SCP-4211
hodnocení: +8+x
blank.png
notebook.jpg

SCP-4211. Z fotografie byla odstraněna veškerá memetická nebezpečí.

Objekt #: SCP-4211

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-4211 musí být zadrženo ve standardní uzamykatelné skříňce pro objekty Třídy Safe. Při práci s SCP-4211 je doporučeno užívat mnestika Třídy W k zmírnění středních memetických nebezpečí, jimiž objekt oplývá. Personál dokumentující SCP-4211 musí být každý měsíc střídán, aby se předešlo nevratné změně kognitivních funkcí.

Popis: SCP-4211 je kolektivní označení pro specifické záznamy deníku opatřené kognitohazardními nebezpečími — tyto psané práce jsou opatřeny kognitohazardy, aby se předešlo přečtení pravého obsahu objektu, pokud nejsou splněny určité podmínky.1 Přesněji řečeno, objekty šifrují jejich obsah poškozováním záznamů, dokud nebude mít čtenář přístup k šifrovacímu klíči.

Šifrovací klíč je morfogenetický2, založený na obrázku a k tomu se vztahujícímu dotazu, vloženém pravděpodobně autorem. Díky tomuto si mohou opravdový, nijak neovlivněný obsah SCP-4211 přečíst pouze lidé se stejně silným empatickým cítěním a stejnou mozkovou funkcí, jakou oplývá samotný autor.

Veškeré pokusy o přepisování, diskutování nebo o kopírování obsahu SCP-4211 vyústily ve stejný výsledek: jednotlivci, jež měli shodnou mentální odezvu jako autor a tím pádem mohli složku vidět normálně, dokázali porozumět přepisu/mluvě, zatímco ostatní, kteří neměli totožnou odezvu zpozorovali pouze falešné verze. Vystavení obsahu SCP-4211, ať zašifrovaného či nikoliv, může vést k následujícím dočasným symptomům:

  • Zmatení
  • Amnézie
  • Bolesti hlavy/Migrény
  • Zvýšené úrovně vizuálního sněhu
  • Falešné vzpomínky
  • Spánková paralýza
  • Prosopagnozie3
  • Halucinace

Deník, obsahující SCP-4211, byl nalezen v držení Augusta Ehrlicha Sr.4, u kterého je předpokládáno, že deník odkoupil pomocí třetí strany. Kvůli samo-zadržovací povaze této anomálie byl výzkum obsahu deníku značně omezen. Nicméně, analýza rukopisu odhalila, že jednotlivé záznamy byly psány vícero autory, a meta-analýza zase odhalila několik náznaků na úmrtí rodinných příslušníků utonutím i přes to, že jednotlivci žádnou podobnou historii nesdíleli.


Dodatek 4211.1 — Přepisy

Poznámky pod čarou:
1. Pokud nejsou mentální požadavky splněny, zobrazí se jiné, předepsané záznamy toho samého autora.
2. DEFINICE— Morfogenetika: Teorie založená na myšlence zabudování paměti v čiré podobě jako takové, tedy že se vzpomínky mohou šířit skrze populaci bez přímého kontaktu. Pro více informací se, prosím, podívejte na práce Sheldrake, R; (1966) "Noosféra, Morfogenetické Pole a Záznamy Akashinů" Nadační Příručka Mentálního Zdraví vydání 7(1) strana 1-14.
3. Neurologický stav, vyznačující se nemožností rozpoznat tváře dříve známých lidí.
4. POI-9873 (zesnulý). Několik SCP objektů bylo nalezeno v jeho držení, dokud nezemřel.


this link is here so this page appears on the 2316 backlinks page. bear in mind the actual link is the a tag above
SCP-2316
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License