SCP-4100
hodnocení: +1+x
blank.png

OZNÁMENÍ ARCHIVNÍ KANCELÁŘE STELÁRNÍHO KONGRESNÍHO PROTEKTORÁTU

Po zničení SCP-4100 byla tato složka archivována. Nejnovější verze této složky čeká na publikaci.

Arecibo_message.svg

Barevná reprezentace rádiového přenosu pocházejícího z SCP-4100. Věří se, že "Triumvirát" založil své piktogramy na tomto obrázku.

Označení v Katalogu Planet: SCP-4100

Úroveň hrozby: 0 Mezihvězdná, 10 Povrchová

Zdroje: Vysoké koncentrace organického a neorganického uhlíku, vysoká koncentrace salinované vody, smíšené protoprotektorátní zbraně

Speciální Kontrolní Protokoly: SCP-4100 je aktuálně nevhodná pro trvalé obývání. Vzhledem k vysokému obsahu vody na povrchu a v atmosféře bude do nízké orbity SCP-4100 vypuštěno 19 satelitů s funkcí zařízení pro extrakci vody. Tyto satelity vysají salinovanou vodu a omezí riziko pro zaměstnance Protektorátu.

Povrch SCP-4100 je aktuálně obýván několika vodními a suchozemskými entitami, které představují riziko pro pracovníky a občany Protektorátu. Proto bude SCP-4100 po vyčerpání vody a ostatních relevantních zdrojů dáno do stavu karantény.

Popis: SCP-4100 označuje planetu dříve známou, jako Zemi. SCP-4100 má biosféru vhodnou pro formy života na bázi uhlíku, dýchající kyslík, ale má málo suchozemského prostoru pro podporu živých organizmů nežijících pod vodou, přičemž poměr vody a souše je přibližně 10:90.

SCP-4100 bývala domovskou planetou Homo sapiens sapiens druhu uvědomělých organizmů, jež býval kdysi rozšířený po celé Sluneční soustavě. Homo sapiens sapiens kolonizovali několik oblastí ve Sluneční soustavě, včetně planet Mars a Venuše, stejně jako Titan, největší z měsíců planety Hefaestie1, pomocí primitivní technologie pro pohyb vesmírným prostorem, včetně základní techniky pohybu nadsvětelnou rychlostí.

SCP-4100 bylo z opuštěno mezi GSC 10997 a 11001 kvůli proliferaci tisícovek entit, objektů, událostí a fenoménů známých Homo sapiens jako "SCP", po střetu planety s Enormní Entitou Třídy 10. Toto označení "SCP" nemá žádnou souvislost s Hvězdným Parlamentním Protektorátem, ani žádnou z jeho podorganizací.

Podle historických záznamů Homo sapiens byla "SCP" objekty, které měly vlastnosti o nichž se věřilo, že jsou abnormální a byla sbírána organizací, známou jako "Triumvirát"2. Klasifikace "SCP" objektů jako "anomálních" byla z velké části prováděna kvůli vědeckému, kulturnímu, nebo historickému nepochopení ze strany Homo sapiens sapiens. Organizace Triumvirát se především zaměřovala na zadržování, či ničení "SCP" objektů, spíše než vědeckému studování, či interakci s inteligentními objekty.

Většina informací o "Triumvirátu" pochází z umělých satelitů zanechaných touto organizací na orbitě kolem SCP-4100, které obsahovaly dokumentace v psaných a fotografických formátech, nejspíše pro usnadnění pochopení pozdějším civilizacím. Počet katalogizovaných "SCP" objektů "Triumvirátu" je odhadovaný na více než 4000.

Níže se nachází seznam vybraných "SCP" z katalogu "Triumvirátu".

Návod k piktografům Triumvirátu

Bílý symbol má numerickou hodnotu "1". Šedý symbol bez bariér mezi jednotlivými čtverci indikuje "0".

Fialový symbol má numerickou hodnotu "2" a je použit v souvislosti s bílými symboly pro označení čísel větších, než "5".

Modré symboly jsou slovesa, nebo matematická znaménka. Kříž označuje "přidávání", pomlčka "odebírání" a pár horizontálních čar indikuje "rovná se".

Žluté symboly jsou podstatná jména.

Zelené symboly jsou pozitivní, nebo bezpečné.

Červené symboly označují negativní, nebo nebezpečí.

Oranžové čtverce indikují symboly v chemické formuli.

Černá pole jsou prázdná. Černé čáry označují hranice mezi symboly.

173pictogram.png

Piktograf pro Objekt "173"

Zajímavé na tomto piktografu je přítomné vyobrazení tří chemických látek: první se zdá být kalcium a neznámý polymer. Druhá chemikálie, vyobrazená ve třetím řádku se zdá být kyanid draselný. Tato chemikálie je smrtelně jedovatá pro většinu známých forem života na bázi uhlíku, včetně Homo sapiens a je zde vykládána jako "Objekt způsobuje smrt" nebo "objekt zabíjí".

