SCP-4046
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-4046

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-4046 je zadrženo v zadržovací skříňce. Žádosti o použití SCP-4046 dětmi za účelem experimentů musí být schváleny minimálně dvěma zaměstnanci Úrovně 3. Všem subjektům musí být po experimentu podána amnestika.

Popis: Je mikropočítač podobný Telmac série 1800, "W" je na klávesnici SCP-4046 napsáno stylizovanou kurzívou, fontem serif. Vybledlá žlutá nálepka nadepsaná "DŮKAZ FUNKČNOSTI - NEURČENÉ K VÝROBĚ - PATENTNÍ ÚŘAD" je nalepená na spodku objektu. Po aktivaci subjektem starým 4-11 let1 se na obrazovce objeví fráze "Co chceš být až vyrosteš?".

Po zadání odpovědi je subjekt uveden do bezvědomí. Po probuzení subjekty popisují, že zažily jejich zadanou profesi, většinou od momentu přijetí, po ukončení práce. Tento zážitek je popisován, jako extrémně realistický, ale subjekty si po celou dobu uvědomují, že se jedná pouze o simulaci. Dodatečně, subjekty popisují, že zažily i důležité okamžiky v soukromém životě (např. nález své drahé polovičky, vychovávaní dětí atd.).

Aktuálně není známo, jakým z následujících způsobů SCP-4046 vytváří tyto zážitky, spekuluje se o předpovědi, simulaci nebo ochraně.

Pozorování: Následuje seznam experimentů s SCP-4046.

Subjekt Profese Poznámky
Nathan Doktor Subjekt nahlásil 45 letou kariéru jako rodinný lékař.
Alice Čarodějnice Po probuzení se subjekt thaumaturgicky přemístila mimo Oblast-55. Aktuální lokace je neznámá.
Oscar Wrestler Subjekt nahlásil kariéru 24 let dlouhou, která byla nuceně ukončena kvůli poranění páteře. Subjekt nevyjádřil smutek ohledně výběru své kariéry.
Jasmine Hasič Subjekt byl z profese odvolán poté, co se mu opakovaně nepodařilo zachránit lidi, ale rozhodl se nadále usilovat o tuto kariéru.
David Profesionální hráč basketbalu Subjekt se probudil značně rozzuřený, popsal, že jeho kariéra byla úspěšná, ale ukončená kvůli alkoholismu a závislosti na Metamfetamin.
Kelley Veterinář Subjekt se probudil v breku, protože byl smutný z nesčetných smrtí zvířat. Subjektu byla okamžitě podána sedativa a amnestika.
Eric Šťastný SCP-4046 se neaktivovalo.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License