SCP-420-CS
hodnocení: +9+x
blank.png
IMG_20200711_155603.jpg

Pohled na vesnici ███████, poblíž které bylo do ██.█.19██ zadržováno SCP-420-CS.

Objekt #: SCP-420-CS

Třída Objektu: Euclid Thaumiel

Speciální Zadržovací Procedury (Neplatné od ██. █. 19██): SCP-420-CS je zadržováno na místě objevu v Nadační Zóně-04CS uzpůsobené přímo k tomuto účelu. Zóna-04CS se nachází v lese u vesnice ███████ a zabírá část lesa o rozměrech 36 hektarů. Uprostřed Zóny-04CS se nachází budova, která slouží jako obydlí pro SCP-420-CS. Zóna-04CS je obehnána pletivem s výškou čtyř metrů s ostnatým drátem s betonovými základy se dvěma vchody ze severu a z jihu. U každého vchodu se nachází menší celní budova, která slouží pro kontrolu zaměstnanců vstupujících do Zóny-04CS. Kolem Zóny-04CS hlídkuje v pravidelných intervalech 8 strážců, kteří pomalu obcházejí kolem plotu. Necelých 50 m od Zóny-04CS se nachází nadační budova sloužící pro ubytování menšího počtu zaměstnanců a částečný výzkum SCP-420-CS. Tato budova je designovaná tak, aby vypadala jako rozsáhlejší obytný dům.

Pro SCP-420-CS je každý týden v pondělí dovážena zásoba jídla (celý seznam potravin podávaných SCP-420-CS viz níže). K informacím o SCP-420-CS má přístup personál Úrovně 3 a vyšší. Osobní setkání1 s SCP-420-CS je povoleno personálu Úrovně 4 a vyšší nebo personálu Úrovně 3 s povolením ředitele Dr. Pavla Tichého.

SCP-420-CS je zakázáno přibližovat se k plotu na vzdálenost menší než 10 m. SCP-420-CS nemá povoleno podávat SCP-420-CS-1 zaměstnancům, civilnímu obyvatelstvu ani zvířatům. SCP-420-CS má povoleno vytvářet SCP-420-CS-1 pouze při testování, a to navíc se souhlasem vedoucího výzkumu nebo ředitele Zóny-04CS, Dr. Tichého. SCP-420-CS má zakázáno opouštět Zónu-04CS. SCP-420-CS nesmí přijít do kontaktu s živočišnými výrobky. Jestliže SCP-420-CS poruší zákaz, čeká ji trest nejčastěji v podobě zmenšení dávky jídla.

Speciální Zadržovací Procedury (Neplatné od ██. ██. 20██): SCP-420-CS je zadržováno v Oblasti-013CS ve standardní zadržovací cele pro humanoidy. SCP-420-CS je podávána potrava skládající se ze standardních ingrediencí vhodných pro člověka kromě živočišných výrobků třikrát dvakrát jedenkrát za den. Etická komise a ČROD zvažují, zda by mělo být dovoleno podávat SCP-420-CS i potraviny z živočišných výrobků nebo napojit SCP-420-CS na umělou výživu. Přístup k SCP-420-CS mají pouze zaměstnanci s Úrovní 3 a vyšší. Experimentování bylo pozastaveno.

Aktuální Speciální Zadržovací Procedury: SCP-420-CS je zamčeno každý den od 21:00 do 8:00 ve své zadržovací cele, kterou SCP-420-CS při jednání navrhlo. Půdorys místnosti má rozlohu 16 m2. Uvnitř se nachází lůžko, noční stolek s lampou, menší polička s knihami2, televize, skříň s oblečením a obrázky zátiší a krajiny na zdech3. Toaleta se sprchou se nachází v místnosti o rozloze 9 m2 propojené s hlavní zadržovací místností.

V čase od 8:00 do 21:00 má SCP-420-CS povoleno se procházet po Oblasti-14-CS, ve které je taktéž i zadržováno. SCP-420-CS má přístup do částí s Úrovní prověření 1. SCP-420-CS má právo na procházky v doprovodu 2 strážných kolem Oblasti-14CS jedenkrát za týden maximálně od 14:00 do 18:00. SCP-420-CS může vypomáhat v kuchyni Oblasti-14CS pouze s povolením vedoucího Oblasti-14CS.

Vedle zadržovací místnosti SCP-420-CS se nachází malá kuchyň pro SCP-420-CS, ve které může operovat maximálně od 9:00 do 18:00. Uvnitř kuchyně pro SCP-420-CS se nachází sporák, malá plně vybavená kuchyňská linka s dřezem. Kuchyně slouží také jako malý sklad ingrediencí používaných do SCP-420-CS-1 a speciálně designovaných misek určených pro uchovávání SCP-420-CS-1 v terénních podmínkách.

