, co bychom mohli nazvat jejich „kulturou“, je založeno na nedorozumění, že jsou nějak slabší než tělesné bytosti, protože nerozlišují správně své zástupce. Tato entita nám vysvětlila, že na planetu nechtějí přijít, dokud nezískají nejmocnější bytosti na této planetě, jinak by mohly být zničeni jejich mocí. Možná se jim to stalo někdy v minulosti. Bez ohledu na to, co si o ní nyní myslíte, tato osoba je pro ně momentálně prezident Clinton.

[FBI] Ředitel Bishop: Tato pozice se však brzy změní.

[SCP] Ředitelka Lightová: Přesně tak. Budeme i nadále podporovat tým doktora Crowa, aby mohl pracovat na nalezení způsobu, jak tuto věc odstranit z viceprezidenta, ale zatím nejlepším řešením by mohla být podpora jeho opozice v nadcházejících volbách. Myslíme si, že pokud dokážeme učinit viceprezidenta Gora nezvolitelným, bytosti mohou naši planetu prostě vynechat, protože si budou myslet, že jsme příliš nebezpeční pro jejich kolektiv, a náš hřebík v hlavě pana Goreho možná odejde sám.

[USA] Generál Roland: Dobrý bože - mluvíte o podkopávání samotné podstaty americké demokracie!

[SCP] Clef: Pokud si myslíte, že je to poprvé, co jsme dělali bordel ve vašich volbách, tak pro vás mám pár špatných novinek.

[FBI] Ředitel Bishop: Tak proč nezfalšovat volby úplně? Zdá se, že na to máte potřebné zdroje - proč jednoduše nevytvoříme vítěze voleb sami?

[SCP] Ředitelka Lightová: Je hezké, že si to myslíte, ale faktem je, že zmanipulování voleb v tomto měřítku je nepřijatelné riziko. Existuje příliš mnoho ohrožujících aspektů, i kdybychom se zaměřili pouze na několik států. Pokus změnit volby ve prospěch jiného kandidáta silou je stejně nebezpečné jako SCP-4444 bez dozoru. Máme zdroje, ale nejsme všemocní.

[SCP] Asistent Ředitele Cimmeriana: Budeme muset kontaktovat toho, kdo má na starost kampaň guvernéra Bushe, ale dezinformování můžeme zahájit do konce týdne.

Ticho.

[SCP] Asistent Ředitele Cimmerian:a Děje se něco?

[FBI] Ředitel Freeh: Vidím, že to ještě nebylo v tisku. Guvernér Bush byl včera večer zastřelen. Byl na lovu a byl zasažen přímo nad uchem. Tento otok vyvíjel tlak na jeho mozek. Bylo po všem, než ho vzali do nemocnice.

[SCP] Ředitelka Lightová: Bože, je mrtvý?

[FBI] Ředitel Freeh: Ne - pořád dýchá, ale víte - nikdo není doma. Říká se, že je to mozková smrt - pravděpodobně ho během několika hodin odpojí od přístrojů. Čekají jen na příchod rodiny. Asi od nich brzy uslyšíme oznámení.

[SCP] Ředitelka Lightová: To je nemilé. (chvíli mlčí) Ale pořád dýchá, že?

[FBI] Ředitel Freeh: No… ano?

[SCP] Ředitelka Lightová: Takže jeho tělo stále funguje? Jsou všechny orgány stále funkční?

[FBI] Ředitel Freeh: Myslím že ano - ale nevím, jaký to má význam -

[SCP] Ředitelka Lightová: Myslím … myslím, že máme opozici vůči kampani viceprezidenta.

Ticho.

[SCP] Ředitel Bright: To ne, to si děláte srandu.

[KONEC ZÁZNAMU]Dodatek 4444.4: Vnitřní stížnosti týkající se současných zadržovacích procedur SCP-4444

Nadační Oddělení Personálních Zdrojů
Oficiální formulář stížnosti


Pamatujte! Při vyplňování tohoto formuláře zkuste být co nejprofesionálnější! Použití hanlivého nebo sprostého jazyka není v úředních dokumentech povoleno a bude z konečné žádosti odstraněno. Buďte tak struční, jak je to možné, a plně se zaměřte na své obavy!


Stížnost Projednává: Etická Komise Nadace / Rada Ředitele Oblasti / Oblastní Velitelství Severní Ameriky / Sophie [VYMAZÁNO] Lightová / [VYMAZÁNO] Dozorčí Komise pro [VYMAZÁNO] všechno co mě zajímá

Stížnost Podal: Jack

Nadpis Stížnosti: co to [VULGARISMUS] vy [VULGARISMUS]

Ano, lidi, tady je Jack. Nevím, jaký [VULGARISMUS] hlasoval [VULGARISMUS], aby tahle parodie [VULGARISMUS] vstoupila v platnost, ale [VULGARISMUS] nebude to fungovat. Nechal jsem ze sebe [VULGARISMUS] udělat opici, protože to byla [VULGARISMUS], ale tohle [OPLZLÁ METAFORA] není.

