SCP-4316

hodnocení: +9+x
blank.png
4/4316 ÚROVEŇ 4/4316
PODLÉHÁ UTAJENÍ
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Objekt # SCP-4316
Safe

unknown.png

SCP-4316.


Speciální Zadržovací Procedury: Tábor Kanab byl odkoupen Nadací. Veškeré testování musí být schváleno vedoucím výzkumu SCP-4316, doktorem Harlanem.

map.png

Mapa táboru Kanab. SCP-4316 je vyznačeno červeně.

Popis: SCP-4316 je ohniště nacházející se v táboře Kanab. Jedná se o letní kemp v Západní Virginii. Místní záznamy uvádí, že pozemek byl odkoupen a kemp byl postaven roku 1955. Kemp fungoval jako tábořiště až do roku 1977, kdy všechny záznamy končí. Kemp se skládá ze 7 chatek a různých rekreačních struktur, jako je třeba molo pro kánoe, ohniště a jídelna.

Anomální účinky SCP-4316 se začnou projevovat v ten moment, kdy se zapálí. Po zapálení začne produkovat velké množství neznámého plynu (dále označovaný jako SCP-4316-A), jež se započne shlukovat do mlhy. Ta se dále drží u země. Kdokoliv, kdo inhaluje SCP-4316-A, vstoupí do stavu dočasného transu na dobu 12 až 16 hodin. Zdá se, že neexistuje žádné maximální množství SCP-4316-A produkované SCP-4316; uhasí se samo při rozbřesku, dřevo je ponecháno nedotčené.

bonfire2.png

SCP-4316.

SCP-4316-A začne po chvíli vytvářet formy humanoidních tvarů po celém táboře Kanab. Tyto formy nelze rozeznat a postrádají detailní rysy, nicméně primární charakteristiky, jako třeba pohlaví, výška či oblečení, jsou rozeznatelné. Po celém kempu bylo při každé z těchto událostí spatřeno 6 až 13 zcela odlišných forem.

Kdokoliv, kdo inhaluje SCP-4316-A, se po zbytek večera aktivně zapojuje do aktivit prováděných těmito formami. Tyto aktivity mohou být jak pouhé ležení na zemi poblíž SCP-4316, tak i plavání v blízkém jezeře Kanab. Formy nikdy při aktivitách nemluví.

Přibližně jednu hodinu před rozbřeskem se začne SCP-4316-A kondenzovat do lehkých vrstev na veškeré povrchy v blízkosti. Formy začnou být zpomalené a malátné ve své aktivitě, předtím, než se rozptýlí úplně. Ovlivněné osoby pomalu začnou rozpoznávat své okolí a disponují živými falešnými vzpomínkami na události minulé noci.

Dodatek SCP-4316.01: Následuje test provedený zaměstnancem Třídy D, jenž se zúčastnil táboru Canadensis ve svých 13 až 16 letech.

[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]


[21:00] - SCP-4316 je zapáleno. D-4314 inhaluje SCP-4316-A. Není zaznamenána žádná vokalizace ze strany D-4314.

[21:34] - D-4314 opustí SCP-4316 a vstoupí do jedné z chatek. Nachází se zde pět humanoidních entit SCP-4316-A, stojících u různých druhů paland. D-4314 po vstupu dovnitř začne mluvit.

D-4314: Tak tady jste! No tak, pojďte, všichni vedoucí jsou už u ohně.

Humanoidi začnou mířit k východu z chatky.

D-4314: A sebrali jste ty věci z Jarednova úkrytu?

Humanoidi se na chvíli zastaví.

D-4314: Perfektní. Dobrá, tak jdem.

[21:35] D-4314 vede 5 humanoidů po cestě obíhající jezero Pagota. Ostatní pozorovaní humanoidi nehybně stojí okolo SCP-4316. D-4314 projde kolem dvou blízko u sebe stojících humanoidů za jednou z chatek poblíž cesty.

D-4314: Woo hoo! Boduješ, Stane!

[22:04] D-4314 přestane vést skupinu a posadí se na okraj jezera Pagota. Humanoidi, včetně D-4314, vytvoří kruh, avšak nesedají si. Zdá se, že si D-4314 nevšiml, že ostatní humanoidi stále stojí a nyní se dívá na jejich kolena.

D-4314: Rachel, přineseš mi prosím jedno vychlazený?

Nikdo se ani nepohne.

D-4314: Díky. Popravdě mě docela překvapuje, že to vedoucí neschovali lépe po tom, co jsme provedli minulý rok.

Pauza.

D-4314: Ale já nebyl ten, kdo se nechal chytit, že?

D-4314 se zasměje.

D-4314: Když už mluvíme o Cindy, kde vůbec je?

Pauza.

D-4314: Pravda, pravda. Přísahám Bohu, že by si měla přenastavit hodinky o takovou hodinu napřed.

Pauza.

D-4314: Ne, ne, klidně běžte.

Pauza.

D-4314: Prostě se mi teď nějak nechce plavat, dobře?

Pauza.

D-4314: Já nejsem— ok, dobře. Dobře, půjdu.

D-4314 se svlékne do spodního prádla a skočí do jezera. Ostatní humanoidi se lehce vznášejí nad jezerem.

D-4314: Eh, ty zatracenej parchante!

D-4314 stříká vodu na humanoidy.

D-4314: Příští rok musíme jít ještě výš. Slyšel jsem, že tam je vodopád, ze kterého bychom mohli skočit.

Pauza.

D-4314: No, ještě jsem tam nebyl.

Pauza.

