SCP-4290
hodnocení: 0+x
blank.png
Objekt#: 4290
Úroveň5
Zadržovací Třída:
keter
Sekundární Třída:
none
Třída Narušení:
amida
Třída Ohrožení:
kritické

Speciální Zadržovací Procedury: Veškeré dostupné vojenské jednotky jsou na místě zapečetění SCP-4290 a jsou připraveny použít jakékoli prostředky nezbytné k neutralizaci anomálie. Mobilní Úderná Jednotka Alfa-1 (“Red Right Hand”), Mobilní Úderná Jednotka Tau-5 (“Samsara”) a Mobilní Úderná Jednotka Nu-7 (“Hammer Down”) byly vybaveny s experimentálními paratechnologickými zbraněmi a jsou umístěny v zadržovacím perimetru SCP-4290. Jaderná minová pole byla vytyčena v blízkosti oblasti, přepravená k odpálení v případě zničení nadačních oblastí. Orbitální systém obrany Dagaz-Break byl aktivován v případě události narušení kontejnmentu.

V případě selhání obraných opatření zadržení se připravují nouzové kryty pro civilisty a vybraný nadační personál. Možnost selhání je nepřípustná.

Qinghai_lake.jpg

Jezero Čching-chaj, provincie Čching-chaj, Čína.

Popis: SCP-4290 je eschatologická entita třídy I, která byla přibližně před 10 000 lety thaumaturgicky zapečetěna. Rozpad pečetě se očekává v následujících sedmi dnech.

Místo zapečetění (SCP-4290-LOCK) se nachází v jezeře Čching-chaj v hloubce 32,8 m od hladiny jezera a je skonstuováno z totemů vytvořených z berýlliového bronzu uspořádaných do vzoru osminásobného fraktálu vytesaného do dna jezera o šířce 20 metrů. Z jeho středu jsou pravidelně uvolňovány záblesky červeného světla. Jejich jasnost se během posledního měsíce zesílila.

Informace o SCP-4290 byly získány z SCP-1726 a dalších podobných anomálních záznamů. Níže uveden výňatek ze záznamu o entitě od neznámého autora:

Dítě pozvedlo svých deset úst k nebi, natáhlo svých dvacet velkých paží a vytrhlo pupeční šňůru z pytle, který mělo na hlavě. I povstali válečníci, doufajíc, že roztrhají paže dříve, než začnou se pohybovat, avšak z úst začaly téct proudy temnoty a mrtvých geometrií. Nikdo nemohl uprchnout. Realita se vlnila s válečníky, kteří se natahovali po jejích záhybech, a temnota se vrhla do jejich lebek > se záblesky šarlatu. Dítě pískalo a táhlo kostnaté prsty mrtvými a zemí kolem.

Prsty se zatáhly. Plameny vyprskly a poté ustoupily, vosk pršel, pak se rozpustil; poté ostrov, jeho válečníci a každá duše stále zůstávali roztavení v temnotě. I po deset dní
to to dítě pilo.
I celý svět se chvěl.

Dodatek-4290-1: Pokusy o opravu:
2. 8. 2012 televize v provincii Čching-chaj a v přilehlých oblastech začaly náhle zobrazovat obrazy entity odpovídající SCP-4290 stoupající nad panoráma tavícího se města. V pozadí byl slyšet hlas říkající divákům, aby “opravili zámek Dítěte”. Toto se opakovalo ve frekvenci s hlasovým posunem říkajícím “zbývá málo času-opravte”. Vyšetřování této události vedlo k objevení SCP-4290-LOCK.

Byly zahájeny snahy o nalezení prostředků, kterými by bylo možné posílit SCP-4290-LOCK. Průzkum SCP-1726, tajné exkurze do Poutníkovy knihovny a nálezy ruin konkrétních dávných civilizací zjistily, že to není poprvé, kdy pečeť potřebuje opravit. Erikešská civilizace, dynastie Sia a starověcí Ortothané posílili pečeť obětními rituály a rytím nových run na totemy. Poslední skupinou, která to provedla, byli Daevité krátce před zničením jejich kultury přibližně v roce 270.

Nadační oddělení zadržování okultních SCP připravilo ritiny k uskutečnění rituálu. Nadační ponorka nesoucí výbavu pro vykonání rituálu1 a dálkově ovládaná podvodní vozidla (ROV) s kovotepeckým zařízením sestoupila dne 9. 8. 2012 do centra SCP-4290-LOCK. V polovině výkonu rituálu však došlo k záblesku rudého světla, který byl doprovázen uvolněním gama záření a tepla. Radiace způsobila poškození, které vedlo k tomu, že ROV náhodně poškodilo stávající runy a přerušení rituálu vedlo k tomu, že podle plánu došlo k odstranění pouze dvou těl a poloviny srdce.

Televizní vysílání se později toho dne opakovalo. Jeho hlas nyní uvádí:

Oběť nedosáhla všech deseti čelistí. Posilte ji.

Dodatek-4290-2: 15.08.2012 Defekční incident:

V 01:00 několik zaměstnanců umístěných u jezera Čching-chaj jednalo proti rozkazům Nadace a uprchlo z oblasti. Jeden ze zúčastněných agentů, agent Zenovia Marinos, nechal před odjezdem následující zprávu na kus papíru v jejich ubikacích:

Jsme si jistí, že to opravdu dokážeme zastavit? Žádná civilizace před námi nechtěla s dítětem bojovat. Žádná z nich. Zatraceně, Xia měla mnohem lepší technologie než cokoliv, co máme my a i oni se báli. Oběti už nebudou fungovat- odmítá je konzumovat. Nestačí k nasycení. Jakmile se tato pečeť zlomí, budeme mít svět roztavené temnoty a Dítě sní a vypije vše, co zbylo.
Jste cvoci, že jste zůstali

Nedaleko byla detekována aktivace několika cest do extradimenzionálního prostoru. Dohledání se nepovažuje za prioritu.
Dodatek-4290-3: Těsnící aktualizace (16.08.2012):
Seismometry detekovaly řadu vysoce energetických seismických “pulzů” vyzařujících přímo zpod SCP-4290-LOCK, což je v souladu s modely účinků dimenzionálního zkreslení terénu. Rudé světlo nyní zahrnuje celou oblast pečeti.Je pozorován rozpad totemů.
Personálu se doporučuje počkat a připravit se.


==SOUBOR UPRAVEN==

Zobrazují se nové dodatky.


Dodatek-4290-4:Scénář 4290/UNLOCK:
17. 8. 2012 se totemy označující SCP-4290-LOCK. Vojenské jednotky se shromažďují na břehu jezera Čching-chaj a o deset minut později se 40 metrů dlouhá vyhublá humanoidní entita odpovídající popisu SCP-4290 postupně vynořil z moře a mořského dna. Byly vydány rozkazy k palbě pouze, když bude zpozorována aktivita. Personál čekal dvě hodiny. Po další hodině čekání byly vyslány vozítka ROV k SCP-4290, následovány průzkumným oddílem vybaveným s obleky Lambda-Model Thaumatohazard. Na ústech entity spočívaly desítky lidských mrtvol a srdcí, použitých v rituálech, z čehož vyplývá, že žádné z nich nebyly zkonzumovány. Nebyly zaznamenány žádné thaumické záření, emise psí-vln ani jiné známky aktivity. Veškeré životní funkce SCP-4290 se zastavily.

Na místě byla provedena pitva. Na základě těchto údajů se odhaduje, že entita zemřela přibližně před 9000 lety. Příčinou smrti byla pravděpodobně podvýživa.

SCP-4290 bylo prohlášeno za neutralizované.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License