[VULGARISMUS] milion podobných lidí po celém světě a váš nejlepší plán je [OPLZLÝ EUFEMISMUS] do mrtvoly nějakého [VULGARISMUS] vidláka [VULGARISMUS] [HANLIVÉ OZNAČENÍ POLITIKA]. Jak byste se cítili [VULGARISMUS] , kdybyste [VULGARISMUS] se probudili v [VULGARISMUS] těle, co smrdí levným pivem a [OPLZLÝ EUFEMISMUS] blbě, myslím si. Určitě by to bylo [VULGARISMUS] nepříjemné [VULGARISMUS], co?

Víte, že se nemohu ani [VULGARISMUS]? Posaďte se, mačkejte a žádná[KREATIVNÍ VULGÁRNÍ POPIS EXKREMENTŮ] nevyjde. Museli tam dát čerpadlo, aby dostali to [VULGARISMUS] ven. Můj [VULGARISMUS] nefunguje, furt smrdím jak [VULGARISMUS] a Lament si sundává [VULGARISMUS] protože prej vypadám jako šimpanz. [VULGARISMUS] na něj a [VULGARISMUS] na vás.

Co tohle? Až příště, když jeden z vás [VELMI DLOUHÁ NADÁVKA] dostane zas takový [VULGARISMUS] nápad vezměte si ho a [KREATIVNÍ POUŽITÍ SLANGU, METAFOR, VULGARISMŮ] a uvidíme, jestli musí do vás budou muset strčit pumpu, aby to z vás dostali. Vsadím se, že to pravděpodobně nepomůže.
S pozdravem ,

Jděte se [VULGARISMUS],

Jack

P.S. a pokud si to bude muset Sophia přečíst, můžete jí říct, že se může [SPROSTÁ METAFORA].Dodatek 4444.5: Prezidentské Dezinformační Kampaně

Předtím, než bylo možné oznámit, že guvernér George W. Bush zemřel v důsledku poškození mozku, vzali zaměstnanci Nadace tělo a přenesli jej do lékařského střediska Nadace, kde bylo možné obnovit poškozené části mozku. Po ošetření bylo na mrtvý mozek guvernéra Bushe použito SCP-963. Podle očekávání na sebe Ředitel Bright vzal podobu guvernéra Bushe.

Poté, v celostátních prezidentských volbách v USA, které se konaly v roce 2000,5, začalo Desinformační Oddělení Nadace diskreditovat viceprezidenta Gora během kampaně. Zde je uveden seznam některých z těchto činností, z nichž většina byla zamítnuta.

NÁVRH DESINFORMAČNÍ KAMPANĚ 4444-23

Kód: Tarbelly

Návrh: Vytvořit dezinformaci, která obviňuje viceprezidenta Goreho z otravy vodního zdroje v malém městě nebo vesnici třetího světa. Je-li to nutné, lze také použít větší město nebo malé americké předměstí..

Status: Zamítnuto - Žádná vhodná města.NÁVRH DESINFORMAČNÍ KAMPANĚ 4444-26

Kód: Vepř

Návrh: Fotografie, na které je vidět jak se viceprezident Gore oddává sexuálním orgiím s prasaty. Je potřeba zjistit, zda by bylo lepší použít větší nebo menší prasata.

Status: Zamítnuto - Žádný vztah s venkovskými farmami. Metody úpravy fotografií navíc nejsou schopné vytvořit věrohodný obraz viceprezidenta, jak provozuje sexuální hrátky s prasaty.NÁVRH DESINFORMAČNÍ KAMPANĚ 4444-51

Kód: Hvězdné Války

Návrh: Vytvoření dezinformací, podle nichž viceprezident Gore věří, že komunikoval s mimozemšťany.

Status: Zamítnuto - Vzhledem k choulostivé povaze anomálie viceprezidenta Gora bylo dohodnuto, že dezinformační kampaň, která úzce souvisí s pravdou, nebude povolena, jelikož by mohla být fatální.NÁVRH DESINFORMAČNÍ KAMPANĚ 4444-76

Codename: Další Monika

Proposal: Vytvořit desinformaci, že viceprezident Gore byl ve skutečnosti osobou zapojenou do sexuálního skandálu Billa Clintona, a že se Monica Lewinsky účastnila nezákonné aféry.

Status: Schváleno - Při hlasování 5-4 schválil Výbor pro Speciální Návrhy plán desinformace, který má zdiskreditoval viceprezidenta Gora, přičemž naznačuje, že byl zapojen do homosexuální aféry s prezidentem Billem Clintonem. Tyto informace unikly těsně před incidentem, který se nyní nazývá Zářijová Debata, což nevědomky vedlo k tomu, co se stalo největším únikem informací v moderní historii Nadace.Dodatek 4444.6: Zářijová Debata

Zatímco týmy ředitele Crowa pokračovaly v práci na technologii, která by jim umožnila interagovat s nehmotným SCP-4444, se Ředitel Bright (v těle guvernéra Bushe) a SCP-4444 (interagující prostřednictvím viceprezidenta Gora) dohodli na debatě před třemi hlavními debatami v říjnu. Ve skutečnosti byla debata organizována zaměstnanci Nadace za účelem kontroly prostředí, ve kterém budou kandidáti debatovat, aby byla zajištěna informační bezpečnost.