D-4314: Cindy mi o tom říkala.

Humanoidi se obrátí směrem ke břehu.

D-4314: Počkat, co jsem řekl? Lidi?

D-4314 se začne brodit zpátky ke břehu.

D-4314: Však tu nejsme tak dlouho! Jared nás nebude hledat ještě minimálně hodinu!

D-4314 je zatažen pod vodu.

[22:27] D-4314 byl zachráněn dohlížejícím personálem. Několik zelených řas bylo omotáno kolem kotníku D-4314. Náramek s písmeny "C+T"1 byl zapleten mezi řasami.


[KONEC ZÁZNAMU]

Dodatek SCP-4316.02: Po kompletním zotavení byl D-4314 vyslechnut Dr. Travisem.

DOTAZUJÍCÍ: Dr. Adam Travis

SUBJEKT: D-4314

[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]


TRAVIS: Jak se držíte?

D-4314: D-dobře.

TRAVIS: Jste si tím jistý? Můžeme to přesunout na jindy, pokud se necítíte dob-

D-4314: Jsem v pořádku. Ať už to mám za sebou.

TRAVIS: Dobře, ehm, co si pamatujete z minulé noci?

D-4314: Zapálil jsem ohniště a viděl tváře. Kamarády ze střední a má stará známá místa, kam jsem kdysi často chodíval.

TRAVIS: Můžete jmenovat jednoho konkrétního? Měli jména?

D-4314: Cindy Crenshaw. Ta tam byla. Pamatuji si ji z letního tábora. Jako by to bylo včera.

TRAVIS: Co jste s ní dělal?

D-4314: My jsme… my jsme se poflakovali po molu. Prostě jsem byl jenom šťastný, že jsem tam mohl být.

TRAVIS: Rozumí-

D-4314: Ona… ani si nepamatuji, co se jí stalo.

TRAVIS: Huh? O čem to mluvíte?

D-4314: Je pryč. Už dávno zmizela. A já si nepamatuji jak.

TRAVIS: Máte nějaké vzpomínky na Cindy mimo ten letní tábor?

D-4314: Samozřejmě, že mám! Posílali jsme si navzájem dopisy. Byli jsme něco jako přátelé na dálku.

TRAVIS: O čem byly ty dopisy?

D-4314: Už si na to přesně nepamatuji. Bylo to několik dekád zpátky. Jediné, co vím, je, že to bylo o našich životech. Plánovali jsme si, co budeme dělat na táboře příští léto.

TRAVIS: Pamatujete si na nějaké určité detaily z těch všech dopisů?

D-4314: No, asi bych měl.

TRAVIS: Zmiňovala nějaké své sourozence? Nějaké problémy ve škole? Nebo nějaké její problémy s kamarádem?

D-4314: Já… Já nevím.

TRAVIS: A nevíte, kde bychom tyto dopisy mohli nalézt?

D-4314: Já nevím.

TRAVIS: Jste si jist tím, že byly vůbec reálné?

D-4314: Já nev— ne. Já vím. Nebyly reálné. Nemohly být. Bylo by lepší, kdyby nebyly.

TRAVIS: Proč by nemohly?

D-4314: Protože žádná Cindy Crenshaw neexistuje, že?

TRAVIS: Ok, dobrá. Podívali jsme se do záznamů tábora a nenašli jsme ani jediný náznak toho, že by se nějaká "Cindy" vůbec zúčastnila tábora ve stejný čas, jako jste tam byl vy.

D-4314: Ano, přesně tak.

TRAVIS: Měli bychom si dát přestávku.

D-4314: … ale já si pamatuju, že jsem platil za známky…

TRAVIS: Vrátím se tak za hodinu, možná za dvě — vy si odpočiňte, jo? Zavolám doktora, aby vám zkontroloval krevní tlak.


[KONEC ZÁZNAMU]

Dodatek 4316.03: Byl naplánován další test s D-4314, aby se zjistily efekty opakovaného testování. Po testu byl nalezen v bezvědomí, přičemž svíral malý papírový dokument. Následuje sken dokumentu:

Tábor Kanab Léto 1976 Funathon!

Vítej v táboře Kanab! Vedoucí tě vítají v našem malém a zábavném úniku od reality. Prosím, ujisti se, že sis celý tento dokument přečetl pozorně, protože obsahuje naše pravidla a program na celé léto. Doufáme, že si tady užiješ to naše správné, americké léto!

PRAVIDLA
1- Buď slušný!
2- Uklízej si po sobě!
3- Buď parťákem, ne tyranem!
4- Nijak neodpovídej na klepání na dveře chatky!
5- Nikam nechoď bez svolení vedoucího nebo bez dohledu!
6- Bav se!

PROGRAM:

6/15 Příjezd táborníků a vybalování

6/16 Orientační den

6/17 Velký táborový oheň

6/18 Utužování vztahů v chatce a společná procházka

6/19 Ultimate frisbee

6/20 Noc společného zpívání

6/21 Výlet k jezeru Pagota

6/22 Velký táborový oheň Noční prohledávání tábora vedoucími

6/23 Olympiáda v chatkách Výslechy u policie

6/24 Procházky

6/25 Kanoistika Táborové prohledávání kempu

6/26 Velký táborový oheň Táborové truchlení

6/27 Lekce přežití Lekce bezpečnosti ve vodě

6/28 Lekce brodění Poslední rozloučení

6/29 Výlet k jezeru Pagota Balení a odjezd táborníkůVždycky tu v táboře Kanab budeme jako jedna rodina! Uvidíme se přístí rok!

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License