Připojený obrázek objektu 173, přestože silně poškozený, ukazuje podobný tvar těla, jako drony Koshi, které na krátkou dobu používali rebelové Černého Stínu ze soustavy Rigel, což naznačuje, že objekt 173 je jejich předchůdcem.

914pictogram.png

Piktograf pro Objekt "914"

Dokument pro "914" zahrnoval frekvenci elektromagnetického spektra, které mělo zřejmě být použito pro nalezení objektu "914". Expedice vyslaná na povrch SCP-4100 nalezla součástky zařízení GEAR, které je používáno ve většině vesmírných plavidel třídy Challenger. Protože bylo zařízení silně poškozeno, nebyly provedeny pokusy o jeho zajištění.

882pictogram2.png

Piktograf pro Objekt "882"

Symbol v horním rohu odpovídá jednomu z náboženských symbolů používaných Mekhanionem. Chybějící symboly indikující zadržení a chybějící popis kromě slova "stroj" a "železo" indikuje, že by se objekt mohl v současné době nacházet ve vlastnictví Církve Mekhanionu.

2000pictogram.png

Piktograf pro Objekt "2000". Bílý box byl přidán pro zakrytí potenciálně nebezpečné informace.

Není známé, jak Triumvirát věděl o existenci Standardního Galaktického Skriptu když tento piktograf vytvářel. Informace na tomto obrázku vytváří kompulzi cestovat do lokace na SCP-4100, kde se aktuálně nachází kráter supervulkánu, jež vybuchl někdy v době, kdy byla SCP-4100 ještě obývána lidmi.

hexapodextinction.png

Piktograf 4100-1202, nejspíše ukazující ranou evoluci života na SCP-4100.

Piktograf 4100-1202 je anachronistický, neboť ukazuje dvounohý organizmus. Žádné dvounohé organizmy v tuto dobu geologické historie SCP-4100 neexistovaly.

dinosaurpictogram.png

Piktograf 4100-1265, pokračující evoluce organického života.

Několik piktografů organického života na SCP-4100 končí červeným obrázkem, který zdánlivě požírá jiný organizmus. Důvod je neznámý. Rovněž existuje sekundární set piktografů, který zdánlivě ukazuje historii, ovšem obrázky jsou příliš abstraktní na porozumění.

foundationhistorypictogram.png

Buď historie, nebo mise organizace známé, jako Triumvirát.

Piktograf vyobrazující historii, nebo misi Triumvirátu nijak neindikuje kdy v lidské historii se organizace zformovala. Další piktografy ukazují jejich symbol poblíž vynálezu primitivních palných zbraní, ale je možné, že existovala mnohem dříve.

destroyerpictogram.png

Piktograf 4100-1050.

Piktograf 4100-1050 se zdá být nejstarší známou depikcí entity označené Homo sapiens sapiens jako "Ničitel" a zdá se být tím, co Triumvirát nazval "SCP-4100". Stále existující lidé vnímají "Ničitele", jako antibožskou postavu zodpovědnou za zničení jejich domovské planety. Věří se, že entita "Ničitel" zabila 90% všeho života na SCP-4100, včetně 95% všech Homo sapiens.

Galaktického roku 50025 vznikla teorie, že "SCP" objekty na SCP-4100 byly možná použity k boji s "Ničitelem". To je však nepravděpodobné, neboť většina stále existujících lidí "SCP" objekty pohrdá.

Zničení SCP-4100:

Galaktického roku 50025 se Enormní Entita Třídy-10, shodující se s popisem Ničitele, přiblížila k Sluneční soustavě téměř rychlostí světla na přímém kolizním kurzu s SCP-4100. Většině zaměstnanců a občanů Protektorátu se podařilo evakuovat soustavu. Populace Hefaestie se odmítla evakuovat, přestože jim bylo nabídnuta pozice v menší flotile Protektorátu. Hefaestie byla Enormní Entitou úplně ignorována.

Po dosažení zbytků měsíce SCP-4100 byla následující zpráva obdržena všemi loděmi Protektorátu v dosahu od Slunce.

Navržená aktualizace složky SCP-4100:

Označení v Katalogu Planet: SCP-4100

Úroveň hrozby: Žádná

Zdroje: Žádné

Speciální Kontrolní Protokoly: Žádné

Popis: SCP-4100 je označení pro planetu dříve známou jako Země, před jejím použitím jako zbraně pro zničení entity, která by jinak pozřela většinu Sluneční soustavy. SCP-4100 byla vypálena na tuto entitu (označenou "Ničitel" po antibožské bytosti v kultuře Homo sapiens) nadsvětelnou rychlostí pomocí neznámého pohonného systému, což vedlo k jejímu zničení spolu se zničením entity známé jako "Ničitel".

Okamžitě po zničení SCP-4100 byl z jejího povrchu odeslán následující piktograf. Jeho význam je neznámý.

FoundationVictorious.png

Poslední vysílání z SCP-4100

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License