Debata se konala v Christian Church v Plainfieldu, ve státě Indiana. Novinář Jim Lehrer[[footnote] Jenž byl vybrán jako moderátor debaty konané jedenáctého října[[/footnote]] byl přiveden, aby debatu moderoval. Tok videa z debaty byl nastaven na tříminutové zpoždění, aby se minimalizovalo jakékoli neobvyklé rušení během přenosu.

Níže je uveden přepis záznamu této události.

ticonheader.png

Moderátor Jim Lehrer vstupuje do hlediště a krátce mává davu. Publikum stojí a tleská. Po chvíli si opět sednou.

Lehrer: Zdravím všechny a děkuji vám, že jste přišli na dnešní debatu na radnici Crossroads of America, sponzorovanou společností Eli Lily Corporation, mezi republikánským prezidentským kandidátem - (pauza za potlesk) Georgem W. Bushem z Texasu (pauza za potlesk) - a demokratickým kandidátem, viceprezidentem Alem Gorem (pauza za potlesk). Takto bude probíhat dnešní debata - vybereme pár lidí z publika, kteří se přiblíží k jevišti a osloví kandidáty přímo přes mikrofon. Ať jsou vaše otázky co nejstručnější, kandidát má na zodpovězení otázky pouhé tři minuty. Druhý kandidát bude mít minutu na reakci. Mým úkolem je to tady udržet v pohybu.

Lehrer: Nyní, bez dalšího povyku, guvernér George W. Bush a viceprezident Al Gore!

Oba muži procházejí jevištěm z různých stran. Dav stojí a tleská. To trvá několik sekund, dokud moderátor nevyzve dav, aby se posadil.

Lehrer: Pane viceprezidente, guvernére, vítejte v krásném Plainfieldu v Indianě. Děkujeme, že jste přišli.

SCP-4444: Ano, děkuji, Jime. Opravdu jsem rád, že tady můžu být.

Ředitel Bright: Ano (odkašle si) Děkuji, Jime. Děkuji.

Obecenstvo se lehce zasměje. SCP-4444 se podívá na ředitele Brighta a okatě si povzdechne.

Lehrer: Začněme naší první otázkou. Pojďte a řekněte nám své jméno.

Žena u mikrofonu: Dobrý den, jmenuji se Stacy Schrugel a moje otázka se týká viceprezidenta. V primárech jste hodně mluvil o svých vůdčích schopnostech a zkušenostech v Bílém domě. Proč si myslíte, že jste schopnější než guvernér Bush?

Lehrer: Tři minuty, pane viceprezidente.

SCP-4444: (Vstane) To je skvělá otázka, Jime a Stacy, rád bych vám za tuto otázku poděkoval. Během posledních osmi let jsem zažil mnoho bojů při práci v odvětví výkonné moci. Byla to čest a také jsem se toho hodně naučil. Zejména jsem se dozvěděl, že k ochraně amerických zájmů je zapotřebí chladná hlava v oválné pracovně, jakož i zajímavé komplikace v uspokojení a kýly troglodyta.

Z obecenstva je slyšet tiché mumlání. Lehrer se nervózně směje a Ředitel Bright zvedne obočí.

SCP-4444: Když vidíte někoho sedět na této židli, chcete vědět, že je to nejlepší ambivalentní náhradní brzdový třmen k dispozici pro práci. A můžete si být jisti, že hlas pro Garber Gore je perfektní hlas pro respekt, neutralitu, lucerny. (Usedne, zdánlivě spokojený se svou odpovědí).

Je slyšet další šepot obecenstva. Zdá se, že Ředitel Bright potlačuje smích. Lehrer se k němu obrací.

Lehrer: Uh … rozumím. Guvernére Bushi, vaše odpověď?

Ředitel Bright: (Postaví se) Heh, myslím, že to, co se můj soupeř svým omezeným jazykem snaží říci, je, že chce, aby postu prezidenta této skvělé země dosáhl ten nejlepší z nás. Ameriko, já jsem ten muž. V Texasu jsem pracoval v loděnici - žádná zábava, ale poctivá práce. Ať se postaráme o sebe, ochráníme naše domovy a rodiny, na tom nám v Texasu nejvíce záleží. Znamená to tedy, že máme v křesle idioty? (okatě pokrčí rameny) Možná. Možná. Možná se dusíme, jako osmdesátiletý kuřák v železných plicích naší země. Můj otec vždy říkal: pokud chcete udělat omeletu, musíte míchat vejce - a oh, zlato, my prostě mícháme vejce. Přiklopíme je a necháme je smažit.