SCP-420-CS má povoleno podávat SCP-420-CS-1 s negativními účinky pouze zaměstnancům Úrovně 3 a vyšší, kteří si o to sami zažádají, nebo personálu Třídy D, které však SCP-420-CS zná jako osoby v oranžovém oblečení. Pokud SCP-420-CS použije SCP-420-CS-1 na kohokoliv z ostatních tříd, který s tím nesouhlasil, bude muset SCP-420-CS co nejdříve napravit způsobenou škodu a osobně se omluvit.

Poznámka:

Máme štěstí, že SCP-420-CS není barvoslepá. Je jí už více než 600 let a to je dost i na čarodějnici, takže bych se osobně nedivil, kdyby začala mít problémy se zrakem. Dobrá rada pro ty, kteří nechtějí kvokat jako slepice; nenoste při setkání s SCP-420-CS oranžové oblečení. - Dr. Hluboký

Popis: SCP-420-CS je žena slovanského původu s výškou 135 cm4 a šedými vlasy délky 30 cm, které nosí SCP-420-CS obvykle rozpuštěné, nebo při práci svázané v drdolu. SCP-420-CS vykazuje známky vysokého věku, např. vrásky, ochablé svalstvo, kožní problémy, ztráta pigmentu ve vlasech, pomalá chůze a bolesti zubů. SCP-420-CS však netrpí poruchami zraku, bolestmi kloubů ani slabostí žádného z důležitých vnitřních orgánů. Předpokládá se, že je to způsobeno dlouhodobým požíváním SCP-420-CS-1. SCP-420-CS nosí po většinu času na hlavě šátek obvykle tmavé barvy a sundává si jej pouze při odpočinku ve své zadržovací cele.

SCP-420-CS si nechává říkat jménem Magdaléna, babička Majda, babi a dalšími obdobnými způsoby. Příjmení však Nadačním výzkumníkům nesdělila. Mluví plynně česky a má také znalosti ruštiny a němčiny. SCP-420-CS vyslovuje písmeno v jako f. Nebylo potvrzeno, zda je to kvůli vadě řeči nebo to SCP-420-CS dělá úmyslně, avšak většina výzkumníků se přiklání právě ke druhé variantě. Je však jisté, že si je SCP-420-CS toho vědoma, neboť na dotázání odpověděla f je hezčí.

IMG_20200817_121614.jpg

Jeden příklad z mnoha SCP-420-CS-1 (kuřecí vývar).

SCP-420-CS-1 je anomální polévka, kterou dokáže uvařit pouze SCP-420-CS. Většina ingrediencí používaných do SCP-420-CS-1 je známá, ale přesné množství ingrediencí použitých v SCP-420-CS-1 nebylo dosud zjištěno, a to ani po podrobné analýze SCP-420-CS-1.5 SCP-420-CS odolalo všem výslechům a pokusům o získání receptu na SCP-420-CS-1.

SCP-420-CS vždy ukládala SCP-420-CS-1 do misek. Nikdy dobrovolně neuložila SCP-420-CS-1 do jakékoliv jiné nádoby než do misky a je zásadně proti tomu, aby bylo SCP-420-CS-1 ukládáno v čemkoliv jiném6, a aby k jeho požívání byl používán příbor. SCP-420-CS-1 by se mělo tedy podle SCP-420-CS vypít z misky. Experimenty ukázaly, že změna nádobí nemá takřka žádný vliv na efekty SCP-420-CS-1.

Aby SCP-420-CS-1 mělo anomální vlastnosti, musí obsahovat látku pocházející z živočichů, např: maso, kosti, tuk, orgány, krev, mléko, vejce atd. Podle původu organického materiálu získá SCP-420-CS-1 anomální vlastnosti, které mohou pozitivně nebo negativně ovlivnit osobu, která SCP-420-CS-1 požila. Efekt nastává obvykle do 1 minuty po požití. Efekty na osobách způsobené SCP-420-CS-1 obvykle vyprchají do jednoho až dvou dní podle pozřené dávky a typu SCP-420-CS-1. Mohou být však do té doby neutralizovány pomocí jiného SCP-420-CS-1. Při požití SCP-420-CS-1 není paměť nijak omezena a funguje jako obvykle, takže si subjekty pamatují, co dělaly. Navíc [DATA VYMAZÁNA]dostávají vzpomínky tvorů, ze kterých bylo SCP-420-CS-1 uvařeno. SCP-420-CS-1 působí na všechny obratlovce. Efekt může mít vliv na psychickou7 nebo fyzickou8 stránku. Pro lepší pochopení viz Dokument o experimentování na SCP-420-CS-1.

