SCP-408
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-408

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Síťovinová voliéra musí být patřičně udržována personálem Úrovně 2 s pozadím v biologii, nebo lepidopterii. Dostatečná vlhkost musí být udržována a zaznamenávána jednou denně a záznamy uchovávány v Oblasti-17. 200 krmítek naplněných vodným roztokem cukru musí být udržováno a jednou týdně vyměňováno.

Popis: SCP-408 je velké hejno motýlovitých, beroucí na sebe podobu motýlů druhu Heliconius charithonia, když není kamuflováno. SCP-408 vždy jedná jako jedna entita, spekuluje se, že se jedná o typ jednomyslné komunikace v hejnu. Když není aktivní, SCP-408 na sebe vezme barvu, vzor a dokonce texturu svého okolí, čímž se udělá prakticky neviditelným. Při hrozícím nebezpečí bylo zaznamenáno, že SCP-408 na sebe dokáže vzít formu mnoha nebezpečných tvorů, jako obranný mechanismus, mezi zaznamenané formy patří smečka lvů, Tyrannosaurus Rex, a nejzajímavěji SCP-682 (Viz Záznam o Incidentu 682-C).

SCP-408 má schopnost komunikovat a myslet, tuto schopnost používá tak, že manipuluje barvy do slov a vět, aby odpovídalo výzkumníkům. IQ testy ukazují, že SCP-408 má IQ 109, tedy lehce nadprůměrné. Avšak když je část hejna izolovaná, bylo zaznamenáno menší skóre, vedoucí k teorii, že SCP-408 sdílí své kognitivní schopnosti mezi celým rojem. Od ██-██-████, preferuje SCP-408, označování svým číslem SCP.

SCP-408 bylo objeveno v ██████, Brazílii, poté, co se objevily zprávy místních a záznamových týmů, že jejich mapy jsou často nepřesné ohledně rozlohy pralesa. Po objevení zpráv o vidění zvířat, která se v Brazilské džungli neobjevují, nebo vůbec nežijí na Zemi, byli vysláni Nadační Agenti, kteří započali vyšetřování a nakonec nalezli SCP-408. Po zjištění, že je inteligentní, s ním začal Dr.███████, který agenty doprovázel v terénu, komunikovat a přesvědčil SCP-408, aby se s ním vrátilo do Oblasti-17, kde aktuálně sídlí.

Dodatek 408-A: Probíhá šetření ohledně SCP-408 a jeho vědomostí o SCP-682.

Incident 408-A: Kvůli neschopnosti přiřazeného personálu vyměnit patřičně krmítka SCP-408, si hejno začalo samo hledat potravu. Vzalo na sebe formu zaměstnance Úrovně 1, přimělo kolemjdoucího, aby otevřel dveře do voliéry a uniklo do prostorů Oblasti-17. Po celý den hlásil personál v Oblasti-17 znepokojující počet zvláštních událostí, od stěn měnících barvy, až po celou hromadu verzí SCP-529 procházejících se po chodbě. Oblast-17 byla uzamčena do karantény a Poplach stupně Delta byl vyhlášen, když to vypadalo, že 90% jednotek kontejnmentu bylo prolomeno. Dr. Kondraki, Vedoucí výzkumu SCP-408 byl ten den mimo službu a na iluze se nepřišlo, až do jeho návratu, kdy jednoduše domluvil SCP-408, aby se vrátilo do voliéry. Nestala se téměř žádná škoda, až na přestávkovou místnost, která byla naprosto vysátá veškerého cukru na celý týden.

Poznámka: Možná je to jen sladká voda, ale jak jsme včera viděli, bez ní tropí 408 pěknou neplechu. Ještě že není zlovolné, ale příště myslete na ostatní, až zase porušíte standardní procedury. Taky myslete na sebe, protože já dlouho nesnesu používat Sweet-n-Low do své ranní kávy. -Dr. Kondraki

Dodatek 408-B: Nedávné testování v terénu prokázalo, že SCP-408 může fungovat jako forma aktivní neviditelnosti, pokud je mu to přikázáno. SCP-408 bylo schopno zakrýt pět zaměstnanců Úrovně 2 a udržet je tak skrz průchod celým zařízením. Testy ukázaly, že zakrytí je efektivní z 99.997% a může být udržováno po pět hodin v kuse bez odpočinku. Nad možností zapůjčit SCP-408 Úderným týmům pro tajné operace se uvažuje.

