SCP-4161
hodnocení: +3+x4/4161 ÚROVEŇ 4/4161
PODLÉHÁ UTAJENÍ
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Objekt # SCP-4161
Safe

monk2.png

SCP-4161 před zadržením Nadací.

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-4161 je zadrženo ve Standardní skřínce na uskladnění anomálních objektů v Oblasti-五. Testování je povoleno pouze osobám držící prověrku Úrovně-4 z projektu "Hvězdné Oči" direktora Johna Meyerse.

D-15387 nikdy nesmí být odděleno od SCP-4161.

Popis: SCP-4161 je vysušená humanoidní entita 165 cm vysoká a 47,7 kg těžká. Je posazeno do tureckého sedu a je oblečeno do oranžové róby. Pokud se nachází v neaktivním stavu, je SCP-4161 mrtvé na buněčné úrovni.

SCP-4161 funguje na podobném principu jako laptop. Nicméně je strukturován atypickým způsobem a to takovým, že jsou jednotlivé komponenty separovány a uloženy do různých částí jeho těla. Mezi tyto komponenty patří:

  • Základová deska nacházející se v žaludku SCP-4161.
  • Čtyř-gigabajtová paměť RAM značky Samsung usazená v játrech.
  • Centrální procesová jednotka Intel i3 v pravé komoře srdce entity.
  • Napájecí zdroj vevnitř tlustého střeva s napájecím kabelem, který je veden páteří.
  • Místo jazyka má SCP-4161 USB port 2.0 začínající v dolní části hrtanu, pokračující skrz jícen a končící samčím výstupem.
  • Velká dotyková obrazovka připevněna k zádům SCP-4161 bez viditelné značky výrobce.

Pokud je napájecí kabel naveden do kompatibilního zdroje energie, tak se teplota těla SCP-4161 prudce zvedne a komponenty začnou vykonávat svou standardní funkci. Buňky SCP-4161 začnou spotřebovávat kyslík a obrazovka na zadní části jeho těla se rozsvítí, aby zobrazila jednoduchou nabídku skládající se z tlačítek.

Pokud je SCP-4161 aktivní, je schopno vokální komunikace s uživatelem.

Záznam o Objevení: SCP-4161 upoutalo pozornost Nadace dne 12. dubna 2019, kdy si hlášení nadpřirozené aktivity v Buddhistickém klášteře všimlo Čínské Ministerstvo Veřejné Bezpečnosti. Personál v utajení zachytil hlášení a byla vyslána MTF 刀-五 ("Karma"), aby vyšetřila možné propojení s GoI-084 "Galaktická Federace".

Dotazovaný: Khenchen Zhang
Dotazující: MTF 刀-五 Úřadující Velitel Jiang Shu


[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]

Jiang vstoupil do vnitřních prostor chrámu.

JIANG: Haló? Je tam někdo?

ZHANG: Vy jste dorazil. Pojďte blíž. Posaďte se.

JIANG: Postojím, ale děkuji. Jsem od Ministerstva, obdrželi jsme hlášení o abnormální aktivitě v těchto prostorách.

ZHANG: Jsem si toho vědom. Já jsem to hlášení sepsal.

JIANG: Bylo totiž tak trochu nekonkrétní. Můžete tedy do podrobná popsat, co se vyskytl za problém?

Khenshen se otočil po jeho levici, kde bylo SCP-4161 posazeno na kamenném podstavci. Bylo oblečeno v oranžovém oblečení.

ZHANG: Byl jsem již od dětství vychováván v tomto klášteře. Po většinu mého života jsem byl obklopován mystickými artefakty. Tohle není jeden z nich.

JIANG: Co tím myslíte?

ZHANG: Vyzařuje určitou auru negativity. Artefakty nejsou posedlé — jsou pouhými ohnisky energií vesmírů. Tohle- tohle je díra, která tu energii pohlcuje. Nemělo by to existovat.

JIANG: Je mi to líto, ale nemohu využívat národní zdroje k řešení něčeho, co je v podstatě jenom pocit.

ZHANG: Dobrá. Přesvědčte se sám, když vám to nestačí.

Khenshen vstane ze své pozice a přiblíží se k SCP-4161. Rychle z něj strhne oblečení.

JIANG: … Tā mā de.1

Oči SCP-4161 jsou zcela protočeny dozadu a jeho čelist se rychle otevírá a zavírá. Hnědá kapalina kape z jeho nozder na kamennou podlahu, kde již vytvořila louži, a jeho cévy jsou jasně viditelné po celém těle. Vyšeptává zprvu nesrozumitelný monolog.

SCP-4161: Duše na obloze je chybou a chyba bude zničena Vyvoleným a Vyvolený dorazí na vrchol, aby potrestal nevěřící, a nevěřící tak zapomenou na duši na obloze a duše na obloze je chybou a chyba…

SCP-4161 na okamžik přestane recitovat a zachvěje se. Doprovázen hlasitými zvuky se nahne dopředu a začne kašlat. Otevírá svá ústa, aby z nich vyletěla cikáda, která v okamžiku odletí oknem.