Historie: Ačkoli nebyly nalezeny žádné historické důkazy o existenci SCP-420-CS starší více než ███ let, samo SCP-420-CS prohlašuje, že se narodilo, když začala stavba Karlova mostu v Praze tudíž v roce 1357. SCP-420-CS však také tvrdí, že tuto informaci získalo od své matky. SCP-420-CS uvedla, že její matka byla upálena, a že sama SCP-420-CS ze strachu dlouho "čarodějnictví" neprováděla a dostala se k němu přibližně v 50 letech, což jí, podle jejích slov, zachránilo a prodloužilo život. Aby unikla před inkvizicí, ukryla se mimo civilizaci na místo, kde byla po ███ letech nalezena Nadací. Při jedné ze svých cest po českých zemích, které prováděla v letech 14██ až 15██ potkala muže, který taktéž prováděl "čarodějnictví." Jmenoval se Boroděj a byl podle SCP-420-CS o █ let straší. Zamilovali se a po █ letech se vzali.

SCP-420-CS vychovala spolu se svým manželem dceru jménem Kateřina. Když bylo dceři 16, odstěhovala se od rodičů. SCP-420-CS nedokázala říct, kam její dcera odešla, ani zda je stále naživu. SCP-420-CS spolu se svým manželem vytvořili recept na SCP-420-CS-1, které později začali prodávat. Bylo prokázáno, že SCP-420-CS se svým manželem napomohli k založení vesnice ███████, v jejíž blízkosti dlouho žili. Nadaci se podařilo tyto informace kompletně vymazat z archivů i z pověstí obce i okolních sídel. Název vesnice je odvozen od [DATA VYMAZÁNA] po požití SCP-420-CS-1 a také od ████ ████████ (█████ █████), z nichž bylo do roku 18██ SCP-420-CS-1 nejčastěji vařeno.

Manžel SCP-420-CS zemřel tragickou smrtí █. █. 18██.10 Při kácení stromu jej napadli █ občané ovlivnění SCP-420-CS-1. Boroděj se pokusil vylézt na strom, který před chvíli porušil sekyrou. Sekyru, kterou nechal ležet pod stromem, uchopil jeden z občanů. Protože byl kmen stromu již silně poškozen, neunesl výkyv těžiště, když na něj Boroděj vylezl. Strom spadl na █ z █ přítomných lidí ovlivněných SCP-420-CS-1. Boroděj se při pádu nacházel mezi stromem a osobou, která držela napřaženou sekyru, takže Boroděj byl zepředu rozdrcen stromem a zezadu rozseknut sekyrou. Strom se začal po pádu kutálet ze srázu, čímž zabil zbylé █ osoby ovlivněné SCP-420-CS-1.

Nadace se stále pokouší najít dceru SCP-420-CS, stejně jako jiné potencionálně anomální osoby, které SCP-420-CS zmínila při rozhovorech. Z ██ potencionálně anomálních osob zmíněných SCP-420-CS je již █ zadrženo Nadací.

UPOZORNĚNÍ: INFORMACE VE SLOŽCE "Záznam o tělech mrtvých subjektů z █. █. 18██." JSOU PŘÍSTUPNÉ POUZE PERSONÁLU ÚROVNĚ 4 A VYŠŠÍ.


Objevení: SCP-420-CS byla nalezena v lesích nedaleko vesnice ███████ poté, co si jeden z výzkumníků Nadace vášnivý houbař Dr. Hřib, který byl v té době na dovolené, všiml při houbaření podivného chování u zvířat a lidí právě v této lokaci. 3 Nadační agenti vysláni na tuto misi pořídili záznam, ve kterém je zachyceno podivné chování zvířat a lidí a první setkání Nadačních zaměstnanců s SCP-420-CS.

Popis budovy, ve které žila SCP-420-CS do ██. █. 19██: Chata s půdorysem 25 m2 ze smrkového a dubového dřeva. Výška chaty i s cihlovým komínem byla 6 m. Chata měla jedny dveře a 5 oken, z toho jedno sloužilo jako výdejní okénko. Nad výdejním okénkem se nacházela cedule s červeným nápisem POLÍFKA. Interiér se skládal ze dvou místností v přízemí a z jedné místnosti v podkroví sedlovité střechy. První místnost v přízemí sloužila jako kuchyň a bylo možné do ní vstoupit zvenčí. Obsahovala malá kamna vedoucí do komínu, stůl a místo pro nádobí a nejčastěji používané ingredience. Druhá místnost sloužila jako ložnice. Obsahovala manželskou postel, skříň, truhlu, poličky a obrazy, z nichž některé byly přeneseny do cely, kde je v současné době SCP-420-CS zadržena. Místnost v podkroví sloužila jako sklad. K chatě byl přistaven i přístřešek sloužící pro uskladnění dřeva a také latrína vzdálená 10 metrů od chaty. Vodu brala SCP-420-CS z nedalekého pramene. SCP-420-CS pěstovala některé přísady pro přípravu SCP-420-CS-1 v záhoncích obehnaných dřevěným plotem blízko chaty.

