SCP-407
hodnocení: +3+x
blank.png

Objekt #: SCP-407

Třída Objektu: Neutralized

Speciální Zadržovací Procedury: Při získání bylo SCP-407 drženo na kompaktní kazetě. Aktuálně je SCP-407 uloženo jako digitální soubor na [DATA VYMAZÁNA]. SCP-407 by nemělo být za žádných okolností hrát mimo testovací podmínky a pouze s příkazem od O5-██.

Testování SCP-407 musí být prováděno v kompletně zvukotěsném prostředí. Všechny nástroje a subjekty musí být sterilizovány, aby se předešlo přítomnosti pylu, spór, semen a co nejvíce bakterií, kvůli předejití negativních efektů SCP-407.

Popis: SCP-407 je píseň v neidentifikovatelném jazyce, zdánlivě hraná jako a capella. Hlasy se zdají být lidské. Nahrávka obsahující SCP-407 byla nalezena jednou skladbou o délce téměř třicet (30) minut, přesto náhlý konec naznačuje, že je skladba delší. Píseň byla všemi posluchači popsána jako 'uklidňující', 'nádherná' a 'překrásná'.

Když SCP-407 hraje je v okruhu slyšitelnosti možno pozorovat rapidní buněčnou genezi. Tento efekt se děje na buněčné úrovni a nevyžaduje, aby subjekt píseň slyšel. Tyto změny zprvu neovlivňují vícebuněčné organismy, ale rychle začne ovlivňovat mitózu u jednobuněčných organismů.

Během první minuty vystavení se všechny mnohobuněčné životní formy stanou zdravějšími. Subjekty trpící podvýživou, jizvami, psychickými zraněními, nebo chronickými nemocemi a jinými lékařskými kondicemi se stanou zdravějšími během jedné minuty od vystavení. Je známo, že je tento efekt aplikovatelný k léčbě Alzheimerovy choroby, Crohnovy choroby, mozkových a míšních zranění a normálně smrtelných infekcí, nebo jizev, kromě jiných věcí. Zajímavý je i fakt, že rakovina zůstane neovlivněna, přestože fyzická kondice subjektu se stále velmi zlepší.

Během druhé a třetí minuty vystavení začnou subjekty pociťovat nadbytečný a nekontrolovatelný růst buněk, povšimnutelný kvůli rychle pokračujícímu kožnímu růstu. Tyto nárůsty se týká nádorů a úložišť tuku a vápníku, a přestože mohou být bolestivé a zohavující, nejsou nebezpečné.

Během čtvrté minuty vystavení se objeví zvýšený růst bakterií a hub, což se stává stále nebezpečnějším pro všechen vystavený život, i v nových zdravějších stavech. Dýchací a trávicí problémy se rychle objeví a s dobou se stanou pouze horšími.

Po pěti (5) minutách se efekty SCP-407 začnou vždy lišit. Ve všech případech se stopové prvky všech rostlin, hub a živočišného života v okolí začnou nekontrolovatelně množit různými rychlostmi a často zmutují v jiné organismy. Konečné výsledky se lišily u každého testu a na objektu přítomném při hraní SCP-407.

Dodatek 407-01: SCP-407 bylo nalezeno v domově Profesora ██████ z ██████████, který se nedlouho předtím vrátil z výzkumů v Amazonské části Severní Brazílie. Agenti byli poprvé upozorněni na možné SCP když [DATA VYMAZÁNA].

Dodatek 407-02: Plíseň jež vzešla ze druhého testu s SCP-407 se zdá být nějakým druhem hub řádu Cordyceps (Housenice). Zdá se být podobná plísni, jež potkalo SCP-507. Kvůli obavám o podobný osud jako má SCP-507 bylo testování s SCP-407 omezeno na prvních dvacet (20) minut nahrávky.

Dodatek 407-03: Níže je záznam testu s SCP-407. Pro kompletní poznámky o výzkumu a experimentaci viz. Záznam o Experimentech 407.
Poznámky o testu:
<Test 2. SCP-407 hrálo po 28 minut a 32 sekund. Uvnitř místnosti se nacházel jeden zaměstnanec Třídy D. Testovací oblast nebyla sterilizována.>

00:25 - Subjekt tvrdí, že jej hudba uklidňuje a připadá si silnější a osvěžený.

00:45 - Játrové skvrny a jizvy na kůži subjektu mizí.

02:20 - Subjekt vyrostl o několik centimetrů. Pozorovatelný nárůst svaloviny.

03:40 - Subjekt hlásí vnitřní bolesti..

04:20 - Subjekt začíná zvracet. Ze zvratek začínají růst rostliny, které začínají zakořeňovat v podlaze.

04:50 - Subjektu se na kůži začne objevovat vyrážka.

05:30 - Těžké kožní poškození. Subjekt rychle dýchá, volá o pomoc. Zaznamenaná velká bolest.

06:10 - Subjekt padá na zem a přestává se hýbat.

06:45 - Tělo subjektu je rychle pokryto něčím co vypadá jako houbové infekce. Rostliny rostou z úst a poté i očí subjektu.

07:30 - Tělo subjektu je nerozpoznatelné a zakryté plísněmi a výhonky rostlin. Tělo vybuchne a z jeho vnitřku se vynořuje banánovník, který během několika sekund vyroste do plné velikosti.

08:45 - Rostlinný život a houby se začínají rozlézat po testovací místnosti. Zdá se že podlaha je kompletně pokrytá mechem.

09:30 - Objevuje se několik výhonků, stonků a dokonce i malých stromů. Banánovník je nerozeznatelný; kmen ztloustl a byl pokryt porostem a houbami.

10:30 - Vzduch je hustě vyplněn pylem a spórami. Náhled do testovací místnosti je těžký.

11:30 - Uvnitř místnosti je slyšitelný pohyb. Je pozorováno několik různých hmyzu podobných tvorů. Tvorové jsou tvořeni rostlinným materiálem.

17:30 - Po následujících šest minut bylo pozorováno jak se rostlinná stvoření rapidně generují, rostou, zabíjí a požírají jiná stvoření a poté jsou sama sežrána. Tvorové se spolu s časem zvětšují.

19:00 - Středně velká savcovitá stvoření jsou pozorována; zdají se humanoidní a podobná původnímu subjektu.

21:00 - Je zaznamenán obrovský houbovitý stonek, jež vyrostl z jedné savcovité bytosti. Konec stonku explodoval a rozprášil bílé spóry.

22:00 - Rostlinný život stále bují, ale vše se začíná pokrývat vrstvou šedé plísně. Rostlinné bytosti z nějakého důvodu umírají pomaleji a poté jsou pokryty plísní.

23:00 - Savcovitá stvoření se podvolují poslední; jsou těžce rozložená a pokrytá plísní. Je vidět, že těla se stahují a zvětšují, jako při dýchání. Z těl vyrůstají stonky, vybuchují do spór a poté rychle uhnívají.

28:32 - Nahrávka končí. V místnosti není vidět žádná změna od objevení plísně. Místnost prochází přísným anti-biologickým vyčištěním. Byly odebrány vzorky plísně [Viz Dodatky 407-01 a 407-02]

<Konec Testu 2>

Dodatek 407-04: SCP-407 bylo vymazáno ze systému Zájmovou Skupinou známou jako Hadova Ruka. Všechny záložní kopie SCP-407 byly rovněž vymazány. Viz Záznam o Incidentu X23.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License