SCP-4088
hodnocení: +1+x
blank.png
ČÍSLO OBJEKTU: SCP-4088 ÚROVEŇ 2/4088
ZADRŽOVACÍ TŘÍDA : EUCLID OMEZENÉ
Piano.png

SCP-4088

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-4088 je drženo v zabezpečeném skladovacím zařízení o dostatečné velikosti pro umožnění volného pohybu piána. SCP-4088 musí být každý týden nakrmeno jednou ovcí. Testy, které zahrnují dodatečné krmení, nebo změnu stravy, musejí být povoleny alespoň dvěma zaměstnanci Úrovně 4. SCP-4088 je neustále monitorováno kvůli změnám v chování. SCP-4088-1 je drženo ve standardní zadržovací schránce nejméně 30 metrů od zadržovací cely SCP-4088. Testování SCP-4088 s SCP-4088-1 musí být nejdříve schváleno alespoň jedním zaměstnancem Úrovně 3. Pokud SCP-4088 začne hrát jakoukoliv hudbu, bude tato událost zaznamenána a její nahrávka poslána Vedoucímu Výzkumníkovi Bannockovi.

Popis: SCP-4088 je uvědomělé černé piáno neznámé výroby a modelu. Odklapovací část a okraje vnitřku SCP-4088 jsou posety třemi řadami černých zubů, které se zdají být vyrobeny ze stejného materiálu, jako SCP-4088. Vnitřní složení SCP-4088 je neznámé a všechny pokusy jej spatřit ukázaly beztvarou jámu v místě, kde by měly být jeho vnitřní komponenty. SCP-4088 je pohyblivé a pohybuje se po okolí stejným způsobem, jako čtyřnohé zvíře. SCP-4088 je masožravé a svou kořist loví napodobováním obyčejného piána s otevřeným víkem. SCP-4088 poté čeká, dokud se v blízkosti 0,6 metrů neobjeví velké zvíře, načež proti němu vyrazí a zabouchne víko do těla kořisti. SCP-4088 bude v tomto procesu pokračovat, dokud kořist nezemře a poté její tělo stáhne do svého interiéru, kde zmizí.

SCP-4088-1 je 53 metrů dlouhé lano složené z obyčejného nylonu a polyesteru. Na konci lana se nachází 1,6 metru dlouhý kovový hřebík z prozatím neznámého kovu. Když je ponecháno osamotě, nevykazuje SCP-4088-1 žádné anomální vlastnosti. Anomální vlastnosti SCP-4088-1 se objevují pouze pokud je ponecháno v uzavřené místnosti s SCP-4088 a není pozorováno. Po obnovení pozorování je hřebík SCP-4088-1 nalezen zatlučený do stropu místnosti, přičemž lano SCP-4088-1 je obtočené kolem SCP-4088 a drží jej ve vzduchu. Jak je SCP-4088-1 schopno udržet SCP-4088 není známo, vzhledem k tomu. že SCP-4088 váží stejně, jako průměrné piáno, tedy zhruba 362 kg.

Pokud jakýkoliv subjekt projde přímo pod SCP-4088 zatímco je zavěšeno, SCP-4088-1 se náhle přetrhne a SCP-4088 spadne na subjekt. Poškození subjektu téměř vždy skončí jeho smrtí, přičemž příčinou je ve většině případů buď ztráta krve, nebo zlomení krčního vazu. SCP-4088 se nezdá být poškozeno pádem, ani v případech, kdy by výška pádu měla způsobit neopravitelné škody. Poté, co je SCP-4088-1 přetrženo, začíná jeho lano neznámým způsobem dorůstat zpět rychlostí 2 metrů za hodinu.

Dodatek: Zatímco je ve stavu predátora, bylo SCP-4088 zpozorováno, jak hraje několik známých klasických skladeb. Tyto skladby jsou často popisovány, jako "napínavé", či "ohromující" a jejich kompletní seznam je zapsán níže. Není známo, jak SCP-4088 tyto skladby hraje, neboť se zdá, že jeho klávesy se spouštějí bez jakéhokoliv vnějšího vlivu.

Zahraná Skladba Počet Zahrání Důvod Zahrání
Tokáta a fuga d moll 87 SCP-4088 často používá tuto skladbu k nalákání kořisti.
The Ride of the Valkyries 5 Nejpravděpodobnějším důvodem hraní této skladby je k odstrašení jiných predátorů, neboť SCP-4088 bylo zpozorováno, jak tuto skladbu hraje během úniků jiných SCP objektů z kontejnmentu poblíž své zadržovací cely.
Předehra k opeře Lazebník sevillský 18 Neznámý, SCP-4088 bylo zpozorováno, jak tuto skladbu hraje osamotě ve své cele.
In the Hall of the Mountain King 37 Tato skladba je rovněž používána pro lákání kořisti, ovšem SCP-4088 ji hraje pouze pokud je zavěšeno na SCP-4088-1.
Night on Bald Mountain 24 Zdá se, že jde o další skladbu používanou k lákání kořisti.
Piano Man 1 Viz Záznam o Incidentu #4088-CK pro další detaily

Záznam o Incidentu #4088-CK: Dne 23.04.20██ uniklo SCP-4088 z kontejnmentu po testování výdrže SCP-4088 bez stravy. Po celkové době 406 hodin nečinnosti začalo SCP-4088 hrát skladbu “Piano Man”, ovšem po 58 sekundách přestalo a pokusilo se zahrát skladbu znovu. Živá ovce byla poté vypuštěna do jeho zadržovací cely. Jakmile byla cela otevřena, SCP-4088 okamžitě opustilo stav nečinnosti a uniklo za pomocí dříve nepozorované rychlosti. 8 zaměstnanců bylo zabito během úniku, všichni byli pozřeni SCP-4088. Po pozření personálu se SCP-4088 opět navrátilo do stavu nečinnosti a bylo převezeno zpět do své zadržovací cely.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License