Chata byla po ██. █. 19██ upravena a prodána.

Záznam o incidentu z █. █. 19██: Dne █. █. 19██ SCP-420-CS prolomila zadržení odletem ze Zóny-04CS za použití dřevěných necek, které upravila neznámým způsobem tak, aby bylo možné v nich létat za použití koštěte jako pádla. Byla nalezena a zadržena až v krajském městě ████ 15 km od Zóny-04CS. Bylo použito velké množství amnestik Třídy-A, které bylo rozprášeno na celý okres, ve kterém se incident odehrál. Po tomto incidentu byly pozměněny Speciální Zadržovací Procedury.

Po tomto rozhovoru byly zavedeny nové Speciální Zadržovací Procedury. SCP-420-CS se však po přibližně dvou týdnech začal zhoršovat zdravotní stav. SCP-420-CS přestávala jíst a komunikovat a začala hubnout, blednout a mít deprese. Etická komise spolu s ČROD začaly přibližně po roce uvažovat o úpravě Speciálních Zadržovacích Procedur, avšak dříve, než bylo o změně plně rozhodnuto, sama SCP-420-CS požádala o změnu:

Zafolala jsem si fás, protože tohle už nemůžu dýl fyržet. Na polífkách je postafený můj život. Připomínají mi mého milofaného manžela. Když jste mne připrafili o zákazníky, ještě jsem stále mohla fařit, a to mne uklidňofalo. Ale když už jste mi zakázali i fařit, neměla jsem pro co žít. Snažně fás proto prosím, dofolte mi dělat zase mé polífky, dofolte mi stýkat se s lidmi. Ty polífky budu dělat klidně pro fás. Udělám fám takofé, že fám dooprafdy pomůžou. Dají fám sílu medfěda, hbitost hada, chytrost lišky, co si jen budete přát. Nebudou to žádné takofé, které fám zamotají hlafu zfířecím chofáním. Jen mi, prosím, dofolte zase fařit. Již to takhle dlouho nefydržím. - SCP-420-CS

Po této žádosti byla svolána porada, které se účastnili odborníci na Speciální Zadržovací Procedury, Etická Komise a jeden člen ČROD. Byly navrhnuty nové Speciální Zadržovací Procedury. Po zkušebním období byla prokázána účinnost a SCP-420-CS se zbavila depresí i nechutenství.

Využití SCP-420-CS Nadací: SCP-420-CS je povinna připravovat SCP-420-CS-1 s pozitivními účinky dle Nadačních potřeb. SCP-420-CS-1 lze využít agenty a MTF v terénních podmínkách a při jiných příležitostech. Pro tento účel byly navrženy speciální plastové uzavíratelné misky o objemu 0,5 litrů, 0,75 litrů a 1 litru.

Pouze pro personál Úrovně 4 a vyšší:
Dne 21. 12. 2003 sepsala SCP-420-CS závěť, viz níže.
Jsem již stará dáma a cítím, že se můj čas tady již nemilosrdně krátí. Neboť jsou fšichni mí příbuzní buď pryč, nebo mrtfí, rozhodla jsem se, že moje dědictví bude práfoplatně náležet Nadaci SCP. Než zemřu, odkážu fám recepty na sfé polífky. Přeji si, abyste mi do mého pokoje dali zfonek, na který zazfoním, až budu umírat, a fe sfé poslední hodně fám pofím mé tajemstfí. Fěřím, že mé recepty fyužijete spráfně. Nejste zlí. Tuto záfěť jsem napsala fe sfém plém fědomí a sfědomí. Dne 21. prosince 2003 f Oblasti-14CS f České republice. Podepsána Babička Magdaléna.//
Poznámka: 31. 12. 2003, několik minut po zabudování zvonku do cely SCP-420-CS, zvonek zazvonil. Výzkumník Úrovně 4 Dr. Tichý a jeho asistent vešli k SCP-420-CS s nahrávacím přístrojem. Následuje pořízený záznam:
[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]
SCP-420-CS: Chtěla jsem jen fědět, jestli to funguje.
[KONEC ZÁZNAMU]


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License