Dodatek 408-C: Během Incidentu 239-B "Clef-Kondraki", ve kterém hrálo SCP-408 velkou roli, zmizelo mnoho mrtvých těl zanechaných Dr. Clefem. Kamery ukázaly, že v určitých chvílích se celé hejno SCP-408 sneslo na mrtvé tělo a nechali jej zmizet. Následné testování prokázalo zvýšenou inteligenci, ale nedostatek spolupráce, během tázání neprokázal nic určitého.

Záznam Rozhovoru 408-C

Vedoucí rozhovoru: Dr. ████ Saghai Vyslýchaný: SCP-408

Dr. Saghai sedí ve voliéře, zatímco SCP-408 poletuje kolem krmítek naplněných cukerným roztokem.

Dr. ████ Saghai: Začnu tím, že se zeptám jak se zotavuješ, spousta hmoty ti ubyla při terminaci SCP-531-D.

<SCP-408 odpovídá jednotným tvořením slova za slovem.>

SCP-408: KONDRAKI…KDE?

Dr. ████ Saghai: Jsem jeho zástupce pro tento rozhovor, má teď moc práce s tím povýšením. Spousta papírování.

<Uplyne chvíle…>

SCP-408: JÁ…V…POŘÁDKU…UZDRAVIT…DOBŘE…JÍDLO…DOBRÉ

Dr. ████ Saghai: Jak přesně doplňuješ své počty?

SCP-408: …SLOŽ

<Další pauza.>

SCP-408: ITÉ…NE…ZNÁM…SLOVO

Dr. ████ Saghai: To Dr. Kondraki tě naučil mluvit?

SCP-408: ANO…UČIT…HODNĚ

Dr. ████ Saghai: On tě to naučil, ale jak komunikuješ s ním?

SCP-408: ….NE…ZNÁM…SLOVO…ZTRACENO…V…PROSTOR

Dr. ████ Saghai: Ztratil jsi tu část, co to věděla?

SCP-408: ANO…JÁ…ZAPOMNĚL…DOKUD…NÁVRAT

Dr. ████ Saghai: Tak tedy další otázka. Co se stalo mezi tebou a SCP-091-ARC, během Incidentu před pár měsíci?

SCP-408: PĚKNÁ…VŮNĚ…ZNÁMÁ…UŽ…DLOUHO

Dr. ████ Saghai: Chceš říct, že už jsi ji cítil dřív?

SCP-408: ANO…DŘÍVE…DLOUHO…PŘED…LIDMI

Dr. ████ Saghai: Chceš říct, že jsi starší než lidstvo?

<Žádná odpověď od SCP-408.>

Dr. ████ Saghai: To je jedno, nezáleží na tom. Poslední otázka.

<Dr. Saghai zavírá dotazník a pokládá jej na zem.>

Dr. ████ Saghai: Jaká je povaha tvého vztahu s Dr. Kondrakim?

SCP-408: ON…MYSLET…SPRÁVNĚ…ON…SPRÁVNĚ

Dr. ████ Saghai: To jsem nemyslel. Záznamy ukazují, jak jsi venku s ním, mimo kontejnment, teď už skoro pořád. Dr. Kondraki porušuje protokol tím, že tě pouští ven.

SCP-408: JÁ…NE…VÍM…CO…

Dr. ████ Saghai: Přiznáš mi to, abych to mohl přednést před Radu O5. Víš vůbec, co jsem dělal, než mě přiřadili tomu idiotovi jako asistenta? Byl jsem vedoucí pro celý Humanoidní Safe SCP sektor. Teď dělám rozhovor s hmyzem! Nechám ho vyhodit; u O5 mu tohle neprojde.

<SCP-408 začne napodobovat "smích", který je popsán v záznamu jako karikatura na povrchu SCP-408.>

Dr. ████ Saghai: Ty… se mi směješ? Já chci toho tvýho kámoše terminovat a ty se tlemíš?

<SCP-408 změní tvar a ukáže nový obraz, který vypadá, jako živý přenos Dr. Kondrakiho v jeho nové kanceláři.>

Dr. ████ Saghai: Ne… to není možné! Četl jsem ty blbý záznamy, tohle nedokážeš! To nedokážeš!

<Dr. Saghai se pokusí zranit SCP-408. Stráže později nalezli Dr. Saghaie skrčeného v poloze plodu, vykazujícího příznaky Posttraumatické stresové poruchy.>

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License