Je slyšet šepot davu. Obecenstvo se rozhlíží po místnosti. Lehrer se nervózně směje.

Ředitel Bright: Řeknu vám ještě jednu věc -

Lehrer: Pane guvernére váš čas-

Ředitel Bright: (Přeruší ho) Pokud budu zvolen, tak v Bílém domě nebudou dvě věci. První z nich jsou komunisté. Před deseti lety jsme přežili rudou hrozbu a nebudeme ji sem znovu zvát. Druhou věcí je tajnůstkářství. V Bushově Bílém domě, aby jste viděli, jsou jedinou věcí, kterou ojebáváme - naše ženy. A samozřejmě idioti, ale víte, co se říká, můžete dostat chlapce z Texasu, ale nemůžete dostat Texas z chlapce. Heh heh.

Dav nervózně zatleská. Mnoho členů publika se začne nejistě rozhlížet. Kamera zaměří Lehrera. V zadní části rámu vidíme osobu v šedých kalhotách. (Zastupující Regionální Ředitelka Tilda Mooseová) jak zuřivě gestikuluje na ředitele Brighta, který si jí nevšiml.

Lehrer: Dobře, dobře … dobře, takže … pojďme k další otázce - ano, vy tam, do toho řekněte nám své jméno a …

Agent Calloway6 : Ano, tato otázka směřuje na viceprezidenta Gora,

Lehrer: Omlouvám se, další otázka musí být směřována guvernérovi

Agent Calloway: - redaktorka Postu a na konci této akce zveřejníme příběh o tom, jak jste to byl vlastně vy pod stolem namísto Moniky Lewinsky-

Z obecenstva je slyšet zděšení.

Agent Calloway: - a že vy a „prezident Clinton“ jste tuto dívku obvinili v zákrytu vaší ilegální romance- je to pravda?

Ředitel Bright: Víte, Jime, taky bych chtěl slyšet odpověď na tuto otázku.

Lehrer: Teď to není …

SCP-4444: Dej mi chvilku, Georgi, co to je za kravinu? Neměl jsem nic společného s -

Agent Calloway: Jednu minutu, pane viceprezidente, protože jak zde vidíte, mám důkaznou fotografii ohledně tohoto nezákonného chování. Právě tady jste na kolenou a-

SCP-4444: No, je to prostě směšné, nikdy bych to neudělal-

Ředitel Bright: Nevím nevím, pane Gore (vstane), ale tento důkaz mi připadá docela přesvědčivý.

SCP-4444: Nyní pouze -

Je slyšet nespokojený dav a několik nadávek. Videokamera zabírá obecenstvo.

Ředitel Bright: Nyní se vás ptám, vážení američané. Chcete vidět silného muže za stolem nebo slabého muže pod ním?

SCP-4444 něco říká, ale přes řev davu jej nelze slyšet

Ředitel Bright: Je to všechno součástí plánu, chlapci. Říkám tomu moje strategie. Máme ho.

Zpoza záběru je na jeviště vržena židle. Zastupující Ředitelka Mooseová se snaží vběhnout na jeviště, ale je zadržena publikem, které se stalo agresivním a začíná se bouřit. Několik členů publika se snaží dostat na pódium, ale jsou zachyceni bezpečnostními důstojníky Nadace. SCP-4444 se zoufale rozhlíží po místnosti. Zdá se, že se Jim Lehrer skrývá za židlí, protože dav hází na pódium další předměty. Na jeho místo si sedá Ředitel Bright.

september.jpg

SCP-4444 používá temné kouzlo na obecenstvo, zatímco se Jim Lehrer a Ředitel Bright dívají do publika.

Prostor nad publikem se začíná do něčeho formovat. Oči SCP-4444 jasně září a náhle členové publika začnou měnit tvar. SCP-4444 stojí a mává rukama nad hlavou.

SCP-4444: Garber, nepřijatelný přídavek terraformu k temné magii! Kouzlo! Kouzlo!

Dav začíná spěchat k východům, z nichž mnohé jsou nyní blokovány protáhlými formami ostatních členů publika.

SCP-4444: Phylum okouzlí kapustňáka! Vex papyrus v prachu! Požár napodobuje rande a kakofonii difosforu. Jsem seriózní kandidát, zatraceně, a vyžaduji demonstraci vůči této diverzifikované atmosféře střetu zájmů!

SCP-4444 si sedá, očividně potěšen svojí odpovědí. Dveře do místnosti jsou otevřené, jednotky Nadace a FBI se rojí na pódiu. Venku jsou slyšet helikoptéry. Několik členů Úderných Jednotek vstupuje do kostela. SCP-4444 přeskočí stůl a běží ke zdi.

SCP-4444: Čas odejít! Garber Gore vyhrál v přebytečné debatě!

SCP-4444 prochází zdí. V ten okamžik strop kostela exploduje, ozvou se výbuchy a agenti FBI sestupují skrz strop po lanech. Když se publikum začne měnit zpět na své původní lidské podoby, skupina agentů (včetně Zastupující Ředitelky Mooseové) chytí Ředitele Brighta a rychle ho odvedou z jeviště. Situace je pod kontrolou a přenos končí.

