SCP-439
hodnocení: 0+x
blank.png
bonehive.jpg

Pokročilá fáze Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP)

Objekt #: SCP-439

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Exemplář musí být zadržen v Ozbrojené Výzkumné Oblasti-45, Oddělení Nebezpečných Živočichů v utěsněné a zamčené zadržovací jednotce Typu-G o objemu 38 l (10 gal) s přívodem kyslíku. Exemplář musí být krmen Přívodní Trubicí 16a schválenou nutriční látkou X-F. Zacházení s exemplářem je omezeno na personál Úrovně 2 a vyšší.

Popis: SCP-439 je hmyz neznámého původu, připomínající šedého poloprůhledného Forficula auricularia (Škvor obecný) dlouhého zhruba 2,5 cm. Původně nalezeno/zadrženo v čínské provincii ████ ████. Dosud nebyly nalezeny žádné další exempláře.

SCP-439 je v bezpečných podmínkách relativně neškodné, až na schopnost udělit pevné, bolestivé kousnutí svými předními kleštěmi. Opravdové nebezpečí spočívá v jeho vytváření hnízd a rozmnožování, které probíhá, když se SCP-439 dostane do úst spícího člověka. Toto probíhá pouze u lidí, testování na jakémkoliv jiném živočichovi mělo za výsledek vypuzení. Po nalezení vhodného hostitele se SCP-439 skryje v jeho blízkosti a počká, než oběť usne. Není známo, jak dokáže SCP-439 zjistit stav spánku, ale bylo přesné v [DATA VYMAZÁNA] pokusech z [DATA VYMAZÁNA]. Po vstupu do úst SCP-439 sestoupí průdušnicí a usídlí se v jedné z plic oběti.

Zhruba 4-8 hodin po probuzení prožívá hostitel bolesti hrudníku a dušnost, krátce následované břišními křečemi. Sevřenost hrudníku a horečka budou pokračovat, dokud hostitel není neschopný pohybu. V této chvíli se začíná vyvíjet Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP), obvykle genetická porucha, která způsobuje růst kostí do svalové tkáně. Kvůli rychlosti růstu nových kostí je také tento proces pro oběť velmi bolestivý a některé hroty kostí prorůstají ven z kůže. Při tomto procesu má hostitel nutkání najít tmavé uzavřené místo, jako například skříně, komory nebo ventilační šachty.

Bez léčby bude hostitel během tří dnů kompletně izolovaný a nepohyblivý důsledkem extrémní bolesti způsobené růstem nových kostí a dýchacích potíží. Od této chvíle začne tělo subjektu prodělávat poslední fázi přeměny na "kostnaté hnízdo". Tělo subjektu zaujme fetální pozici a proporce kostry se bude měnit podél [DATA VYMAZÁNA], dokud nebude mít tělo zhruba kulatý tvar a nedosáhne 3/4 své původní velikosti. Další kosti budou stále růst, a pokud možno permanentně upevní tělo v jeho nové pozici. Skeletální struktura je téměř nerozpoznatelná, přeměněna na kulatou "klec" pro ochranu kolonie SCP-439 a vnitřních orgánů.

V tomto bodě je přeměna dokončena. Původní Královna která vstoupila do těla porodí 20 až 30 000 potomků, kteří fungují jako dělníci, trubci a bojovníci podle běžné hierarchie hmyzu. Protože jen královna je schopna rozmnožování, ostatní potomci jsou naštěstí neškodní, až na velké, silné přední kleště bojovníků. Vnitřek těla původního hostitele je jako lidské tělo téměř nerozpoznatelný. Některé orgány jsou odstraněny a využity jako potrava, zatímco ostatní jsou modifikovány a použity jako líhně vajíček. SCP-439 používá důmyslnou metodu využití trávícího systému hostitele pro zpracování organických materiálů shromážděných bojovníky do výživné kaše, která krmí kolonii a pomáhá udržovat strukturu hnízda.

Po 4-6 měsících se z kolonie vynoří nová královna a najde si trubce pro rozmnožování. Kolonie se poté sama zničí protržením [DATA VYMAZÁNA], což způsobí smrt většiny kolonie. Dělníci a trubci nedokáží přežít mimo hnízdo a bojovníci po splnění jejich údělu odletí pryč. Bojovníci nemají žádný jiný zdroj potravy než výživnou kaši vytvořenou v hnízdě. Oplodněná královna poté začne hledat nové hnízdo. Kupodivu není příčinou vymření hnízda trauma způsobené evakuací, ale postupné vyhladovění.

Dodatek: Dr. ██████ provedl sérii experimentů, aby zjistil rozsah poškození těla hostitele po transformaci. Výsledky byly obzvláště znepokojující. Během předchozích pitev bylo zjištěno, že některé části mozku jsou použity jako jídlo, ale některé jsou ponechány nedotknuté. Podle všeho aby ovládaly zbývající tělesné funkce. Během posledního experimentu využil ██████ možnosti zblízka prozkoumat hnízdo krátce po transformaci. I když jsou oči většinou použity jako jídlo, ve chvíli, kdy ██████ prováděl experiment byly stále netknuty. ██████ otevřel oční víčka a při prohlídce svítilnou si všiml, že oči se otáčí za světlem. Experiment byl ukončen a žádný další není naplánován.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License