SCP-409
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-409

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Za žádnou cenu nesmí být s SCP-409 navázán fyzický kontakt. Cokoliv co je ve fyzickém kontaktu s SCP-409 musí být okamžitě umístěno do karantény, spolu se všemi materiály, které byly použity ke transportu. SCP-409 musí být neustále drženo v žulové schránce. Veškerý přesun SCP-409 musí být v žulové schránce. Odpad z efektu SCP-409 musí být uzavřen v žulových kontejnerech spolu s nástroji použitými pro přepravu.

Popis: SCP-409 připomíná velký křišťálový krystal, přibližně 1.5m vysoký a 0.6m široký. Všechny objekty, které přijdou do kontaktu s SCP-409 začnou do tří hodin krystalizovat. Tento efekt působí na všechny materiály, kromě žuly. Krystalizace se šíří rychlostí přibližně 2.5cm za minutu a přemění celý objekt, či organismus, zevnitř i zvenčí. Hlášení subjektů vypovídají o tom, že tento efekt je extrémně bolestivý a podobný omrzlinám. Po úplné krystalizaci začne objekt vydávat zvuky křupání a praskání po zhruba dvacet minut, načež vybuchne a velkou silou vytvoří tisíce úlomků.

Všechno čeho se dotkne fragment začne okamžitě krystalizovat. Nic není v tuto chvíli schopno zvrátit efekt u organické hmoty, včetně amputace ovlivněných oblastí. Neorganická hmota zkrystalizuje pouze na několik centimetrů od místa kontaktu. SCP-409 bylo získáno v [VYMAZÁNO], pod několik metrů hlubokou hromadou krystalů. Ztráty v řadách zaměstnanců byly při získávání velmi vysoké.

Dodatek 409-1: Na návrh Dr. [500-0021D], byl subjekt 409-D5 vystaven efektům SCP-409 a byl ponechán, aby trochu "zkrystalizoval". Poté byl léčen pomocí SCP-500 a dosáhl původního stavu za 9 dní. Subjekt ohlásil, že stále cítil bolest v částech těla, které byly "zkrystalizované" i poté, co byl vyléčen. Bolest zmizela do 13 dní. Je neznámo, zda byla bolest během oněch čtyř dnů psychologická, či skutečná.

Dodatek 409-2: Rozsáhlé testování nepřineslo žádné informace ohledně původu krystalizace. SCP-409 a krystaly jím vytvořené jsou nerozeznatelné od jiných křišťálů. Efekt se zdá být podobný rostoucím krystalům, kde se již existující krystalová struktura přidá k roztoku, který přiměje krystal "růst". SCP-409 však tohoto dosahuje s jakoukoliv pevnou látkou a nepotřebuje s ní zůstávat v kontaktu. Jak je toho docíleno, proč je SCP-409 jedinečné mezi ostatními krystaly a proč je pouze žula imunní vůči jeho efektům je stále nejasné.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License