V průběhu Zářijové Debaty, kdy bylo jasné, že ředitel Bright nepostupuje podle schválených procedur, byla většina vysílání ukončena. Jedna menší stanice7však stále vysílala.

Všechny vysílací stanice ukázaly zprávu, ve které stálo, že během vysílání nastaly technické potíže a kvůli domácnostem, které zhlédly celou filmovanou událost, započalo masové maskování. Amnestika Třídy A byla podána všem lidem, kteří pravděpodobně shlédli celý záznam. Další amnestika byla třeba aplikovat na ty, kteří stáli v cestě SCP-4444, jenž běželo nerušeně z místa debaty do stodoly v západním Ohiu, kde se schovávalo tři dny, než bylo přesvědčeno, aby vyšlo ven.

Poté byl Ředitel Bright Etickou komisí potrestán za své jednání během debaty, stejně tak zvláštním výborem, který schválil dezinformační kampaň. Členové republikánského výboru pro kampaň oslovili tým viceprezidenta a souhlasili s přísnými pravidly týkajícími se všech nadcházejících diskusí, jichž SCP-4444 zúčastnilo. Poté, co se ředitel Bright setkal s disciplinární komisí složenou z Regionální Ředitelky Lightové, Zastupující Ředitelky Mooseové, Ředitele Hollanda, Ředitele Manna, Ředitele Wilsona a Zástupce Ředitele Amona, rovněž souhlasil s podmínkami říjnových debat.


Dodatek 4444.7: Televizní reklamy

Zatímco excentrické řečové vzorce a neobvyklé chování SCP-4444 se mohly během debat skrýt pomocí úpravy videa a zvuku, jeho kampaň (částečně infiltrovaná členy UIU) začala publikovat reklamy v televizních stanicích po celé zemi. Ačkoli většina těchto vysílání nebyla důležitá, několik z nich bylo agresivně výstřední a narušovalo informační bezpečnost, a z toho důvodu nemohly být vysílány na veřejných stanicích.

Na žádost SCP-4444, které si přálo sledovat mediální dění, byly v autobusu viceprezidenta nainstalovány satelitní televize, které tajným agentům umožnily přehrávat pásky smazaných reklam namísto běžných reklam mezi programy.8

gore2.jpg

SCP-4444 v jedné z mnoha zrušených reklam.

Výbor Demokratické Kampaně
Cílená Televizní Reklama


V pozadí tiše hraje kytara. Scéna zabírá plot, o který se opírá viceprezident Gore.

SCP-4444: Zdravím Ameriko. Jmenuji se Al Gore a jsem váš viceprezident.

Scéna se mění a na pozadí se objeví farma. Viceprezident vstupuje do záběru.

SCP-4444: To, co vidíš za mnou, je farma. Na planetě existuje mnoho takových. Tato farma má krávy. Už jste někdy viděli krávu?

Kamera se pohybuje mírně doprava. Kráva stojí poblíž SCP-4444.

SCP-4444: Toto je kráva. A tato kráva může ročně produkovat tisíce tun metanu. Tento metan je „skleníkový plyn“, a pokud se ho dostane do atmosféry příliš mnoho, bude to konec naší planety.

Scéna dramaticky zabírá SCP-4444 stojící za krávou. U zadku krávy je nalepený velký plastový sáček.

SCP-4444: Věděli jste, že existují bytosti, které dokážou tuto produkci zdvojnásobit nebo zvýšit, pětinásobit? Za jediný den? Je to reálnější, než si myslíte. A někteří z těchto tvorů zde mohou brzy žít na Zemi.

SCP-4444 plácne krávu po zadku a ta rychle odejde ze záběru. SCP-4444 se směje.

SCP-4444: Uzavřete zadky vašich krav tak, aby se škodlivý metan nemohl dostat do atmosféry. Každý musí udělat vše, co je v jejich silách, aby kompenzoval tyto skleníkové plyny, takže pokud se objeví jiná hypotetická stvoření, která produkují mnohem více těchto plynů, může Země před smrtí vydržet o něco déle.

Záběr opět zabírá SCP-4444, které se usmívá se založenýma rukama. Na pozadí jsou vidět pasoucí se krávy s přilepenými plastovými sáčky.

SCP-4444: Jmenuji se Al Gore a rodící se temné zničení Garbere Gore, a chceme uzavřít řiť amerických krav taškami.

Kamera zabírá pasoucí se krávy. Obraz se postupně oddaluje a tmavne.cat.jpg

Kočka, která vystupovala v jednom z televizních spotů.

Výbor Demokratické Kampaně
Cílená televizní reklama


SCP-4444 není vidět. Obraz se postupně oddaluje a na záběru je vidět spící kočka.

Hlas SCP-4444: Společenský. Můj žák s límcem jménem Garber Gore. (chvíli mlčí) Kočka.

