SCP-4322
hodnocení: +1+x
blank.png
4/4322 ÚROVEŇ 4/4322
PODLÉHÁ UTAJENÍ
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Objekt # SCP-4322
Thaumiel

scp-4322.jpeg

SCP-4322


Speciální Zadržovací Procedury: CP-4322 musí být vždy aktivní, s výjimkou denního čtyřhodinové pauzy ve vysílání. Rozhovory s ovlivněnými zaměstnanci třídy D by měly být vedeny každé tři měsíce, aby byla zachována kvalita práce. Personál je instruován, aby předložili média pro potenciální zahrnutí do vysílání.

Popis: SCP-4322 je rádiový vysílač s neobvyklými úpravami pro přenos psionických vln namísto elektromagnetického záření. Přijímá vstup pomocí standardního kabelu Ψ-51 a před úpravou vědci organizace vysílal výstupní signál do kovového pouzdra používaného jako anténa. Objekt byl převzat od PoI-3984 z polského Štětína, který sestrojil SCP-4322 pro svou matku.

Mentální energie produkovaná SCP-4322 se shoduje s profilem anomálního záření typu Δ, které se vyznačuje extrémně slabou interakcí s hmotou a dobrou distribucí na velké vzdálenosti. Během projektu Somnium vědci organizace nainstalovali další anténu sestávající z berylia, mědi a slitiny olova. Tím se zvětšila zóna stabilního příjmu SCP-4322 ze 4 metrů na 2,1 × 107 metrů, díky čemuž mohou být signály přijímány v jakémkoli bodě na Zemi.

Navzdory velkému pokrytí je však signál slabý a obtížně detekovatelný: je známo, že tyto vlny jsou schopní detekovat pouze psychoreceptoři druhé třídy a mysli neschopné vnímat normální smyslové informace.

Vzhledem k psychické povaze přenosu může hostitel plně vnímat vysílání bez ohledu na smyslové poškození2nebo jazykovou bariéru. Probíhá výzkum, který zahrnuje hmatovou, chuťovou a čichovou složku.

Přenosy vysílané SCP-4322 jsou obecně nenásilné a kulturně rozmanité. Příklady minulých vysílání zahrnovaly:

  • Beethovenova šestá symfonie v F dur
  • Šesti hodinovou nahrávku deště
  • Malby lovu vlků
  • Dokumentární film o historii matematické analýzy
  • Můj soused Totoro (1988)
  • Tuvanský hrdelní zpěv
  • Fotografie přírody pořízené na Novém Zélandu
  • Píseň Dark was Night Blind od Willieho Johnsona

Dodatek 4322-1: Projekt Somnium

Po počátečním získání byl objekt uložen ve schránce na objekty třídy Safe, než byl využit u studia přenosu slabých mentálních signálů. Předpokládalo se, že jej lze použít pro radiové přenosy v terénu, kde nelze použít standardní přístroje. Ačkoli byl projekt zastaven, bylo zjištěno, že experimentální slitina B-1304 značně podporuje přenos vln SCP-4322.

Vedoucí výzkumník Chen navrhl projekt Somium, který byl O5-13 odmítnut jako nepřijatelné riziko pro normálnost. Etická komise následně hlasovala o zrušení rozhodnutí a schválila přidělení zdrojů na projekt.

Studie schopnosti SCP-4322 přenášet zvuk, obraz a abstraktní koncepty byla prováděna na D-41562 dočasným narušením jeho smyslových schopností.3Během čtyř měsíců byly provedeny modifikace pro dosažení stálého příjmu po celém světě. Proběhlo šestiměsíční zkušební období pro detekci dříve nezjištěných vedlejších účinků. Později bylo SCP-4322 s potvrzením rady O5-4 reklasifikováno na Thaumiel.

Předpokládá se, že od aktivace objektu zmírnilo utrpení více než dvanáct miliónů myslí bez těla.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License