SCP-416
hodnocení: 0+x

Objekt #: SCP-416

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Vzhledem ke své neobvyklé topografické struktuře a hrozbě, kterou představuje pro civilní obyvatelstvo, je nezbytné, aby SCP-416 zůstalo oddělené od společnosti. Ačkoli skutečné hranice SCP-416 nebyly určeny, Velení SCP ve spolupráci s vládou omezilo přístup a vytvořilo uzavřený vzdušný prostor pět kilometrů od přibližných hranic, které vyměřil měřených pozorovací týme.

Popis:SCP-416 je obdélníková lesní oblast v █████████ █████████, která se nachází v severní části ████████, ██████ ██ █████. Ačkoli jeho přesné hranice nejsou známy (a možná se neustále mění), odhaduje se, že střed oblasti se nachází na ██ ° ██ SŠ, ██ ° ███ VD. SCP-416 vytváří neobvyklé prostorové anomálie, z nichž nejdůležitější je to, že po vstupu jej nemůžete opustit pěšky; jediný personál, který to zvládl, byl vyzvednut leteckým průzkumným týmem. Ačkoli se SCP-416 jeví jako identické s okolními jehličnatými lesy, obsahuje úžasně rozmanitou škálu vegetace. Mezi zaznamenané druhy patří mj. Juka krátkolistá (Yucca brevifolia), Baobab Grandidiérův(Adansonia grandidieri), Wolemie vznešená (Wollemia nobilis) a Hippomane mancinella. Není vysvětleno, jak se tyto druhy dostaly do této oblasti, ani jak zde dokážou přežít. Všechna pozorování ukazují, že SCP-416 zcela postrádá zvířata, houby nebo hmyz. Personál vyslaný dovnitř SCP-416 hlásil, že oblast pokryta hustou mlhou, vzdušné pozorování tomu však odporuje.

Záznamy z Průzkumu: Dne ██ / ██ / ████ hlásili místní geografičtí vědci náhlou seismickou aktivitu z oblasti označené jako SCP-416. Nadace byla informována poté, co analytici nahlásili nesprávné topografické rysy. Zaměstnanci třídy D byli vybaveni GPS vysílači a byli instruováni, aby prošli celý les. Ačkoli subjekty tvrdili, že se pohybovali stejnou rychlostí, avšak podle GPS lokátoru jejich se jejich pohyb drasticky zpomaloval čím více se blížili přibližnému středu SCP-416. Nasazený personál se nemohl dostat do centra seismické aktivity. Subjekty hlásili, že neviděli žádné stopy. Zdá se, že SCP-416 může být nekonečný z pohledu lidí uvnitř. Zaměstnanci třídy D, kteří byli nuceni strávit dlouhou dobu v SCP-416. Tento experiment u nich vytvořil mnoho duševních poruch, od deprese a posttraumatického stavu až po katatonii, halucinace a psychózu.

Topologická analýza: A team of physicists assigned to analyze the topographical anomalies associated with this SCP concluded that it appears to be the three-dimensional intersection of a six-dimensional Calabi-Yau manifold with the surface of the Earth. Research is still being conducted as to what force maintains this intersection, though speculation abounds that it is related to the object or objects at the center of SCP-416.

Dodatek 04-5: SCP-416 je považováno za prostor, kde se vyskytuje několik pohyblivých SCP třídy Euklid a Safe, zejména [DATA VYMAZÁNA]

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License