Chvíli mlčí.

Hlas SCP-4444: Víte, co je v současné době stylové? Kočky. Rovněž - holení hřbetu hlavy.

Chvíli mlčí.

Hlas SCP-4444: Mniši to už udělali. Očekávání Garbera Gora, že lidé budou dezinfikovat bodové disparity, k nimž se populace blíží.

Chvíli mlčí.

Hlas SCP-4444: Vyholte si hlavy. Pro Ameriku.

Chvíli mlčí.

Hlas SCP-4444: Oholte je bažanti.

Obraz pomalu tmavne.

Dodatek4444.8: Vyšetřování Globální Okultní Koalice

Během voleb v roce 2000 a zavedení předběžných zadržovacích procedur SCP-4444 začaly v paranormálních vyšetřovacích skupinách šířit zvěsti, že viceprezident byl posedlý démonem. Několik z těchto skupin, konkrétně začínající online skupina samozvaných zvěstovatelů pravdy „Rytíři pravdy“, začala šířit řadu spikleneckých teorií o viceprezidentovi. Například:

 • Vicepezident Al Gore je vetřelec,
 • Viceprezident Al Gore má v sobě mimozemské dítě,
 • Viceprezident Al Gore letěl nad Mineapolis pouze v černých ponožkách.9,
 • Viceprezident Al Gore je nespecifický duch nebo zjevení,
 • Viceprezident Al Gore je duchem Rutherforda B. Hayese,
 • Viceprezident Al Gore byl duch, ale poté ovládl tělo Ala Gora a už není duchem,
 • Viceprezident Al Gore má spektrální spojení s psychologickou teroristickou skupinou žijící v Pákistánu,
 • Viceprezident Al Gore není ani mimozemšťan, ani duch, ale je měňavec z Marsu,
 • Viceprezident Al Gore je Bigfoot
 • Místopředseda Al Gore je duch Bigfoota,
 • Viceprezident Al Gore je duchem Bigfoota z vesmíru.

Z důvodu hojnosti konspiračních teorií a potenciálních pozorování hlášených na začátku roku 2000 byla jednotka UIU kontaktována řadou členů Globální Okultní Koalice, kteří se obávali potenciální anomální povahy viceprezidenta. Záznam jednoho z těchto spojení je uveden níže.

Federální Úřad pro Vyšetřování
Jednotka Neobvyklých Případů (UIU)


[UIU] Agent Montoya: Zvláštní linka FBI, u telefonu Ronaldo

[GOC] Generál Noriega: Dobré ráno, Ronaldo, tady Generál Noriega z Organizace Spojených Národů.

[UIU] Agent Montoya: Dobré ráno, Generále. Nečekal jsem od vás hovor.

[GOC] Generál Noriega: Ne, ne, nečekal jste. Je to jen prosba - nic oficiálního.

[UIU] Agent Montoya: Samozřejmě, jak vám mohu pomoci?

[GOC] Generál Noriega: Poslouchejte, budu k vám upřímný Ronaldo. Možná jsem lhal, že to není oficiální. Víte, v souvislosti s těmito volbami jsme slyšeli z Washingtonu některé znepokojující věci a máme určité obavy. Doufal jsem, že jim to dokážete vysvětlit.

[UIU] Agent Montoya: Zajisté. Z Washingtonu jsme neměli žádné zprávy o paranormálních aktivitách, takže by to mělo být rychlé.

[GOC] Generál Noriega: Ano, jistě… to je ono. Ve skutečnosti nejde o Washington, Ronaldo, ale o viceprezidenta.

[UIU] Agent Montoya: Viceprezidenta Gora?

[GOC] Generál Noriega: Ano to je on. A máme jistá podezření

[UIU] Agent Montoya: Týkající se viceprezidenta?

[GOC] Generál Noriega: Tak nějak. Máme obavy, že to může nějak souviset s nějakou démonickou přítomností nebo nadpřirozeným jevem.

[UIU] Agent Montoya: Hmmmm. To zní znepokojivě.

[GOC] Generál Noriega: Už chápete, proč se nás to týká.

[UIU] Agent Montoya: Ano, ano. Ale nebojte se, generále. V poslední době jsme nezaregistrovali žádnou neobvyklou činnost související s viceprezidentem.

[GOC] Generál Noriega: Opravdu? Žádnou?

[UIU] Agent Montoya: Vůbec žádnou.

[GOC] Generál Noriega: Hmmmm. Je to tak zvláštní, protože se teď dívám na obrázek viceprezidenta a abych byl upřímný, vypadá přinejmenším nadpřirozeně.

[UIU] Agent Montoya: Nadpřirozeně, pane?

[GOC] Generál Noriega: Přesně. Opravdu podivná tvář, pokud víte, co tím myslím. Víte, na této fotografii vidím viceprezidenta, který je podle všeho prochází zdí místnosti v jeho domě. Označil bych to přinejmenším jako podivné.

