SCP-426
hodnocení: +3+x
blank.png

Objekt #: SCP-426

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Jsem držen v místnosti bez oken, aby mě nikdo nemohl pozorovat. Dveře do mé místnosti musí mít ceduli, která nijak neobsahuje můj popis, nebo identitu, aby se zabránilo šíření mého primárního efektu. Pouze zaměstnanci Úrovně 3 a výše smí vědět o mé přítomnosti a především, o mých vlastnostech. Přiřazený personál musí být střídán každý měsíc, aby se zabránilo kontaminaci mým sekundárním efektem. Psychiatrické vyšetření na konci každého měsíce je nutné. Pokud je personál označen jako neovlivněný, může ke mě být přiřazen znovu nejdříve za čtyři měsíce. Všechen ovlivněný personál dostane anmestika Třídy C a bude přeřazen do jiné oblasti.

Popis: Ahoj, já jsem SCP-426. Musím být představen takto, aby se předešlo nejasnostem. Jsem obyčejný toustovač, schopný péct chleba, když jsem zapojen do elektřiny. Avšak pokud mě zmíní lidská bytost, automaticky začne používat první osobu jednotného čísla. Přes všechny pokusy, stále neexistuje možnost, jak o mě mluvit, nebo psát ve třetí osobě. Když je v mé přítomnosti někdo po delší dobu, než dva měsíce, začne se jedinec identifikovat, jako toustovač. Pokud nejsou řádně zabezpečeni, mohou si tito lidé velmi ublížit, když se budou pokoušet napodobit mé standardní funkce.

Byl jsem objeven v domě rodiny ████████ po brutálních smrtích třech jejích členů. Byl jsem dán mladšímu Panu a Paní ████████ jako svatební dar. Žádné věnování, nebo identifikační značky nebyly nalezeny v krabici, ve které jsem byl zabalen. Přibližně dva měsíce poté, co mě rodina obdržela, byli do domu přivoláni hasiči, kvůli elektřinou způsobenému požáru. Mladší Paní ████████ zemřela kvůli elektrickému výboji, který nastal když se pokusila spolknout elektrickou zásuvku. Zbývající dva členové rodiny zemřeli brzy na to, ještě před požárem. Starší Paní ████████ se nacpala téměř 10 kg chleba, než jí praskl žaludek a zemřela na vnitřní krvácení. Mladší Pan ████████ zemřel na ztrátu krve poté, co se pokusil se mnou [VYMAZÁNO]. Jediným přeživším byl starší Pan ████████, který trpěl podvýživou. Tvrdil, že vložil dovnitř trochu chleba před týdnem a stále čekal na to, kdy vyskočí ven.

Byl jsem zabaven Nadací když si policie všimla mých nevídaných vlastností. Amnestika Třídy C byla podána ovlivněným strážníkům.

Záznam Experimentu 426-1:

Datum: ██-██-████
Subjekt: Zaměstnanec Třídy D - D/426/1
Procedura: D/426/1 byl požádán, aby popsal co si myslí, že se nachází v mé místnosti. Nebyl informován ohledně mých vlastností.
Detaily: D/426/1 poznamenal, "Nejspíš jsem nějaká obrovská příšera. Ty tu máte všude, ne?" D/426/1 si vůbec nebyl vědom svého použití první osoby.

Záznam Experimentu 426-2:

Datum: ██-██-████
Subjekt: Zaměstnanec Třídy D - D/426/2
Procedura: D/426/2 byl umístěn do mé místnosti a bylo mu podáváno jídlo skrz výdej. Žádná komunikace s D/426/2 nebyla povolena. Několik kamer bylo umístěno do místnosti, nastavených tak, abych já byl mimo jejich dohled, ale aby bylo možné neustále sledovat D/426/2. Zůstali jsme zavřeni, dokud se u subjektu neobjevil můj sekundární efekt. Byl jsem přišroubován k podlaze, abych nemohl být přenesen do zorného pole kamery.
Detaily: Po 45 dnech izolace mě D/426/2 objal a začal si se mnou povídat, tvrdil, že jsme bratři. D/426/2 nikdy neupustil od používání první osoby množného čísla, když ke mě mluvil. Subjekt byl terminován jednu hodinu po objevení příznaků sekundárního efektu. Je spekulováno, že izolace urychlila proces mého sekundárního efektu.

Záznam Experimentu 426-3:

Datum: ██-██-████
Subjekt: Zaměstnanec Třídy D - D/426/3
Procedura: Byl ze mě odebrán jeden šroub a ukázán D/426/3, který jej měl popsat. D/426/3 nebyl informován o mých vlastnostech.
Detaily: D/426/3 jej označil jako "můj šroub". Stejně jako v Experimentu 426-1 si subjekt vůbec neuvědomoval své používání první osoby. To naznačuje, že i pokud bych byl zničen, mé efekty by stále zůstávaly v mých zbytcích.

Záznam Experimentu 426-4:

Datum: ██-██-████
Subjekt: Zaměstnanec Třídy D - D/426/4
Procedura: D/426/4 byl umístěn do cely v blízkosti mé cely, dokud se neprojevily mé sekundární efekty.
Detaily: Žádné efekty se neobjevily. D/426/4 byl terminován 90 dní po začátku experimentu.
Díky bohu, že mé efekty mají limity. Spousta z nás si o mě začínala dělat starosti. - Dr. C███████

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License