SCP-4113
hodnocení: +2+x
blank.png
groa.jpg

Umělecké ztvárnění Góry, které velmi přesně odpovídá soše na přídi SCP-4113.

Objekt #: SCP-4113

Třída objektu: Hera (Nepřátelský/Velmi užitečný)

Speciální Zadržovací Procedury: Při kontaktu s SCP-4113 je nutné postupovat, jako by mělo nepřátelské úmysly. Obsazení objektu má mimořádný význam vzhledem k potenciálnímu využití jeho anomální technologie pro flotilu. Pro obsazení objektu musí být využita nejméně 3 plavidla třídy Varuna.

Popis: SCP-4113 je dlouhá loď severského designu, dále schopno dosáhnout 99,999938 % rychlosti světla, je dlouhé 53,3 stop a široké 8 metrů a je vybaveno přibližně 220 vesly a je schopno udržet dýchatelnou atmosféru.

SCP-4113 má kapacitu pro 340 členů posádky a řadu zařízení neznámého účelu. Posádka nevykazuje známky stárnutí a zdá se, že nejsou negativně ovlivněni radiací lodě.

První kontakt: 126 dnů po opuštění systému Sol, Merin Aspic z Mobilní Vesmírné Stanice Nadace FORC 071 detekovala vysokou úroveň gama radiace přibližně 16 světelných minut od Flotily. Lodi Athéna 9 bylo oznámeno přes rádio a FSF aby prověřila zdroj záření.

Když se přiblížilo SCP-4113, snížilo svoji rychlost a natočilo se, aby umožnilo kontakt. SCP-4113 však disponovalo primitivními komunikačními prostředky a nebyl uskutečněn žádný kontakt. Po 2 hodinách a 36 minutách SCP-4113 pokračovalo v předchozí trase. Data telemetrie ukázala, že směřuje do systému Sol.

Jak SCP-4113 zrychlilo, začalo emitovala stále více gama záření. Pravděpodobně jde o výsledek, srážky objektu s mezihvězdnými oblaky vodíku znatelných při rychlostech blízkých rychlosti světla.

Dodatek 4113.1:

Píseň o Svipdagovi je dvojice básní popisujících jednotlivce, který musí cestovat do Jötunheimru2. Načasování tohoto mýtu je silně vázáno na volnou sbírku historických záznamů identifikujících jednotlivce známého jako Svipdag, který byl nejmladším synem malého krále Uppsaly v roce 1011.

Několik historických záznamů tvrdí, že Svipdag začal pracovat na největší vikingské lodi vůbec postavené v 1012. Po roce 1013 již nejsou žádné záznamy které by zmiňovaly Svipdaga nebo loď.

Dodatek 4113.2:

197 dnů po prvním kontaktu s SCP-4113 byl za Flotilou detekován podobný vysokoenergetický gama záblesk. Po dalších 2 dnech bylo SCP-4113 detekováno na vizuálních senzorech s dlouhým dosahem. Bylo vysláno FSF spolu s doktorem jménem Malcolm Page, odborníkem na kulturu a jazyk staré norštiny z lodi Athéna 7.

Když se přiblížil, SCP-4113 opět zpomalilo a otočilo se k blížící se lodi. Dr. Page byl vybaven skafandrem a Delivery se přiblížila, aby usnadnila jeho transport do SCP-4113. Po vstupu do atmosféry se snesl na palubu SCP-4113. Poté byl několikrát pobodán posádkou SCP-4113. Následně byl zbaven oblečení a vybavení. Jeho tělo bylo pak hozeno přes palubu, kde se opustilo atmosféru lodě. SCP-4113 se pak přiblížil k dodávce.

Delivery utrpěla těžké škody, její vnější plášť byl proražen na několika místech. Posádka se vybavila zbývajícími skafandry a koncentrovala palbu na palubu SCP-4113. Koncentrovaná palba byla účinná při čištění paluby SCP-4113, i když nezničitelné podpalubí ochránilo přibližně 40 členů posádky před zbraněmi Delivery.

V tomto okamžiku, se Delivery v důsledku poškození, již nepohybovala pomocí svých motorů. SCP-4113 udržovalo konstantní vzdálenost od Delivery. Kapitán Chance Sarridge v kvůli nefunkčním systémům podpory života nařídil svojí posádce nalodit se na SCP-4113. Doufal, že využije atmosféru SCP-4113. Po nalodění na SCP-4113 byli členové posádky napadeni zbývajícími členy posádky SCP-4113.

Posádka Delivery tasila svá ruční plazmová kopí a střetla se s posádkou SCP-4113. Archie Flett (lodní mechanik), Arina Bogomolov (navigátor) a Lawrence Woodall (zdravotník) byli během tohoto boje zabiti. Kapitán Sarridge a jeden nepřátelský bojovník přežili a stále bojovali, když FSF Hermes dorazil. Kapitán Sarridge pak uprchl z SCP-4113 na Herma.

Hermes odtáhl Delivery zpět do vesmírného doku Atheny. SCP-4113 jej nesledoval.

Hermes se pak vrátil, aby posbíral těla obou posádek. SCP-4113 zde už nebylo. Byl detekován gama záblesk přibližně 15 světelných minut daleko.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License