[UIU] Agent Montoya: Velmi zvláštní. Takovou fotku jsem neviděl. Ale nevíme nic o tom, že by viceprezident procházel zdmi.

[GOC] Generál Noriega: Počkejte chvíli - chcete mi říct, že jste o viceprezidentovi neslyšeli žádné zvěsti ani neviděli nic zvláštního?

[UIU] Agent Montoya: Myslíte si, že viceprezident může chodit skrze zdi, generále?

[GOC] Generál Noriega: Počkejte, to jsem neřekl. Jen mě zajímá podivné chování, Ronaldo.

[UIU] Agent Montoya: Zní to, jako byste naznačoval, že viceprezident dokáže projít zdmi.

[GOC] Generál Noriega: No, ne nezbytně, ale koukám na tu fotku a-

[UIU] Agent Montoya: Viděl jste viceprezidenta, jak prochází stěnami, generále?

[GOC] Generál Noriega: No, ale -

[UIU] Agent Montoya: Viděl někdo, koho znáte a komu důvěřujete, viceprezidenta procházet zdí?

[GOC] Generál Noriega: Pravděpodobně ne, ale -

[UIU] Agent Montoya: Generále, kde jste našli tento obrázek?

Ticho.

[UIU] Agent Montoya: Generále?

[GOC] Generál Noriega: Dobře, našli jsme to na internetu. Právě jsme slyšeli celou řadu znepokojujících věcí o vceprezidenotvi, a když jsme to viděli, došli jsme k závěru, že se na to musíme podívat, dobře? Řekl jsem, že to byla jen zdvořilost - ne oficiální záležitost. No tak, Ronaldo, nech mě být. (Lehce se zasměje) Opravdu věříte, že bych si myslel, že by viceprezident dokázal procházet zdmi? To jsem nikdy neřekl. A neřekl bych, vždyť je to směšné.

[UIU] Agent Montoya: Souhlasím, pane.

[GOC] Generál Noriega: Dobře, dobře. Rád jsem s váma mluvil, Ronaldo. Pokud si všimnete neobvyklých aktivit, dejte nám vědět.

[UIU] Agent Montoya: Samozřejmě, pane.

[GOC] Generál Noriega: Dobrá. (Chvíli mlčí) Hezký den.

[UIU] Agent Montoya: Na shledanou pane.

[KONEC HOVORU]Dodatek 4444.9: 7. listopad 2000.

7. listopadu 2000 začali občané celé země hlasovat, ab vybrali příštího prezidenta Spojených Států amerických. Počáteční průzkumy veřejného mínění ukázaly, že guvernér Bush má lehce navrch, jenž se vypařil téměř okamžitě poté, co hlavní média oznámila že na Floridě vyhrává viceprezident Gore. Agenti Nadace po celé zemi začali s nouzovými protokoly a snažili se potají přerušit hlasování. Většina z těchto pokusů selhala, protože prostě nebylo dost agentů.

Krátce před 20:00 EST, poté, co hlavní sítě oznámily, že viceprezident Gore převezme Floridu, byl uveden v platnost pohotovostní plán nazvaný „ČERVENÝ SAMET“, který by mohl zajistil přežití lidské rasy, pokud viceprezident vyhraje volby. Následující telefonický hovor se uskutečnil mezi O5-2, ředitelem Freehem z FBI a Oblastní Ředitelkou Lightovou.

ticonheader.png

[FBI] Freeh: Takže rozhodnutí padlo.

[SCP] O5-2: Ano. Rada učinila rozhodnutí. Po tom všem, co se stalo, to může být naše jediná šance přežít.

[FBI] Freeh: Jak víme, že ostatní entity náš plán neprohlídnou? Co když prostě pošlou další entitu, aby posedla příštího prezidenta?

[SCP] Lightová: Nyní proti tomu máme opatření. Nainstalovali jsme vakuové omezovače Ředitele Cowa - stejně jako ty, které jsme vytvořili v centrále Demokratické kampaně-, dostatečně blízko ke všem hlavním světovým vůdcům, takže by žádný z nich neměl proklouznout - zejména pokud se zaměří na americké pohlaváře.

[FBI] Freeh: A budete se zabývat dezinformacemi?

[SCP] Lightová: Zabýváme se. Únik plynu v hotelu by měl skrývat více hrubých detailů a naše posádky vyčistí nepořádek.

[FBI] Freeh: Jste si jisti, že vaše zařízení bude fungovat? Mluvíte o těchto vakuových omezovačích jako předtím.

[SCP] O5-2: Bude to fungovat.

[FBI] Freeh: To je v pořádku. Do prdele, doufal jsem, že to nebudeme muset udělat. Nebudu předstírat, že jsme do mrazáku neházeli veřejné činitele dříve, ale v noci, když byli zvoleni prezidentem? To je odvážné i na vás. A pokud to nevyjde-

[SCP] O5-2: Připravujeme se na soudný den. Už sledujeme oblohu.

