SCP-416
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-416

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Vzhledem ke své neobvyklé topografické struktuře a hrozbě, kterou představuje pro civilní obyvatelstvo, je nezbytné, aby SCP-416 zůstalo oddělené od společnosti. Ačkoli skutečné hranice SCP-416 nebyly určeny, Hlídkové Oddělení SCP ve spolupráci s vládou omezilo přístup a vytvořilo uzavřený vzdušný prostor pět kilometrů od přibližných hranic, které vytyčil měřící pozorovací tým.

Popis: SCP-416 je obdélníková zalesněná oblast v █████████ █████████, která se nachází v severní části ████████, ██████ ██ █████. Ačkoli její přesné hranice nejsou známy (a možná se neustále mění), odhaduje se, že střed oblasti se nachází na ██° ██' s. š. a ██° ███' v. d. SCP-416 vytváří neobvyklé prostorové anomálie, z nichž nejdůležitější je to, že po vstupu jej nemůžete opustit pěšky. Jediný personál, kterému se podařilo oblast opustit, byl vyzvednut leteckým průzkumným týmem. Ačkoli se SCP-416 jeví jako identické s okolními jehličnatými lesy, obsahuje úžasně rozmanitou škálu vegetace. Mezi zaznamenané druhy patří mj. Juka krátkolistá (Yucca brevifolia), Baobab Grandidiérův (Adansonia grandidieri), Wolemie vznešená (Wollemia nobilis) a Mancinela obecná (Hippomane mancinella). Není vysvětleno, jak se tyto druhy dostaly do této oblasti ani jak zde dokážou přežít. Všechna pozorování ukazují, že SCP-416 zcela postrádá zvířata, houby nebo hmyz. Personál vyslaný dovnitř SCP-416 hlásil, že oblast je pokryta hustou mlhou, vzdušné pozorování tomu však odporuje.

Záznamy z Průzkumu: Dne ██/██/████ hlásili místní geografičtí vědci náhlou seismickou aktivitu z oblasti označené jako SCP-416. Nadace byla informována poté, co analytici nahlásili nesprávné topografické rysy. Zaměstnanci Třídy D byli vybaveni GPS vysílači a byli instruováni, aby prošli celý les. Ačkoli subjekty tvrdily, že se pohybovaly stejnou rychlostí, podle GPS lokátoru se jejich pohyb drasticky zpomaloval čím více se blížili přibližnému středu SCP-416. Nasazený personál se nemohl dostat do centra seismické aktivity. Subjekty hlásily, že za sebou nenašly žádné stopy. Zdá se, že SCP-416 může být nekonečný z pohledu lidí uvnitř. U zaměstnanců Třídy D, kteří byli nuceni strávit dlouhou dobu v SCP-416, tento experiment vytvořil mnoho duševních poruch, od deprese a posttraumatického stavu až po katatonii, halucinace a psychózu.

Topologická analýza: Tým fyziků, který byl pověřen analýzou topografických anomálií spojených s tímto SCP, dospěl k závěru, že se zdá být SCP-416 trojrozměrným průnikem šestimenzionálního Calabi-Yau s povrchem Země. Výzkum za účelem zjištění toho, jaká síla udržuje toto prolnutí, stále pokračuje. Spekuluje se však, že to souvisí s jedním nebo více objekty v středu SCP-416.

Dodatek 04-5: SCP-416 je považováno za prostor, kde se vyskytuje několik pohyblivých SCP třídy Euclid a Safe, zejména [DATA VYMAZÁNA]

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License