Jiang si povšimne napájecího kabelu vedeného k SCP-4161 a odpojí ho. SCP-4161 ukončí svou aktivitu.

[KONEC ZÁZNAMU]


Doslov: Následně po incidentu bylo SCP-4161 zadrženo MTF 刀-五 a převezeno do Oblasti-五.

Záznam Experimentů:

Úvod: D-15387 bylo vybráno k provádění experimentů s SCP-4161.

Formát

Vstup: Vybrané tlačítko.
Výstup: Vokální odpověď SCP-4161.


[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]

Obrazovka 1
Na jinak tmavé obrazovce jsou viditelná tři tlačítka. Jsou označeny slovy KDO, KDE a ZAPOČÍT SAMSARU[sic].

Vstup: KDO
Výstup: "Momentálně využíváte verzi 1.19.1 Metempsychického Asistenta Vytvořeného Na Počest Vyvoleného! Prosím, stiskněte více informací pro více informací!"

Obrazovka 2
Malé tlačítko označené slovy "VÍCE INFORMACÍ"[sic].

Vstup: VÍCE INFORMACÍ
Výstup: "Tato jednotka byla původně obývána Vijnanem z Fang Xinyengu. Jeho duše byla použita na konstrukci Trůnu, Jenž Bude Náš Vládce Obývat. Bude na něj zapomenuto, jak se na správného sluhu sluší a patří."

Obrazovka 1
Na jinak tmavé obrazovce jsou viditelná tři tlačítka. Jsou označeny slovy KDO, KDE a ZAPOČÍT SAMSARU[sic].

Vstup: KDE
Výstup: "Sláva a Věčný Trůn dlí v temnotě, kde se jejich síly lekají i samy hvězdy."

Obrazovka 1
Na jinak tmavé obrazovce jsou viditelná tři tlačítka. Jsou označeny slovy KDO, KDE a ZAPOČÍT SAMSARU[sic].

Vstup: ZAPOČÍT SAMSARU
Výstup: "Jste si tím jist? Proces nemůže být pozdržen, pokud již jednou započal."

Obrazovka 3
Jsou viditelná dvě tlačítka. Obě jsou neoznačená. D-15387 je řečeno, aby zvolilo jedno z nich podle vlastního uvážení a zvolilo tak tlačítko po jeho levici.

Vstup: N/A
Výstup: "Byl vydán rozsudek. Tvá duše je tiryaka, bájného zvířete - bojíš se myšlenek, co kolují tvou myslí, a mizí tak ve tvém vědomí. Nezasloužíš si samsaru."

Pauza.

"Budeš použit na jeho trůn."

D-15387 na okamžik zakřičí, než počítačový ventilátor ve veliké rychlosti opustí SCP-4161 a podřízne mu hrdlo. SCP-4161 se otočí pomocí jeho páteře o 180° a popadne D-15387, přitahujíce ho do pevného sevření. Krev vytryskne skrze otevřenou průdušnici D-15387 a SCP-4161 vykašle jeden procesorový čip. SCP-4161 použije jednu ruku, aby čip strčil pod oční víčko D-15387, jenž ustálí svůj pohyb.

Je slyšitelné nesrozumitelné mumlání ze strany SCP-4161.

Doslov: D-15387 byl přejmenován na SCP-4161-B. SCP-4161-B bylo zrentgenováno jako součást standardní procedury analýzy anomální konverzace, odhalujíc tím přítomnost iPadu Pro 2014 ve žlučníku SCP-4161-B. Bližší testování je momentálně pozastaveno.

[KONEC ZÁZNAMU]

Dodatek 4161.3: Audio Nahrávka: Dne 15. srpna 2020 byl zaznamenán rádiový signál zpoza zadržovací schránky SCP-4161. Nahrávka a přepis jsou přiloženy k dodatku.

Přepis:

00:00-00:04: Vytáčení telefonního čísla se rozléhá velkou místností.

00:05: Ticho.

00:06-00:10: Zvuky bublání vody.

00:11-00:22: Zvuk vytáčení čísla nabývá na intenzitě, dosahujíce nejhlasitějšího bodu v 00:18. Následně je přehlušeno šuměním statiky do 00:22.

00:22-00:25: Ženský hlas skrze statiku pronese: "Jdi [na to], sedm-čest-dvojko."

00:26-00:29: Další statika, přerušovaná zvuky vytáčecího modemu.

00:29-00:32: Robotí mužský hlas, podobně přerušující statiku jako hlas před ním, pronese: "Máte pro mě ještě něco?"

00:32-00:35: Robotí zvuky, připomínající těžké stroje.

00:35-00:37: Ženský hlas opět promluví, "Nyní jsi připraven. Prvotní instalace úspěšná."

00:37-00:41: Nastupuje šumění statiky.

00:42-00:48: Šokující kašel. Není známo, zda pochází od SCP-4161 či od SCP-4161-B.

Incident 4161.2: Čtyři hodiny po přijetí rádiového signálu se na obrazovce SCP-4161 zobrazilo vyskakovací okno. Snímek obrazovky je přiložen níže:

error.png
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License