SCP-411
hodnocení: +2+x
blank.png
Objekt#: 411
Úroveň5
Zadržovací Třída:
ezoterická
Sekundární Třída:
thaumiel
Třída Narušení:
vlam
Třída Ohrožení:
podezřelé

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-411 musí být drženo ve standardním zadržení pro humanoidní bytosti v Existenčním Izolačním Zařízení ██ v [VYŽADOVÁNA PROVĚRKA O5]. Všem požadavkům, které SCP-411 vznese, musí být vyhověno, pokud je to možné. SCP-411 musí být poskytnuta řada televizí, vysílajících 24-hodiné zpravodajství. Požadavky na knihy a zařízení, které ještě neexistují, musí být zapsány, dokud nebude možné je poskytnout. Momentálně není od SCP-411 očekáváno, že by mohlo nebo chtělo prolomit zadržení. Veškeré informace získané od SCP-411 musí být zapsány do Existenční Zadržovací Jednotky a musí bát předány pouze Dr. ██████. Veškerému personálu opouštějícímu Existenční Izolační Zařízení ██ musí být podána Amnestika Třídy C.

Popis: SCP-411 je šedovlasý, modrooký muž bílé pleti neuvěřitelně pokročilého věku. Odhady jeho biologického stáří, založené na informacích získaných z rozhovorů, se pohybují kolem 400 let. Kvůli povaze SCP-411 je potřeba, aby každý výzkumný zaměstnanec prošel výukou lingvistiky a speciálních rozhovorů.

SCP-411 stárne opačně, mládne stejně rychle jako obyčejný člověk stárne. Paměť subjektu taktéž funguj opačně; subjekt nemá nejmenší tušení o minulosti ale dokáže předpovídat budoucnost.

Velká část informací, které jsme o SCP-411 shromáždili, pochází z práce Dr. Lyetackera, který pro Nadaci ještě nepracuje, skrze vzpomínky SCP-411; proto je třeba zvýšené opatrnosti při užití takovýchto informací.

SCP-411 mluví v ještě neexistujícím dialektu angličtiny, který má značné gramatické i slovní odlišnosti od Moderní Angličtiny. U jedinců, kteří podstoupí lingvistický výcvik, je znalost španělštiny, mandarínské a/nebo kantonské čínštiny, ██████ a haskellu výhodou.

Schopnosti SCP-411 předpovědět budoucnost brání jeho pokročilý biologický věk; události z doby dál než pár měsíců si subjekt většinou nepamatuje a detaily událostí z brzké či momentální budoucnosti jsou často vágní a nepřesné. Události týkající se lidí blízkých subjektu jsou často přesnější, ale není vzácné, že se SCP-411 zmýlí. Kromě toho odchylky od vzpomínek na budoucnost subjektu způsobují značné psychické poškození, často mohou vyústit v katatonický stav jeho paměti, který trvá několik dní. Kvůli pravděpodobnosti ztráty cenných dat, zvláště když jedna vzpomínka často spouští další, ještě významnější vzpomínky, je potřeba na paměť SCP-411 reagovat pouze v následujících situacích:

 1. Riziko vážného zranění, narušení zadržení nebo smrt Administrátora. (Povinné)
 2. Riziko Scénáře Třidy-K. (Povinné)
 3. Riziko prolomení Zadržení 1. Třídy. (Povinné)
 4. Riziko smrti Člena Rady. (Doporučeno)
 5. Riziko vážného a ničivého prolomení Zadržení (Doporučeno)
 6. Riziko prolomení Zadržení 2. Třídy. (Mělo by být zváženo)
 7. Riziko úmrtí několika zaměstnanců starší Třídy. (Mělo by být zváženo)

Přestože je vyžadován trénink pro interakci s SCP-411, měla by při nouzových jednáních dodržena následující skutečnosti.

 1. Z pohledu SCP-411 je vaše první setkání s ním zároveň vaše poslední; úzkost nebo jiné zvýšené emoční stavy nejsou důvodem k obavám.
 2. SCP-411 bude předkládat události z vaší budoucnosti, jako z vaší minulosti. Nepokoušejte se na tyto události reagovat.
 3. Pohled SCP-411 na událost je zhruba opačný vašemu.
 4. SCP-411 na vaše otázky odpoví předtím, než se na ně zeptáte a nebude si pamatovat žádný bod konverzace, před vaší otázkou. Neptejte se SCP-411 na otázku, na kterou vám nedalo odpověď.
 5. Pokročilý věk SCP-411 by měl být vzat v potaz během rozhovorů. Příliš dlouhé rozhovory by mohly vést k fyzickému i psychickému vyčerpání subjektu.
 6. Celková paměť SCP-411 je velmi omezená, Například si SCP-411 často nepamatuje co bude mít večer k večeři

Není známo kdy se Dr. Lyetacker připojí k Nadaci, ale bylo rozhodnuto, že nebude aktivně sledován. Po jeho případném naverbování budou veškerá data o a od SCP-411 smazána, aby nedošlo k ontologickým paradoxům.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License