SCP-4131
hodnocení: +1+x
blank.png
Objekt#: 4131
Úroveň3
Zadržovací Třída:
euclid
Sekundární Třída:
none
Třída Narušení:
keneq
Třída Ohrožení:
nebezpečné

anomalocaris_model_2.jpg

Umělecké zpracování jedince druhu Anomalocaris, ke kterému SCP-4131 patří.

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-4131 je zadrženo v tepelně kontrolované nádrži s vodou o objemu 10m3 v Sektoru 3 Oblasti-201. Stěny nádrže jsou zbudovány tak, aby vydržely silné explozivní nárazy a mají přidanou vrstvu kolem nádrže, pro případ úniku. Komunikace s SCP-4131 je prováděny za pomocí počítačového monitoru zabudovaného do nádrže, který zobrazuje zprávy odeslané vedoucími rozhovoru.

Na žádost SCP-4131 byla vedle nádrže vystavěna pozorovací místnost s oknem, jež umožňuje organismu sledovat personál. Veškerý personál provádějící rozhovory, musí být trénovaný na zvládnutí psionických fenoménů. Personál interagující s anomálií musí udržovat iluzi, že Nadace je otganizace soustředěná na lov trilobitů, přičemž SCP-4131 je agentem této organizace. Materiály a příslušenství podobné trilobitům, jsou přísně zakázány a nesmí být přineseny do pozorovací místnosti.

Popis: SCP-4131 je organismus patřící k vyhynulému druhu Anomalocaris1 s velkým množstvím výbušných zbraní namísto hlavy. Organismus je dlouhý 1,6 metru, což je abnormálně větší než většina fosilizovaných a žijících jedinců druhu Anomalocaris, a části jeho těla byly nahrazeny kovovými součástkami. To zahrnuje především části jeho krunýře, ovšem nahrazeno bylo i několik ploutví.

Hlava se skládá ze dvou sekcí:

  • Jedna třetina hlavy je složena ze stejného materiálu, jako krunýř, ovšem se zabudovanou kovovou mřížkou, nejspíše pro vyztužení. Do této části jsou vyřezány stylizované symboly anomalocaridů a trilobitů, ovšem kvůli silnému opotřebení nejsou viditelné detaily. Nacházejí se zde rovněž tři kanóny, přičemž jeden z nich je funkční a schopen střelby výbušnin vyrobených z materiálu krunýře.
  • Dvě třetiny jsou kompletně pokryty kovem. Na povrchu kovu je symbol připomínající dráp teropodního dinosaura namalován bílou barvou v kruhu. Nacházejí se zde čtyři kanóny schopné střelby projektilů, jež svým designem připomínají lidské zbraně, jako torpéda, námořní miny, či rakety.

Jak organismus generuje munici není známo.

I přes chybějící smyslové orgány SCP-4131 prokázalo schopnost plně vnímat své okolí. Organismus nevyžaduje zdroj potravy a není známo, jakým způsobem získává enrgii. SCP-4131 je inteligentní a dovede komunikovat telepaticky posíláním zpráv, jež lidská mysl dovede překládat jako řeč v mateřském jazyce subjektu. Vzheldem k tendencím organismu dlouze hovořit o různých tématech, spolu s jeho intenzivní nenávistí vůči trilobitům, mají osoby, pokoušející se o rozhovor, problém s řádnou komunikací.

Anomálie byla poprvé objevena dvěma amatérskými lovci fosílií poblíž řeky Etobicoke2 dne 18. září 2015. Krátce po svém vykopání, začalo SCP-4131 s nadávkami ohledně "segmentovaných sráčů," poděkovalo lovcům fosílií za své osvobození z "pout" a poté se za pomocí raketových granátů vystřelilo do blízké řeky. Obě přítomné osoby byly vážně zraněny těmito výbuchy.

Během následujících dnů se v oblasti Ontarijského jezera začaly objevovat zprávy o výbuších a hlasech nadávajících o trilobitech, což přimělo Nadaci k vyšetření situace. Mobilní Úderná Jednotka Ný-3 ("Limnophobia")3 a Mobilní Úderná Jednotka Fí-2 ("Clever Girls") byly vyslány na místo a rychle se setkaly s organismem za pomocí vypuštění monitorovacích bójí ve tvaru trilobitů. Po setkání s SCP-4131 dne 25. září 2015, se úderné jednotky představily jako "agentura pro vyhlazování trilobitů", která se snažila anomáli zrekrutovat. SCP-4131 krátce na to dobrovolně vstoupilo do zadržení.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License