SCP-4309
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-4309

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Všechny instance SCP-4309 musí zůstat na místě, kde byly objeveny. Toto místo je nutné přestavět tak, aby připomínalo soukromou rezidenci s nenápadnými bezpečnostními opatřeními. Vstup do sklepa bude zabezpečen standardními ocelovými dveřmi a původní okna sklepa budou vyztužena ocelovými okenicemi.

Všechny instance SCP-4309 musí být neustále pod dozorem kamer, přičemž jakékoli atypické chování je nutné neprodleně nahlásit vedoucímu projektu.

Popis: SCP-4309 je sbírka 42 identických lidských mrtvol, původně objevených na dně čtvercové jámy o rozměrech 4 m x 4 m x 4 m umístěné v suterénu opuštěné chaty 6 kilometrů severovýchodně od █████████ v New Hampshire. Každé tělo je holé, vyhublé, má tvrdou, zčernalou kůži podobnou té z těl, která prošla mumifikací v rašeliniště. Těla postrádají primární i sekundární pohlavní znaky a každé má zašitá ústa a oční víčka.

Když jsou přítomni lidští pozorovatelé, SCP-4309 se přemístí a přeskupí do dramatické pózy. Tento jev nastane, pokud tělo opustí zorné pole pozorovatele. Pohyb SCP-4309 je viditelný na video záznamu. Toto chování se však neprojevuje bez blízkého pozorovatele, místo toho se těla nejčastěji seskupují a zůstávají nehybná, dokud se neobjeví pozorovatel. Všechny instance SCP-4309 vypadají poslušně a žádná dosud nezaútočila na zaměstnance Nadace. Viz SCP-4309 Test č. 5.

Pozoruhodné pozice, které zaujalo SCP-4309, zahrnují:

 • Posez se zkříženýma nohama v půlkruhu na podlaze kolem instance napodobující čtení knihy
 • Násilná rvačka
 • Instance drápaly po zdi uvnitř jámy
 • Pozice vyjadřující pocit nudy, frustrace a sklíčenosti
 • Ukazování na instanci schoulenou v rohu
 • Pokus prokopat podlahu jejich jámy
 • Klečení na kolenou v pozici připomínající žebrání a prosby
 • Schoulená pozice
 • Modlitba a meditace
 • Rozdávání karet
 • Různé formy cvičení a/nebo fyzické práce
 • Pokus o provedení první pomoci na ležící instanci
 • Šrábání v ústech, očích, uších, hrudi a slabinách ve zjevné agónii
 • Jediná instance sedící na okraji jámy s hlavou nasměrovanou na přítomné výzkumníky

Získání: Terénní operativci Nadace objevili SCP-4309 po prozkoumání městských legend o "masovém hrobě revenantů" v lesích Nové Anglie. V době nálezu byla chata SCP-4309 v desolátním stavu a nevyskytovala se v žádném z místních záznamů. Za zmínku stojí znečištěný stříbrný štítek na dveřích suterénu s nápisem "Oddělení Abnormalit Nadace SCP". Z tohoto důvodu se Regionální Velení rozhodlo získat nemovitost jako zájmovou lokalitu a skladovat SCP-4309 na místě.

SCP-4309 byly zpočátku nalezeny seskupené do jedné hromady, ale jakmile byl přerušen oční kontakt, vytvořily instance mříž 6x7 osob. Všechny hleděly vzhůru. Pokud budou odstraněny ze své původní jámy, pokusí se instance SCP-4309 vrátit, jakmile nebudou pozorovány. Toto chování zkomplikovalo výzkum, nicméně následující testy byly úspěšně dokončeny:

SCP-4309 Test #: 1

Popis: Genetické testování všech instancí SCP-4309.

Výsledek: Bylo zjištěno, že SCP-4309 je geneticky identické s člověkem, jedinou abnormalitou je, že každá instance má pouze 45 chromozomů, přičemž druhý chromozom X nebo Y chybí.

SCP-4309 Test #: 2

Popis: Vnitřní skenování všech instancí SCP-4309 pomocí spektrálního tomografu.

Výsledek: Kromě chybějících reprodukčních orgánů jsou SCP-4309 anatomicky nevýrazná. Je třeba poznamenat, že všechny instance jsou 100% anatomicky totožné.

SCP-4309 Test #: 3

Popis: Operace ve snaze změnit vnitřní anatomii instance SCP-4309 (SCP-4309-1).

Výsledek: Po dokončení prvního řezu začalo SCP-4309-1 uvolňovat sirovodík, což vyžadovalo přerušení procedury. SCP-4309-1 se samo od sebe vrátilo do jámy, přičemž řezná rána se plně zahojila. Je třeba také poznamenat, že během operace byly všechny ostatní instance SCP-4309 zpozorovány, jak si zakrývají dlaněmi uši.

SCP-4309 Test #: 4

Popis: Rozříznutí úst instance SCP-4309 (SCP-4309-2).

Výsledek: SCP-4309-2 nepřetržitě vydávalo infrazvukový křik o frekvenci 19 Hz, způsobující pocity neklidu a mírné halucinace mezi personálem, dokud mu nebyla ústa zašita. Zbývající instance SCP-4309 byly zpozorovány, jak si zakrývají dlaněmi ústa.

SCP-4309 Test #: 5

Popis: Rozříznutí očí instance SCP-4309(SCP-4309-3).

Výsledek: SCP-4309-3 navázalo oční kontakt s Dr. Metzgerem a ochromilo ho. Dva další zaměstnanci, kteří poté navázali oční kontakt s Dr. Metzgerem, byli také paralyzováni. Test byl okamžitě přerušen, suterén evakuován a umístěn do karantény. Video sledování ukazuje, že Dr. Metzger a jeho dva ošetřovatelé jsou paralyzováni a zůstávají stát navzdory nedostatku detekovatelných známek života. Dostali označení SCP-4309-A.

Poté, co byl suterén evakuován, se SCP-4309-3 přemístilo tak, aby sedělo u dveří v poloze se zkříženýma nohama, což naznačuje očekávání pacienta. Oči instance obvykle zůstávají upřené na dveře do sklepa, s občasnými pohledy na sledovací kameru. Zbývající instance SCP-4309 byly zpozorovány, jak si zakrývají oči v okamžiku, kdy byly otevřeny oči SCP-4309-3.

K dnešnímu dni ani SCP-4309-3 ani žádná instance SCP-4309 nezměnila svou pózu.

Výzkum SCP-4309 byl dočasně pozastaven.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License