[FBI] Freeh: Strašné

[SCP] Lightová: Já vím, a nejradši- Počkat!

[FBI] Freeh: Co?

[SCP] Lightová: Máte zaplou televizi?

[FBI] Freeh: Ano, proč? (V pozadí jsou slyšet výkřiky)

[SCP] Lightová: Ach můj … on se vrací! Vrací se zpátky!

[SCP] O5-2: Co? Co tím myslíte?

[SCP] Lightová: Pane bože! Do řiti, plníme suterén hotelu plynem! Musím běžet!

Jak se výsledky na Floridě začali přiklánět na stranu guvernéra Bushe, agenti Nadace a FBI vtrhli do floridské panhandle, aby zajistili autentičnost těchto výsledků. Zároveň bylo několik agentů vysláno s amnestiky do centrály kampaně demokratů pro případ, že by se SCP-4444 projevilo nějakým anomálním způsobem.

bush.jpg

Doktor Jack Bright, při oslavách jeho zvolení za Prezidenta Spojených Států v roce 2000.

Po dvou dnech přepočítávání, byly hlasy na Floridě velmi vyrovnané, bylo rozhodnuto, že George W. Bush vyhrál volby, a to i přes obrovské rozdíly v lidovém hlasování. Přes očekávanou negativní reakci SCP-4444, ani viceprezident Gore nevykazovali v průběhu události žádné neobvyklé aktivity a viceprezident nakonec po několika týdnech legální bitvy prohrál.

V dopise, který napsal George W. Bushovi krátce po přiznání porážky, viceprezident řekl:

Přiznám se, Georgi, opravdu jsem si myslel, že jsem tě tam na konci dostal. Hold sny se vždy nevyplní. Dlouho jsem o to usiloval a chtěl jsem to víc než cokoliv jiného na světě a udělal bych téměř cokoli. Nějakou dobu jsem si myslel, že hvězdy samotné stojí za mnou.

Ale uznávám realitu věcí, Georgi, a věřím, že povedeš lid této země ke světlým zítřkům. Nevím, jestli bych udělal něco jiného, nebo bych raději neměl cizince v hlavě, ale na konci dne jsme tím, kým jsme a jdeme dál. Máte před sebou dlouhou cestu, takže vás nebudu dále zdržovat.

Pokud jde o mě, myslím, žesi vezmu volno. Možná prozkoumám svět. Tato reklama na krávy mě také opravdu přiměla k přemýšlení - víte, kolik skleníkových plynů Spojené Státy vyprodukují? Je to hrozné Georgi, opravdu. Doufám, že se o to postaráte. Myslím, že se taky zapojím. Protože je toho příliš mnoho, Georgi. Ty zatracené krávy opravdu nevědí, co způsobují.

S pozdravem

Al

a Garber

Od tohoto prohlášení se Al Gore přestal veřejně projevovat. Protože SCP-4444 je stále viditelné na infračervených kamerách, pan Gore souhlasil s tím, že bude nosit oblečení nebo infračervený blaster, který ruší snímání v infračerveném spektru.

Dodatek 4444.10: Neznámý telefonát.

V noci z 19. ledna 2000 telefonní linka původně používaná tajnými agenty Nadace k dotazování na prezidentskou kampaň, přijata hlasovou zprávou od neznámé osoby. Neidentifikovaná osoba volala z telefonní budky v Atlantic City v New Jersey.

Neidentifikovaný hlas: Některá tajemství, otazník?!

Ozývá se klepání.

Neidentifikovaný hlas: Dobrý den, chatovací látka. Kejh! V každém případě byla upřímně volební koláž napodobena od okrajových beranů k jim-jamům, maximální hlasování z Floridy na Floridu. Opravdu, Špičatý strýc I byl NEBEZPEČNÝ, město, které nestačí pro nás oba. Prosím, dejte mi hodně cizinců za služby s nejvyšší cenou a jak! Junior crown konečně keř, kejh!

Následně se ozývalo další klepání po dobu 20 sekund, následované křikem. Hovor skončí, jakmile je přerušeno spojení.Dodatek 4444.11: Neobjasněná Televizní Reklama

Následující televizní reklama byla vyslána jednou na místní televizní stanici v oblasti Gainesville na Floridě dne 11. listopadu 2007. SCP-4444 tvrdí, že o reklamě nic neví. Probíhá vyšetřování původu reklamy.

gore.jpg

SCP-4444 v neobjasněné televizní reklamě.

Nadační Oddělení pro Veřejnou Desinformaci
Neobjasněné Televizní Vysílání


SCP-4444 sedí na kopci s výhledem na moře. Má na sobě džíny. V pozadí jsou slyšet rackové. SCP-4444 se nedívá na kameru.

Hlas SCP-4444: Už jste někdy chtěli, aby vše podporovalo diasporu zdroje vaší újmy?

Z dálky padá z oblohy něco velkého. SCP-4444 se usmívá.

Hlas SCP-4444: Jsem Al Gore a chci být vaším posledním prezidentem.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License